Copy
NINO Annual Meeting 31 januari 2019:
call for lightning sessions
Wordt dit bericht niet goed weergegeven?
Bekijk in browser

NINO Annual Meeting
donderdag 31 januari 2019 in Groningen

Beste collega’s,
 
Graag nodigen we jullie uit voor de eerste NINO-dag op donderdag 31 januari 2019 in Groningen. De NINO-dag is een jaarlijkse bijeenkomst voor gevorderde studenten en onderzoekers op het terrein van het oude Nabije Oosten in Nederland. De dag zal ieder jaar in samenwerking met een andere gastuniversiteit georganiseerd worden, in 2019 met het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) en het Qumran Instituut te Groningen. Het is een voortzetting, in een nieuwe gedaante, van de voormalige zog. “Oriëntalistendag”.
 
Het programma op 31 januari omvat vier lezingen van keynote speakers: Kristin Kleber, Fokke Gerritsen, Mladen Popović en Steffie van Gompel. Daarnaast programmeren we een aantal open “lightning sessions”: korte presentaties door onderzoekers en (MA/PhD) studenten over hun lopende of geplande projecten (5 à 10 minuten). Het doel van deze dag is om elkaar op de hoogte te houden van recent onderzoek en om met elkaar daarover van gedachten te wisselen. Presentaties kunnen in het Engels of in het Nederlands gegeven worden.
 
Aan het einde van de dag worden de winnaars van de NINO-Scriptieprijzen bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt: € 400 voor de beste BA-scriptie en € 600 voor de beste MA-scriptie over het Oude Nabije Oosten incl. Egypte (zie de NINO-website voor meer informatie).
 
Graag nodigen we jullie uit om een kort abstract (c. 100 woorden) in te dienen voor de lightning sessions. Dit kan per e-mail. Moedig ook MA- en PhD-studenten aan om zich aan te melden. De call for lightning sessions is open tot 30 oktober. Daarna stellen we het programma definitief samen en kondigen we de NINO-dag breder aan. Wij zien uit naar jullie reacties!
 
Met vriendelijke groeten,
 
namens
 
Lidewijde de Jong (Groninger Instituut voor Archeologie)
Mladen Popović (Qumran Instituut)
Caroline Waerzeggers (NINO)
Dear colleagues,
 
It is our pleasure to invite you to the first NINO Annual Meeting on Thursday 31 January 2019 in Groningen. The NINO Annual Meeting is a yearly meeting of (advanced) students and researchers in the Netherlands who are active in Ancient Near Eastern Studies. The meeting will be organized in cooperation with yearly alternating host universities, in 2019 with the Institute of Archaeology and the Qumran Institute of Groningen University. It is a continuation, in a new format, of the previously held so-called “Oriëntalistendag”.
 
Our programme on 31 January will include four presentations by keynote speakers: Kristin Kleber, Fokke Gerritsen, Mladen Popović, and Steffie van Gompel. In addition, we will program a series of open “lightning sessions”: short presentations by researchers and (MA/PhD) students on their current or planned projects (5 to 10 minutes). The aim of the Meeting is to keep in touch with fellow researchers and discuss recent research. Presentations are to be held in English or Dutch.
 
At the end of the sessions the winners of the NINO Thesis Prizes will be announced, and the prizes awarded: € 400 for the best BA thesis and € 600 for the best MA thesis on the Ancient Near East incl. Egypt (for more information, see our website).
 
We invite brief abstracts (c. 100 words) for the lightning sessions, to be sent to c.h.van.zoest@hum.leidenuniv.nl. Please encourage your MA and PhD students to do the same. The call for lightning sessions is open until 30 October. After that date we will finalize the programme and announce the NINO Annual Meeting more broadly. We are looking forward to your reactions!
 
With best regards,
 
on behalf of
 
Lidewijde de Jong (Groningen Institute of Archaeology)
Mladen Popović (Qumran Institute)
Caroline Waerzeggers (NINO)
Forward
Share
Tweet
Over NINO
Het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten is een wetenschappelijk onderzoekscentrum binnen de Universiteit Leiden. Onze missie: faciliteiten bieden voor wetenschappers; onderzoek naar cultuur, talen en archeologie van het Oude Nabije Oosten en Egypte in Nederland en wereldwijd bevorderen.

NINO-lezingen en events
Enkele keren per jaar organiseren we een lezing of ander evenement voor het bredere publiek, gewoonlijk in samenwerking met onze vaste partners: het Rijksmuseum van Oudheden en de vereniging Ex Oriente Lux.
NINO-faciliteiten
• Vakbibliotheek: NINO Near Eastern Library
• Collecties: o.a. Böhl-collectie (kleitabletten, spijkerschrift), archiefmaterialen
• Wetenschappelijke publicaties, uitgegeven door onze partner Peeters Publishers, Leuven
• Onderzoekssubsidies en beurzen
<<Email-adres>> uitschrijven bij NINO-mailinglijst
NINO-website | NINO op Facebook

© 2018 Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten
Het NINO stuurt ongeveer eens in de twee maanden een nieuwsbericht over onze activiteiten naar collega's, studenten en anderen met interesse in het oude Nabije Oosten.
Postadres:
Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten
Witte Singel 25 / Postbus 9515
Leiden, 2300 RA
Netherlands

Voeg ons toe aan uw adresboek


Email Marketing Powered by Mailchimp