Copy

Inspiration til rehabilitering af kræftpatienter i kommunalt regi

Konferencerapporten fra "Rehabilitering og kræft - et skridt videre" kan nu downloades på rehpa.dk. Rapporten samler op på en spændende dag med workshops, diskussioner, oplæg og ideer til, hvordan vi udvikler den kommunale rehabilitering til kræftpatienter. 

Download "Rehabilitering og kræft et skridt videre - Konferencenrapport fra den 10. februar 2016 på Nyborg Strand"

Læs mere om konferencen "Rehabilitering og kræft - et skridt videre", arrangeret af Kræftens Bekæmpelse, KL og REHPA.

Aalborg-modellen sætter patienter og pårørende i fokus

På KamillianerGaardens Hospice i Aalborg er hospice og palliativt team fra Aalborg Universitetshospital fysisk placeret under et tag med fælles personale, men med forskelligt organisatorisk tilhørsforhold. Organiseringen har fået navnet "Aalborg-modellen", og en evalueringsrapport fra REHPA viser at det med ”Aalborgmodellen” er lykkedes at skabe en organisation, der i høj grad sætter patienter og pårørende i fokus, da personalet samarbejder på tværs for at skabe et fælles patientforløb på trods af forskellige organisatoriske tilhørsforhold.

Læs mere om evalueringen og download rapporten

Rehabiliteringskurser til kræftpatienter - tilmelding er åben


REHPA tilbyder rehabiliteringskurser i Nyborg, og vi har fire kurser i efteråret målrettet kræftpatienter, som har brug for hjælp til at komme i gang med fysisk aktivitet. Forløbene foregår den 26.-30.september, den 17.-21.oktober, den 28. november-2.december. og den 12.-16. december.Alle kurserne følges op med to-dages kurser i starten af 2017.

Det er gratis for patienterne at deltage.
Læs mere om kurserne og om, hvordan man søger om deltagelse.

Nye anbefalinger til kompetencer for præster i det palliative felt

DMCG-PAL har udgivet en ny anbefaling til kompetencer for præster, der bidrager til den palliative indsats. Anbefalingerne skal understøtte den faglige kvalitet i præsters relation til mennesker med palliative behov, deres pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere. 
Læs DMCG-PALs anbefalinger til kompetencer for præster i det palliative felt (link til DMCGPAL.dk)

Stærkt program for temadag om palliation til børn og unge

Tirsdag den 25. oktober er der temadag om palliation til børn og unge i Danmark. Bag arrangementet står REHPA, Hospice Forum Danmark og "Arbejdsgruppen for palliativ indsats til børn og unge med livstruende tilstande". 

Temadagen byder på faglige oplæg fra ind- og udland, dialog og netværk. Se programmet her

Invitationer er sendt til børneafdelinger, regionale palliative børne og unge palliative teams, institutioner som arbejder med palliativ indsats til børn og unge, organisationer m.fl. Tilmeldingsfrist den 1. september 

Seminar og netværk om institutionel etnografi

REHPA og Forskeruddannelsesprogrammet for humanistisk sundhedsforskning, SDU arrangerer forskningsseminar om institutionel etnografi onsdag den 31. august. Seminaret er for forskere og ph.d.-studerende, der arbejder med institutionel etnografi. Som del af seminaret vil der blive stiftet et netværk, som fremover skal styrke dansk forskning på området.
Læs mere om seminar og institutionel etnografi

Rehabiliteringsforskning -  4 dage med symposier om rehabilitering fordelt på 4 byer

I Aalborg, Aarhus, Odense og København kan man som led i Rehabiliteringsforskningens Uge deltage i fire forskellige symposier i dagene 12.-15. september. Bag arrangementerne står Det nationale forskningsnetværk for rehabilitering SEVERIN i samarbejde med en række aktører inden for rehabilitering. 
Aalborg, den 12.09.16: "Rehabilitering med fokus på social ulighed"
Aarhus, den 13.09.16: "Arbejdsrettet rehabilitering"
Odense, den 14.09.16: "Samarbejde på tværs i sundhedsvæsenet"
København, den 15.09.16: "Rehabilitering med fokus på brugerinddragelse"
Se programmet og læs mere om Rehabiliteringsforskningens Uge.

Goddag og farvel - Nye ansigter og velkendte kapaciteter i REHPA

På personalefronten kan vi byde velkommen til en række nye kollegaer i REHPA. Eva Jespersen, Ph.d., fysioterapeut er startet i Klinikerteamet, og Bente Nielsen er startet som værtinde i vores kursusteam. Samtidig er Helle Timm tilbage i REHPA nu som chefkonsulent, hvor hun vil arbejde videre med forskning og projekter på det palliative område. 

Samtidig siger vi farvel til Karen Marie Dalgaard, der har valgt at gå på efterløn. Vi siger tak til Karen Marie for hendes store indsats for palliation og pårørende.
Oversigt over medarbejdere i REHPA
Forsker Karen Marie Dalgaard er gået på efterløn

 

Kalender

Copyright © 2016 Videncenter for Rehabilitering og Palliation, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp