Copy
Is this email not displaying correctly? View it in your browser..
 12 July 20     

Serije webinar-jev v sklopu projekta GreenS potekajo po načrtu

Eden izmed pomembnih podpornih ukrepov za uspešno izvajanje aktivnosti na področju zelenega javnega naročanja v okviru projekta GreenS je vrsta webinar-jev, ki jih koordinira partner ICLEI.
Prva dva webinar-ja sta se izvedla pod naslovom "Kako pripraviti kvaliteten paket usposabljanj na temo ZeJN" (oktober 2015) ter "Čarobnost zelenega javnega naročanja" (marec 2016). Po tem uvodnem delu in predstavitvi izhodišč o ključnih značilnostih zelenega javnega naročanja, primerih dobrih praks ter o tem kako usposabljanja regijsko prilagoditi, so se webinarji osredotočili na bolj specifične težave. Vsi webinarji so bili posneti in so dostopni na spletni strani. 

Ponudniki zelenih izdelkov in storitev v Bolgariji so bili ključni razstavljavci na "Sejmu občin" 2016

 
TNa letnem srečanja lokalnih oblasti v Bolgariji, ki jo je organiziralo NAMRB (Nacionalno združenje občin republike Bolgarije), je bil poudarek 10. obletnice "Sejma občin" (6.-8- oktober 2016) na zelenih izdelkih in storitvah, ki so na razpolago na bolgarskem trgu. Skoraj tisočim predstavnikom iz vseh bolgarskih občin so predstavili pripravljenost podjetij, da se odzovejo potrebam lokalnih oblasti, ki želijo zagotoviti oskrbo občin z okoljsko in energetsko učinkovitimi izdelki. Preberi več.
Začetek sklopa usposabljanj ZeJN na Švedskem
 
Prvo usposabljanje na Švedskem se je izvedlo v novembru, ko so se srečale interesne skupine iz občin Norrbotten and Västerbotten. Usposabljanje se je osredotočilo na pravni okvir za zeleno javno naročanje ter na to kako z ZeJN lahko dosežemo zastavljene energetske in podnebne cilje kot tudi na ustvarjanje boljšega okolja za uporabnike. Preberi več (švedski jezik).

Uvodno srečanje slovenskega usmerjevalnega odbora za pametno/zeleno javno naročanje - 25. november 2016

 
Uvodno srečanje usmerjevalnega odbora je potekalo 25. novembra 2016 v Mariboru. Predstavniki Združenja občin Slovenije in LEA Pomurje, ki so prav tako člani mednarodnega konzorcija projekta GreenS, so na kratko predstavili že dosežene rezultate v sklopu projekta ter pričakovanja in zaveze, ki jih želijo doseči v prihodnje.Preberi več.
Obsežno usposabljanje o ZeJN za javne naročnike v Latviji
 
V zadnjih treh mesecih iztekajočega se leta je Energetska agencija iz Rige skupaj z Riga Planning Region in Ministrstvom za varstvo okolja in regijski razvoj organiziralo usposabljanja o zelenih javnih naročilih za javne naročnike z namenom, da okrepijo njihove zmožnosti za uspešno izvajanje zelenega javnega naročanja. Preberi več.
Andaluzijska regionalna konferenca "ZeJN: Nov model upravljanja. Ključ do uspeha"
 
Maribel Pelnado, podpredsednik deželne vlade Cádiz in odgovorni oddelka za trajnostni razvoj, je skupaj z José María Gonzáles, županom mesta Cádiz, odprl konferenco pod naslovom "Zeleno javno naročanje: Nov model upravljanja. Ključ do uspeha".Preberi več.
The sole responsibility for the content of this website and the materials published lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

This project is funded by the Horizon 2020 Framework Programmeof the European Union under Grant Agreement 649860.
Copyright © 2020 GreenS Project, All rights reserved.