Copy
Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar uw collega's. Zij kunnen zich hier inschrijven om de nieuwsbrief voortaan ook te ontvangen (toestemming om 'Email' te ontvangen aanvinken aub).
 
RICHTLIJNEN
 
Uitgelicht: 'Kinesitherapeutische richtlijn COPD'
COPD is een frequente, vaak te voorkomen en behandelbare (ongeneesbare) aandoening die wordt gekarakteriseerd door persisterende luchtwegklachten en chronische luchtstroombeperking als gevolg van luchtweg- en/of alveolaire abnormaliteiten, meestal veroorzaakt door significante blootstelling aan schadelijke deeltjes en gassen.

De herziene richtlijn COPD van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van kinesitherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten met COPD. De patiëntenprofilering gebeurt op basis van symptoomlast, capaciteit en activiteit.

Bekijk deze richtlijn
 
Uitgelicht: 'Aanhoudende hoest bij kinderen in de eerste lijn'
Men spreekt van een ‘aanhoudende hoest’ wanneer deze sinds 4-8 weken aanwezig is en van een ‘chronische hoest’ wanneer deze langer dan 8 weken aanwezig is. Het is een veelvoorkomend symptoom, maar het kan een sterke invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en de ouders en kan, zeker in de nacht, aanleiding geven tot angst.
Deze richtlijn, ontwikkeld door onze Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (WOREL), beoogt hoestklachten die langer dan 4 weken aanhouden bij kinderen van 0 tot en met 15 jaar. 
De doelgroep van deze richtlijn omvat huisartsen, apothekers en andere actoren van de eerstelijnsgezondheidszorg.

Bekijk deze richtlijn
Meest bezochte richtlijnen (laatste 30 dagen)
  1. Lymeborreliose
  2. Oppervlakkige veneuze trombose
  3. Pityriasis versicolor
  4. Diabetes Mellitus Type 2
  5. Post-menopauzale hormonale substitutietherapie
IMPLEMENTATIE & ONDERZOEK
Evaluatie van de duurzaamheid van het Belgische
gezondheidssysteem op basis van projecties
Het KCE publiceerde een nieuw rapport als aanvulling op een eerder rapport uit 2019 waarin de performantie van het Belgische gezondheidssysteem werd geëvalueerd (KCE Rapport 313). 

In deze aanvulling wordt de mogelijkheid bekeken om, naast de indicatoren die gebaseerd zijn op historische gegevens, ook indicatoren op basis van projecties toe te voegen om de duurzaamheid van het gezondheidssysteem te beoordelen. 

Om in deze context relevante indicatoren te selecteren, wordt een conceptueel kader gebruikt. Vervolgens worden op projecties gebaseerde indicatoren met betrekking tot het personeelsbestand en de financiering geanalyseerd als aanvulling op de evaluatie van de performantie van het gezondheidssysteem.

Lees het volledige artikel

Overheidsopdracht richtlijn logopedie en audiologie via ‘telepractice’
Graag vestigen we de aandacht op de volgende overheidsopdracht waarvan de lastenboeken gepubliceerd werden via e-Procurement door de FOD Volksgezondheid. 
 

De publicatie EBP/TELEPRACTICE LOGO AUDIO/2021/04 betreft de ontwikkeling van een Belgische richtlijn met aanbevelingen voor een evidence based aanpak van logopedie en audiologie via ‘telepractice’ bij kinderen jonger dan 12 jaar. 
 
Heeft u interesse in de opdracht maar zijn er toch nog onduidelijkheden? Dan kan u met uw vragen terecht op de informatiesessie die zal doorgaan op donderdag 15 juli 2021 om 10u00. 
 
De deadline voor het indienen van een offerte en de bijbehorende gevraagde documenten is dinsdag 7 september 2021 om 10u00.
 
Hier vindt u alle informatie: https://bit.ly/2TScQ90

 

ACHTER DE SCHERMEN
Wij verwelkomen Pascal Claeys als coördinerend hoofdredacteur
Wij zijn verheugd Pascal Claeys te mogen verwelkomen als coördinerend hoofdredacteur (50%) bij ebpracticenet.
In deze functie zal Pascal mee instaan voor de verdere uitbouw van onze databank met betrouwbare point-of-care-informatie op maat van de verschillende zorgberoepen.

Hij zal nauw samenwerken met de 2 hoofdredacteurs en een multidisciplinair redactieteam om samen verantwoordelijk te zijn voor het informatieaanbod in de eerste lijn. Bovendien coördineert hij voortaan de opzet en het onderhoud van efficiënte redactie- en werkingsprocessen in functie van de uitbreiding van het aanbod en een aanstaande vernieuwing van de website. 

We laten Pascal aan het woord: 
'Zelf heb ik de verwetenschappelijking van mijn beroepsgroep (verpleegkundigen) doorheen mijn loopbaan steeds belangrijk gevonden. Vooral in het huidig concept van ebp kan ik me volledig vinden. Niet alleen de wetenschappelijke kennis is belangrijk, maar zowel de deskundigheid van de zorgverlener als de persoonlijke voorkeuren/noden van de zorgvrager zijn even belangrijk. Ik vind het dan ook een eer dat ik in dit geheel een minuscuul radertje mag zijn, niet alleen voor verpleegkundigen maar voor alle andere zorgberoepen in heel België.'

EVENEMENTEN & OPLEIDINGEN
Cebam opleidingen najaar 2021
Dit najaar staan volgende 2 reeksen opleidingen op de kalender van Cebam: 
 
Driedaagse opleiding Evidence Based Practice
Vrijdag 10, 17 en 24 september 2021.

De vijf stappen van EBP aanleren en de basisvaardigheden hieromtrent trainen, concreet:

  • een beantwoordbare klinische vraag formuleren;
  • goede literatuur zoeken;
  • deze kritisch beoordelen;
  • de resultaten interpreteren;
  • deze toepassen in de praktijk.

Richtlijnontwikkeling (3 dagen + terugkomdag)
1 en 22 oktober en 19 november 2021 + gratis terugkomdag op 18 maart 2022
Beginnende richtlijnontwikkelaars worden gegidst doorheen de methodologische stappen van richtlijnontwikkeling en richtlijnadaptatie. 

Klik voor meer informatie

 
ONZE ONLINE INFOSESSIES
 
Heb je interesse om ons platform beter te leren gebruiken? Schrijf je dan snel in voor onze online infosessie ‘EBM in de dagelijkse praktijk: leer snel evidence-based informatie terugvinden’.
 

Deze infosessie kan ook gevolgd worden in groep (bv. in het kader van een LOK-groep) .

Bekijk welke data voor u passen in onze kalender

of mail naar marieke.vanneste@ebpracticenet.be

!! Volg ebpracticenet via social media om geen evidence updates te missen !!

Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn
Volg ons op LinkedIn
Copyright © 2021 Ebpracticenet, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can subscribeupdate your preferences or unsubscribe from this list.