Copy
Is this email not displaying correctly? View it in your browser..
 20 July 19     

Institucionalne potrebe pri ZeJN ter dobre in slabe prakse

Projekt GreenS je analiziral institucionalne potrebe ter dobre in slabe prakse na področju ZeJN. V splošnem rezultati kažejo na pomanjkanje povezav med politikami ZeJN in ukrepi, ki se izvajajo na nacionalni ravni ter med realno prakso in izvajanjem ZeJN v javnem sektorju, v oddelku, ki je odgovoren za javna naročila. To preprosto pomeni, da kljub vsem prizadevanjem o realizaciji nacionalnih politik ZeJN, informacije ne dosežejo pravega cilja. Kljub vsemu pa so identificirane številne dobre prakse. Preberi več.

Trening seminarji o ZeJN po Evropi

Energetske agencije, vključene v EU projekt GreenS, so ob podpori institucionalnih teles iz vse Evrope začele izvajati usposabljanja na področju ZeJN za lokalne in regionalne javne organe, naročnike ter ostale strokovnjake. Preberi več.

Andaluzijska mreža za ZeJN je začela delovati v okviru projekta GreenS

 
Andaluzijska mreža za ZeJN podpira ukrepe, ki so povezani z izvajanjem ZeJN na svojem območju ter zagotavlja okvir za sodelovanje med interesnimi skupinami na večih ravneh (javne uprave in podjetja) z namenom uvedbe trajnostnih in okolju prijaznejših modelov javnega naročanja. Preberi več.

Energetska učinkovitost in ZeJN v fokusu bolgarskih občin

 
Ključni vidiki za izboljšanje energetske učinkovitosti v bolgarskih občinah so bili v središču pozornosti udeležencev letne konference Municipal Energy Efficiency EcoEnergy mreže, ki je potekala 5. in 6. aprila 2015 v Sofiji. Preberi več.

Trening delavnice in okrogla miza z interesnimi skupinami na Cipru

 
Glavni cilj delavnice je bil lokalnim interesnim skupinam predstaviti politike in strategije EU na področju ZeJN, krožno gospodarsvo in krožna naročanja, kot tudi uvodna predstavitev ključnih meril za kategorije ZeJN kot sta vozila ter pisarniška oprema. Preberi več.

Razvoj na področju ZeJN v regiji Kalabrija

 
Na razpravi regionalnega odbora Regional Committee Deliberation no. 295, ki je potekala 11.08.2015, je partner Calabria Region podala formalni koncept ureditve zelenega javnega naročanja v regiji ter hkrati aktivirala pogonske mehanizme do teritorialnih organov na regionalnem geografskem območju z namenom, da bi prispevali k ustvarjanje potrošniške kulture, ki ima čut za okolje in zmanjšanje odpadkov ter za optimizacijo blaga in storitev.  Preberi več.

Druga okrogla miza latvijskega usmerjevalnega odbora 

 
Člani latvijskega usmerjevalnega odbora so se drugič sestali na okrogli mizi, da bi razpravljali o zmogljivosti podjetnikov za izpolnitev meril zelenega javnega naročanja ter o širši uveljavitvi razpisov zelenih javnih naročil. Preberi več.

Mednarodna promocija ZeJN

 
GreenS je bil en od sodelujočih ter predstavitvenih projektov na dvodnevni mednarodni konferenci z naslovom "Good for business, good for environment", ki je potekal od 21. do 22. aprila, 2016 v Varni. Dogodek je gostil lokalne organe, podjetja in znanstvene organizacije z namenom, da jim zagotovi priložnost za srečanje in razpravo o razvoju zelenega poslovanja/gospodarstva z evropskimi politiki in strokovnjaki. Preberi več.
The sole responsibility for the content of this website and the materials published lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

This project is funded by the Horizon 2020 Framework Programmeof the European Union under Grant Agreement 649860.
Copyright © 2019 GreenS Project, All rights reserved.