Copy
Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar uw collega's. Zij kunnen zich hier inschrijven om de nieuwsbrief voortaan ook te ontvangen (toestemming om 'Email' te ontvangen aanvinken aub).
UPDATE WEBSITE
Buitenlandse richtlijnen aangepast aan Belgische zorgcontext
Goed nieuws! Van de 273 meest gebruikte Duodecim-richtlijnen, goed voor 65% van de bezoeken op onze website, zijn er 263 aangepast aan de Belgische zorgcontext.
 
Enkele jaren geleden werden er quasi 1000 door Finse huisartsen ontwikkelde richtlijnen gepubliceerd op onze site. Deze ‘Duodecim-richtlijnen’ bestrijken zo goed als de gehele eerstelijnszorg. Ze blindelings toepassen op onze zorgcontext zou problemen kunnen opleveren.
Daarom worden de richtlijnen door onze redactie gescreend en aangepast aan de Belgische zorgcontext door middel van adaptaties.
 
Als voorbeelden kan u de richtlijnen Benigne prostaathyperplasie’ en ‘Herpessimplexinfectie van de huid’ bekijken.
 
Lees het volledige bericht op onze nieuwspagina …
RICHTLIJN IN DE KIJKER
Detectie van huiselijk geweld
Partnergeweld is een onderschat probleem, waarvoor een systematische benadering nuttig en noodzakelijk is. Deze richtlijn ondersteunt de detectie van partnergeweld door zorgverleners en biedt een referentiekader voor de identificatie en vroege diagnose van huiselijk geweld, evenals de oriëntatie van de betrokken slachtoffers. De klinische aanpak, de wettelijke en ethische aspecten en het opstellen van het medisch voorschrift komen aan bod.
 
Bekijk deze richtlijn
Uitgevers: Domus Media/SSMG en CUMG-ULB
IMPLEMENTATIE
Eerste toekenning van een budget binnen het Belgische EBP-netwerk
Naar aanleiding van de eerste oproep tot projectvoorstellen binnen het Belgische Evidence-Based Practice (EBP)-netwerk, heeft de Federale Stuurgroep EBP voor de eerste maal een budget toegekend. Het zal worden besteed aan de invoering van het Belgische zorgpad voor de aanpak van lage rugpijn en radiculaire pijn (KCE-rapport 287A).

Lees meer over de actoren en doelstellingen van dit project...
Project 'Claudicatio Intermittens'
ClaudicatioCare.be is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, kinesitherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt en streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden in België. 

Het doel van dit pilootproject, dat werd opgestart naar aanleiding van het KCE-rapport 221As-2014, is het evalueren van de haalbaarheid van een zorgpad met nadruk op gesuperviseerde oefentherapie (o.a. staptraining) en leefstijlaanpassing voor patiënten met claudicatio intermittens. 


Lees meer over de acties en doelstellingen van dit project...
OPLEIDING
Training klinische studie benzo's op 26 februari of 26 maart
In het kader van de recent opgestarte KCE-studie omtrent chronisch benzodiazepinegebruik organiseert het ACHG een training voor geïnteresseerde arts-onderzoekers. Bovendien wordt deze training binnenkort ook binnen andere universiteiten georganiseerd.

Lees meer over deze training en hoe u zich kan inschrijven
Copyright © 2019 Ebpracticenet, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can subscribeupdate your preferences or unsubscribe from this list.