Copy
PERSBERICHT - Opening Odensehuis Gerard Smit, 9 november 2016
View this email in your browser

 

Leeuwarden krijgt een eigen inloophuis voor iedereen die met dementie te maken heeft of iets wil betekenen voor mensen met dementie en/of hun naasten: Odensehuis Gerard Smit in wijkcentrum Nijlân. Wat dit huis uniek maakt in het landelijke netwerk al bestaande Odensehuizen, is de samenwerking met het mbo en hbo. Studenten die zijn opgeleid tot Kammeraat, een maatje voor mensen thuis met dementie, zijn vaste gasten van dit inloophuis. Zo wordt de verbinding gelegd tussen zorgprofessionals in opleiding en ouderen die nog gewoon thuis wonen met dementie. Persoonlijk contact blijkt niet alleen het imago van de ouderenzorg onder studenten te verbeteren, het geeft hen ook meer inzicht in de behoeften én een realistischer beeld van mensen met dementie.

Odensehuizen zijn vernoemd naar de Deense plaats Odense, waar het eerste inloophuis voor mensen met dementie en hun mantelzorgers werd opgericht. Een plek waar mensen met dementie en hun naasten zich helemaal op hun gemak voelen. U loopt er binnen wanneer u wilt. Voor een kop koffie, een praatje, om mee te doen aan een activiteit of om gewoon de krant te lezen. Waar iedereen weet of met elkaar deelt hoe dementie je dagelijkse leven beïnvloedt. Hoe je ermee kunt leven. De nadruk ligt op de mens, niet op de dementie. 
 
Gastheer en gastvrouw van dit nieuwe Odensehuis zijn Martine Adema en Niels Nijdam, die als mantelzorgers én als initiatiefnemers van een dagbesteding voor jonge mensen met dementie (CaffeMed) veel praktijkervaring hebben.
 
Programma: 

10.00 – 17.00 Vrije inloop – buurtbewoners, mensen met dementie, familie, iedereen welkom!

Wijkcentrum Nijlân
Surinamestraat 31
8931CX Leeuwarden
 
14.30 – 15.00 Inloop voor genodigden van de formele opening
15.00 – 15.30 Officiële opening, met korte bijdragen van:
  ·         Martine Adema en Niels Nijdam, gastvrouw en gastvrouw
·         Roelof Jonkers, bestuurder KwadrantGroep, initiator Proeftuin
·         Liesbeth Vos, bestuurder van het Friesland College
·         Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie, initiator Proeftuin
15.30 uur
Wethouder Ekhart , Kammeraten (maatjes voor thuiswonenden met dementie) en enkele toekomstige bezoekers van het Odensehuis Gerard Smit starten’ dit mooie initiatief op een sportieve manier
 
Tot 17.00 uur Borrel

 
Aanvankelijk zal het inloophuis op iedere woensdag tussen 10.00 – 17.00 uur geopend zijn. We hopen de openingstijden snel te kunnen uitbreiden. Houd hiervoor de website www.tao-of-care.nl in de gaten.

Gerard Smit - inspiratiebron voor de Sociale Benadering
‘Er zijn dingen die ik kan, en dat is natuurlijk heel belangrijk’ (Gerard in introductiefilm Dementie Verhalenbank, najaar 2014)

‘Mens zijn is, denk ik, interactie met anderen’ (Gerard in de NPO2-documentaire 'Wat ik nog ben', 2016)

Dit nieuwe inloophuis draagt de naam Gerard Smit. Met zijn openhartigheid over zijn dagelijkse leven met dementie werd Gerard het ‘gezicht’ van de Dementie Verhalenbank en de Proeftuin Dementie Friesland. Gerard en zijn vrouw Liz Cramer zijn een belangrijke inspiratiebron geweest voor de ontwikkeling van de Sociale Benadering die Anne-Mei The ontwikkelde met zorgorganisatie de KwadrantGroep. Dit is een brede benadering waarbij dementie niet vooral door een medische bril wordt bekeken, maar waarbij juist ook aandacht is voor de psychologische en sociale kanten ervan.

Mensen met dementie horen erbij, en het Odensehuis Gerard Smit wil mensen dit laten ervaren.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten, op 9 november of daarna.
 Noot voor de redactie:
Meer informatie of een interview kunt u krijgen van Martine Adema en Niels Nijdam, gastvrouw en gastheer van Odensehuis Gerard Smit – tel. 06 24 37 80 84
 

Odensehuis Gerard Smit is een project in het kader van de Proeftuin Dementie Friesland, een breed samenwerkingsverband tussen KwadrantGroep, zorgverzekeraar De Friesland en Friesland Zorgkantoor, ZuidOostZorg, gemeenten Leeuwarden en Drachten, mbo- en hbo-opleidingen in Friesland (Friesland College en Stenden Hogeschool Leeuwarden) en de Tao of Care (waaronder de Dementie Verhalenbank valt).

 

Copyright © 2016 Tao of Care, All rights reserved.


Wilt u de manier waarop u deze mails ontvangt aanpassen?
Werk uw voorkeuren bij met update your preferences of schrijf u uit unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp