Copy
Is this email not displaying correctly? View it in your browser..
 24 March 19     

Myndigheters behov vid miljöanpassade offentliga upphandlingar (MOU), samt bra och dåliga exempel

Projektet GreenS har kartlagt och analyserat myndigheters behov av stöd, kompetens, etc. vid MOU. I projektet har även bra och dåliga metoder vid MOU analyserats. Sammantaget tyder resultaten i projektet på att det finns en brist i kopplingen mellan de mål som ställs på nationell nivå och de upphandlingar på lokal nivå som görs av respektive upphandlare. Trots de ansträngningar som görs med att förmedla nationella mål till lokal nivå, är det inte alltid så att informationen når hela vägen och omsätts till handling. Dock har i projektet även många bra exempel identifierats. Läs mer.

Utbildningsseminarier om MOU i Europa

De energikontor i EU som är med i EU-projektet GreenS har, tillsammans med stöd från olika myndigheter, börjat erbjuda utbildning inom miljöanpassad upphandling till lokala och regionala myndigheter, upphandlare och teknikt ansvariga. Läs mer.

MOU-nätverk startat i Andalusien, inom ramarna för GreenS


Det Andalusiska nätverket för miljöanpassad upphandling erbjuder stöd vid olika miljöanpassade upphandlingar i regionen. Man erbjuder även ett ramverk för samarbete mellan berörda parter (offentlig förvaltning och företag) vad gäller utveckling av mer hållbara och gröna modeller inom offentlig verksamhetsledning. Läs mer.

Energieffektivisering och miljöanpassad upphandling i fokus hos Bulgariska kommuner

Viktiga aspekter för att förbättra energieffektiviteten i bulgariska kommuner stod i fokus för uppmärksamheten hos deltagarna vid den årliga onferensen av det bulgariska kommunala energieffektiviseringsnätverket EcoEnergy. Konferensen hölls 5-6 april 2015 i huvudstaden Sofia. Läs mer.

Utbildningsseminarum och rundabordssamtal med lokala aktörer på Cypern

Seminariets huvudsyfte var att, för lokala aktörer, presentera EUs politik och strategier vad gäller MOU, cirkulär ekonomi och cirkulär upphandling. Vid seminariet introducerades även de viktigaste kriterierna vid miljöanpassad upphandling av de två upphandlingskategorierna Fordon samt Kontorsutrustning. Läs mer.

Framsteg inom MOU i Kalabrien

 
Kalabriska regionala myndigheter presenterade 11 augusti 2015 formella riktlinjer vad gäller grön upphandling, vilka samtidigt bidrar till ett framåtskridande i regionen vad gäller skapandet av en konsumentkultur med ett ökat miljöansvar och med ambition om att minska avfall samt utifrån ett miljöperspektiv optimera de varor och tjänster som används. Läs mer.

Möte nr 2 för den lettiska styrgruppen

 
Den lettiska styrgruppen har träffats för andra gången. Medlemmarna i styrgruppen  diskuterade vid mötet de kriterier som ställs på entreprenören vid en miljöanpassad upphandling, samt även entreprenörers olika förmåga att kunna uppfylla dessa kriterier och således kunna lämna anbud. Läs mer.

Internationell marknadsföring av MOU


GreenS var representerat på den två dagar långa internationella konferensen "Good for business, good for environment", 21-22 april 2016 i Varna, Bulgarien. Konferensen samlade lokala myndigheter, företag samt forskningsorganisationer och erbjöd en plattform för möten och diskussioner om utvecklingen av gröna affärer, tillsammans med europeiska politiker och experter inom området. Läs mer.
The sole responsibility for the content of this website and the materials published lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

This project is funded by the Horizon 2020 Framework Programmeof the European Union under Grant Agreement 649860.
Copyright © 2019 GreenS Project, All rights reserved.