Copy

Indhold

Rehabilitering og palliation er ujævnt prioriteret i tværsektorielle aftaler

Nyt notat fra REHPA viser at rehabilitering i højere grad end palliation omtales i de tværsektorelle aftaler, og at der på tværs af patientgrupper er store forskelle i, hvordan både rehabilitering og palliation og deres indbyrdes koordinering i patientforløbene omtales. Notatet bygger på analyser af sundhedsaftaler, forløbsprogrammer og andre aftaler om tværsektorielt og tværfagligt samarbejde om patientforløb ved livstruende og progredierende sygdomme og lidelser. Vi har set på aftaler for kræft, KOL, hjerte-karsygdomme, demens, hjerneskade og den ældre medicinske patient.
Læs mere og download notatet

Master i rehabilitering ved SDU videreføres af REHPA


REHPA og Klinisk Institut overtager ansvaret for Master i Rehabilitering på Syddansk Universitet. Det bliver forsker Jette Thuesen fra REHPA, der som studieleder skal stå i spidsen for at videreføre og udvikle Masteruddannelsen. Den afgående studieleder Hans Lund er tiltrådt et professorat på "Senter for Kunnskapsbasert Praksis", Høgskolen på Vestlandet i Norge.
Næste hold på Masteruddannelsen starter til august 2017, og der er ansøgningsfrist den 1. juni 2017.
Læs mere om Master i rehabilitering

Rehabilitering til patienter med blandede diagnoser - ledige pladser i foråret

REHPA holder rehabiliteringsforløb i foråret for mennesker med blandede diagnoser. Forløbene strækker sig over fem dage i ugerne 20, 24 og 26. Målet er at deltagerne får støtte til at få afklaret deres situation, får større livsglæde samt håb og tro på fremtiden og livet. På kurset får deltagerne ny viden, rådgivende samtaler, fysiske aktiviteter og samvær med ligestillede.
Ophold er gratis og foregår i Nyborg.
Læs mere om rehabiliteringsophold hos REHPA

Tilbud til kræftramte 18 - 40 årige i uge 22: Intens uge med træning, viden og samvær

REHPA tilbyder et fem dages ophold i uge 22 for unge kræftramte i alderen 18-40 år. Det bliver en intens uge med bl.a. fysisk træning, oplæg om identitet efter en kræftdiagnose, kropsopfattelse, intimitet og sex, psykiske reaktioner, hukommelses- og koncentrationsbesvær og meget andet. Ophold er gratis og foregår i Nyborg.
Læs mere om rehabiliteringstilbud til unge kræftramte

De nationale anbefalinger for palliativ indsats skal revideres

De nationale anbefalinger for palliativ indsats skal revideres, og Sundhedsstyrelsen har udpeget en arbejdsgruppe, der skal komme med input. Fra REHPA deltager Helle Timm, professor og leder af palliationsgruppen i arbejdet. De nye anbefalinger forventes at være klar i oktober 2017.
Læs mere

Ny APP skal understøtte palliation i praksis

App’en Palliation i praksis er udviklet for at give praktiserende læger og hjemmeplejen en hurtig og enkel adgang til information om palliation, når de besøger patienter med livstruende sygdom i hjemmet. App'en er udviklet på baggrund af Dansk Selskab for Almen Medicins (DSAM) kliniske vejledning for almen praksis om palliation.
Vejledningen omfatter alle patienter med palliative behov, uanset om grunddiagnosen. App'en er udviklet til både Android og iPhone og kan hentes gratis i Google Play eller App Store. Bag udviklingen står DSAM og Region Hovedstaden.

App'en indeholder også muligheder for gruppebaseret e-læring, og interesserede kan kontakte udviklingskonsulent Anne Kofod på anne.kofod@regionh.dk, hvis man ønsker en workshop.

Artikelserie om "døden i velfærdsstaten"

Dagbladet Information sætter i en artikelserie fokus på, hvordan velfærdsstaten er rustet til at håndtere at stadig flere mennesker i de kommende år har brug for lindring og pleje hen mod døden.
Artiklerne kan læses uden abonnement på www.information.dk

 

Officiel åbning af REHPA den 9. juni - sæt kryds i kalenderen

Fredag den 9. juni holder vi officiel åbning af Videncenter for Rehabilitering og Palliation i Nyborg i tidsrummet kl. 13-14.30. Åbningen bliver efterfulgt af et fagligt arrangement. Vi sender invitationer til åbningen ud i løbet af foråret, og der vil også være pladser åbne for individuel tilmelding.

Kalender

Copyright © 2017 REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp