Copy
Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar uw collega's. Zij kunnen zich hier inschrijven om de nieuwsbrief voortaan ook te ontvangen (toestemming om 'Email' te ontvangen aanvinken aub).
 
RICHTLIJNEN
 
Nieuwe richtlijnen voor de behandeling van urgente
aandoeningen in de eerste lijn
De Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (Worel) werkte in 2020 een verzameling van richtlijnen voor de behandelingen van urgente aandoeningen in de eerste lijn uit. Deze richtlijnen werden voluit beschreven in een publicatie die u hier kan bekijken: 'Richtlijnen voor de behandeling van urgente aandoeningen in de eerste lijn (inhoud urgentietrousse-deel 1)'

Om deze richtlijnen op 'point of care' formaat aan te bieden, heeft onze redactie dit opgedeeld in deze 3 richtlijnen op ebpnet.be (klik door om ze te bekijken): 

Agitatie bij volwassenen
Convulsies bij kinderen en volwassenen
Anafylaxie bij kinderen en volwassenen

               Update BAPCOC Gids 2021
De Belgische Gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk 2019 van BAPCOC kreeg een update. Deze volledige editie 2021 is zowel geïntegreerd in het online gecommentarieerd Repertorium van BCFI, als beschikbaar in een handige en afdrukbare PDF.

De gids is bedoeld voor zorgverleners in de eerstelijnsgezondheidszorg in België en geldt bovendien als referentie in opleidingen door docenten, stagemeesters en studenten.

U vindt de gids 2021 in afdrukbaar formaat op Antibiotica | FOD Volksgezondheid.


 
Meest bezochte richtlijnen 
  1. Besmettingen met het coronavirus
  2. Aandoeningen van de rotator cuff van de schouder
  3. Cystitis bij de vrouw
  4. Oppervlakkige veneuze trombose
  5. Diabetes Mellitus Type 2
ONDERZOEK & IMPLEMENTATIE
Het beheer van de ziekenhuiscapaciteit in België
tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie
Na afloop van de eerste coronagolf kreeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de opdracht om de werking en de maatregelen van het Hospital & Transport Surge Capacity comité onder de loep te nemen. Bedoeling was dat men adviezen gaf over het beheer van de ziekenhuiscapaciteit.

Het comité vaardigde zeer snel duidelijke maatregelen uit, die de ziekenhuizen niet altijd haalbaar vonden, maar die ze wel zeer professioneel opvolgden. Door zijn samenstelling is het comité een uniek platform om ziekenhuisaangelegenheden te bespreken. Het KCE pleit er dan ook voor om het als permanent crisisorgaan te behouden, maar om ook vertegenwoordigers van het terrein (artsen, verpleegkundigen) erin te laten zetelen.

Lees meer op de site van het KCE

OPROEP
Deelnemers gezocht voor digitale focusgroepen rond gebruik en afbouw benzodiazepines en Z-producten
BENZONET is een tweejarige studie (2019-2021) uitgevoerd door de onderzoeksgroep Hedera (Sociologie) van de Universiteit Gent in samenwerking met de vakgroep Klinische Farmacologie, met de financiële steun van BELSPO.

Het BENZONET project brengt voor het eerst in kaart hoe langdurige gebruikers zelf hun gebruik en eventuele afbouw ervaren. Hiervoor werden diepte-interviews uitgevoerd bij een diverse groep van voormalige en huidige langdurige gebruikers in alle lagen van de bevolking en bij diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast werd via twee casestudies onderzocht hoe online bronnen bijdragen aan de perceptie en de afbouw van deze medicatie.

Om deze resultaten af te toetsen en specifieke aanbevelingen uit te werken, worden in het voorjaar een reeks focusgroepen georganiseerd met diverse groepen van professionelen en ervaringsdeskundigen. Deze focusgroepen zullen online georganiseerd worden in de laatste week van februari 2021. Deelname aan een focusgroep neemt ongeveer 2u in beslag en wordt vergoed.

Meer informatie over het project kan u bkijken op deze website

Ontwikkeling van de richtlijn 'Ergotherapie voor het behoud van de functionaliteit en de sociale participatie van de thuiswonende fysiek kwetsbare oudere persoon'
Dit onderzoek is ontstaan uit ervaren noden naar aanleiding van eerder onderzoek omtrent thuiswonende kwetsbare oudere personen. Vanuit het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) zijn middelen voorzien om een richtlijn te ontwikkelen dat een antwoord moet bieden op de vraag: 'Waaraan moet een kwaliteitsvolle evidence-based ergotherapeutische interventie voldoen om impact te hebben op het behoud van de functionaliteit en de sociale participatie van de thuiswonende fysiek kwetsbare oudere persoon?'

Leen De Coninck en Leen Bouckaert van de opleiding bachelor ergotherapie van de Arteveldehogeschool leiden dit onderzoek. Ze werken hiervoor samen met een interdisciplinair team van experten bestaande uit een geriater (Evelien Gielen, UZLeuven), huisarts (Bert Aertgeerts, KU Leuven), verpleegkundige (Sam Cordyn, Wit-Gele Kruis), kinesitherapeut (Fons De Schutter, WVVK), ergotherapeuten (Daphne Kos, KU Leuven, en Anne Ledoux en Marc-Eric Guisset van UPE), een ervaringsdeskundige (Jos Lismont) en een mantelzorger (Misee Martens). Naast deze experten kunnen we rekenen op een dertigtal Vlaamse, Brusselse en Waalse stakeholders die ons adviseren om onze richtlijn zo goed mogelijk aan te passen aan de noden van het werkveld. Het project is afgelopen september gestart en rondt af in mei 2022.

Lees je graag meer? Hier vind je meer informatie!

WEBINARS & OPLEIDINGEN
Webinars werkgroep 'Ergotherapie & COVID-19'
Ergotherapie kan een sleutelrol spelen bij de revalidatie van herstellende coronapatiënten. Die kampen vaak nog maandenlang met chronische vermoeidheid en andere klachten. De Werkgroep Ergotherapie en COVID-19 lanceerde een website voor professionals én patiënten. Voor het webinar van hoogleraar Filip Raes (KU Leuven) 'Weg van het piekeren' lieten duizenden mensen hun belangstelling blijken. Deze en nog andere webinars kunnen herbekeken worden en nieuwe webinars worden aangekondigd. 

Webinar 'Terugkeer naar werk na Covid-19' op 2 februari om 20u

De werkgroep organiseert een nieuwe webinar over ‘Terugkeer naar werk na Covid-19’ via een panelgesprek met drie experten.

Verder vind je ook een lijst van opgenomen webinars die men kan herbekijken.

Ga naar de website

ONZE ONLINE INFOSESSIES
 
Heb je interesse om ons platform beter te leren gebruiken? Schrijf je dan snel in voor onze online infosessie ‘EBM in de dagelijkse praktijk: leer snel evidence-based informatie terugvinden’.
 

Deze infosessie kan ook gevolgd worden in groepen (bv. in het kader van een LOK-groep) .

Bekijk welke data voor u passen in onze kalender

of mail naar marieke.vanneste@ebpracticenet.be

!! Volg ebpracticenet via social media om geen evidence updates te missen !!

Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn
Volg ons op LinkedIn
Copyright © 2021 Ebpracticenet, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can subscribeupdate your preferences or unsubscribe from this list.