Copy
View this email in your browser
Beste lezer,
Voor u ligt de 1e nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds De Bouw Werkt in de regio Noordoost Brabant.

Het stimuleringsfonds verzorgt leerwerkplekken voor leerlingen in bouw en infra, en organiseert werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we door in de opdrachten voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw van vastgoed vast te leggen dat een deel, meestal 2% van de arbeid, wordt geleverd door leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen De Bouw Werkt Noordoost Brabant!

 
Harrie Windmüller, directeur/bestuurder van BrabantWonen en initiatiefnemer van 'De Bouw Werkt Noordoost Brabant', presenteert met trots de ondertekening van het convenant.
Het Stimuleringsfonds wordt breed opgezet !
25 Gemeenten, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant ondertekenden 6 april 2016 het convenant ‘De Bouw Werkt In Noordoost Brabant’. Kees van Geffen, wethouder Arbeidsmarkt 's-Hertogenbosch en voorzitter wethouderoverleg Arbeidsmarkt Agrifood Capital Werkt!: ‘Met dit convenant willen we structureel meer leerwerkplekken en werkervaringsplekken creëren in de bouw. Zo leiden we meer mensen op voor de bouwsector. En geven we langdurig werklozen en mensen met een bijstandsuitkering meer kansen.’
 
Welk resultaat willen we bereiken?
De Bouw Werkt Noordoost Brabant is een samenwerkingsverband tussen alle gemeenten in Noordoost Brabant,  woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties. Doel is het tekort aan technisch opgeleid personeel verminderen. Convenantpartners streven ernaar jaarlijks minimaal  50 leerwerkplekken en 10 werkervaringsplekken te realiseren in de bouwsector.
 

Eerste projecten opgeleverd
In Noordoost Brabant zijn de eerste bouwprojecten waar leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op doen succesvol opgeleverd. Succesvol omdat er zelfs meer uren leren-werken zijn gerealiseerd dan vooraf was berekend en vastgelegd. De eerste projecten waren nieuwbouw en renovaties van de Gemeente Oss, BrabantWonen en Mooiland. 

Kijk voor een overzicht van de projecten op de website: www.debouwwerkt-nob.nl



Stimuleringsfonds De Bouw Werkt NOB benoemt projectleider
"Stimuleringsfonds leren werken ''De Bouw Werkt Noordoost Brabant'' begint een steeds groter bereik te krijgen. E.e.a. betekent dat de stuurgroep heeft besloten om dit initiatief te laten ondersteunen door een projectleider. Wij zijn verheugd te kunnen meedelen dat we Erik van Dinteren bereid hebben gevonden deze rol in te willen vullen.

Erik heeft brede kennis en ervaring op het gebied van vastgoedrealisatie, vastgoedonderhoud en herbestemming van vastgoed. Erik komt uit de wereld van woningcorporaties en is mede hierdoor bekend met de werkwijze van gemeentelijke en provinciale overheden.
 
Maatschappelijk betrokken wist Erik binnen volkshuisvestelijke opgaven, de realisatie van multifunctionele accommodaties en aan onderwijs gerelateerd vastgoed eerder leer/werkplekken te realiseren. Aandacht voor een gecombineerde inzet op deze projecten van leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waren hierbij zijn speerpunten. Daarnaast heeft Erik het Stimuleringsfonds Leren/Werken Nijmegen mee opgezet en kent dus de uitgangspunten van het model.  Zijn (vak)inhoudelijke kennis zet Erik ook in als vakdocent bij de KOB in ’s Hertogenbosch en als praktijkinstructeur bij Bouwmensen op de locaties Oss en Nijmegen.

Erik is inmiddels aan het werk gegaan en is per mail of mobiel te bereiken; e.vandinteren@debouwwerkt-nob.nl, 06-26338710.
Vanaf deze plek wens ik Erik veel succes met zijn nieuwe rol.

Namens de stuurgroep,
Harrie Windmüller (voorzitter)"
Kort samengevat:

Initiatief
De Bouw Werkt Noordoost Brabant is een initiatief van maatschappelijk verantwoorde opdrachtgevers en opdrachtnemers. Aangesloten zijn alle gemeenten in Noordoost Brabant, woningbouwcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen.
 
Doelstelling
De initiatiefnemers willen, maatschappelijk betrokken, met dit initiatief meer leerwerkplekken creëren in de bouwsector.
 
Werkgebied
Het werkgebied van De Bouw Werkt Noordoost Brabant strekt zich uit over de gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught.
 
Hoe werkt ‘De Bouw Werkt Noordoost Brabant’?
Aangesloten opdrachtgevers nemen bij hun aanbestedingen de eis op dat een percentage van de werkzaamheden uitgevoerd dient te worden door leerlingen in de technische sector en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de zogenaamde zij-instromers.
 
Opleidingsbedrijven
Deelnemende opleidingsbedrijven zijn Installatiewerk Brabant Zeeland, Bouwmensen Oss, Inframensen Oss, Schilder^sCOOL 's-Hertogenbosch en STUC Werk & Leren 's-Hertogenbosch.
 
Doe mee!!
De initiatiefnemers willen graag dat alle partijen uit de bouw- en infrasector in Noordoost Brabant zich aansluiten bij dit initiatief. Hierdoor komen er meer leerwerkplekken beschikbaar voor nieuwe leerlingen en zij-instromers en kunnen de bedrijven continuïteit bieden aan het opleiden van nieuwe vakmensen.
 
Platform, iets te melden?
In de volgende uitgaven van onze nieuwsbrief willen wij betrokkenen een platform bieden. In de rubriek "Uitgelicht" willen we leerlingen, zij-instromers, opdrachtgevers, opdrachtnemers, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties de mogelijkheid bieden bijzondere verhalen en (werk)situaties voor het voetlicht te brengen. Laat het ons weten.

Sluit je aan !!!
Enthousiast geworden? Is uw belangstelling gewekt? of zijn er nog onduidelijkheden?
Neem contact op met onze projectleider op 06-26338710.

Website
De website  www.debouwwerkt-nob.nl informeert niet alleen over deelname mogelijkheden maar geeft ook inzicht in wetenswaardigheden en  het verloop van aangemelde projecten.
 
Nieuwsbrief
Graag houden wij niet alleen u maar ook uw collega's binnen uw organisatie middels onze digitale nieuwsbrief op de hoogte. Meld hen aan via e.vandinteren@debouwwerkt-nob.nl.
Kijk deze video over het stimuleringsfonds. Hoe werkt het? 
De Bouw Werkt NOB
Redactie: Erik van Dinteren, e.vandinteren@debouwwerkt-nob.nl, 06-26338710

De Bouw Werkt Noordoost Brabant  www.debouwwerkt-nob.nl
Gasstraat Oost 12
5349 AV Oss
Nederland






This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Bouw Werkt NOB · Gasstraat Oost 12 · Oss, 5349 AV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp