Copy
Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar uw collega's. Zij kunnen zich hier inschrijven om de nieuwsbrief voortaan ook te ontvangen (toestemming om 'Email' te ontvangen aanvinken aub).
 
RICHTLIJNEN: NIEUWE PUBLICATIES & HERZIENINGEN
Richtlijn voor palliatieve zorg (symptoomcontrole)
Aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven ontwikkelden acht huisartsen een evidence-based richtlijn voor palliatieve zorgen. De richtlijn geeft 51 aanbevelingen verdeeld over vijf orgaansystemen en 12 symptomen of pathologieën. Het doel is de zorg voor palliatieve patiënten te verbeteren inzake symptoomcontrole, waarbij medicamenteuze en niet-medicamenteuze opties bekeken werden. Comfort en kwaliteit van leven primeren hierbij. 

De gerichte aanbevelingen met korte, praktische toelichting kunnen nu ook geraadpleegd worden op ebpnet.be.

Bekijk deze richtlijn

Dieetrichtlijn bij volwassenen met chronische
nierinsufficiëntie stadium 3 en 4
Chronische nierinsufficiëntie (CNI) heeft implicaties voor de gezondheid. Wanneer de nierfunctie achteruitgaat, kan dit leiden tot het opstapelen van bepaalde stoffen. Afhankelijk van het stadium van CNI is voedings- en levensstijladvies aangewezen. De dieetbehandeling speelt voornamelijk een rol in het tegengaan van de achteruitgang van de nierfunctie, het behandelen van complicaties en het cardiovasculair risicomanagement van de patiënt. 

In deze nieuwe richtlijn, uitgebracht door de UCLL, worden de aanbevelingen voor het dieet bij CNI stadium 3 en stadium 4 verder uitgediept. U vindt deze richtlijn nu ook op ebpnet.be.

Bekijk deze richtlijn

Praktijkrichtlijn voor het streven naar een fixatiearme thuiszorg
Door de demografische, economische en technologische evoluties en doordat steeds meer mensen verkiezen om zo lang mogelijk thuis te blijven, worden zorgverleners in toenemende mate geconfronteerd met het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen, waaronder fysieke fixatie. Bewustzijn en kennis over het gebruik van fysieke fixatie, alsook over de impact en de negatieve gevolgen ervan en de ethische uitdagingen die hiermee gepaard gaan, zijn een noodzakelijke eerste stap in het streven naar een vermindering ervan.

Het doel van deze praktijkrichtlijn, uitgebracht door het Wit-Gele Kruis in samenwerking met het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde van de KU Leuven, is het ondersteunen van zorgverleners in het realiseren van een fixatiearme zorgomgeving in de thuiszorg.

Bekijk deze richtlijn

ONDERZOEK & IMPLEMENTATIE
Hoe zoek je als vroedvrouw een wetenschappelijk
onderbouwd antwoord op een vraag uit de praktijk?
Het percentage van de inductie van de arbeid varieert per land, maar de trend is internationaal opwaarts, ook in België. Terwijl in het verleden Vlaamse ziekenhuizen een inductie aanraadden tussen 41+0 en 42+0 weken, is er sinds begin 2020 een tendens om een inductiebeleid van 41+0 weken te hanteren.

Reden genoeg voor de Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek van de VBOV om de wetenschappelijke evidentie van de laatste 5 jaar en de implicaties voor de vroedvrouwenpraktijk te bestuderen.

Lees het volledige artikel

Online bevraging over revalidatie na een cerebrovasculaire aandoening (CVA)
Binnen het Belgische Evidence-Based Practice netwerk werken wij aan de voorbereiding van een implementatietraject voor de richtlijn “Revalidatie van een patiënt na een CVA”. Bij deze voorbereiding onderzoeken we barrières bij implementatie van deze richtlijn in de praktijk. Hiervoor vragen we om een korte online vragenlijst in te vullen (max. 5 min). Jullie input is noodzakelijk om de zorg rond revalidatie na een CVA verder te optimaliseren.

Kunnen jullie deze e-mail aub ook doorsturen naar collega’s die betrokken zijn bij de zorg rond revalidatie na een CVA? Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Ga naar de vragenlijst

Projectoproepen rond CVA en dementie
Graag vestigen we vanuit ebpracticenet de aandacht op de volgende overheidsopdrachten gepubliceerd door de FOD Volksgezondheid met bijhorende links naar de publicaties op e-Procurement.

1. DE IMPLEMENTATIE VAN DE PRAKTIJKRICHTLIJN “REVALIDATIE VAN EEN PATIENT NA EEN CVA”
Bekijk deze publicatie

2. DE IMPLEMENTATIE VAN DE PRAKTIJKRICHTLIJN “DIAGNOSTIEK VAN DEMENTIE IN DE HUISARTSENPRAKTIJK"
Bekijk deze publicatie
EN OOK NOG DIT ...
Meest bezochte richtlijnen 
 
  1. Besmettingen met het coronavirus
  2. Moeheid
  3. Aandoeningen van de rotator cuff van de schouder
  4. Diepe veneuze trombose
  5. Lymeborreliose
ONZE ONLINE INFOSESSIES
 
Heeft u interesse om ons platform beter te leren gebruiken? Schrijf u dan snel in voor onze online infosessie ‘EBM in de dagelijkse praktijk: leer snel evidence-based informatie terugvinden’.
 

Deze infosessie kan gevolgd worden in groepen (bv. in het kader van een LOK-groep) .

Bekijk welke data voor u passen in onze kalender

of mail naar marieke.vanneste@ebpracticenet.be

!! Volg ebpracticenet via social media om geen evidence updates te missen !!

Volg ons op Facebook
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn
Volg ons op LinkedIn
Copyright © 2020 Ebpracticenet, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can subscribeupdate your preferences or unsubscribe from this list.