Copy
Les nyhetsbrevet fra Ørland Næringsforum

JULEBREV 2013

Ørland Næringsforum har 85 medlemsbedrifter, som sysselsetter ca. 1000 årsverk fordelt på ulike bransjer.

ØNFs strategier og satsingsområder, vedtatt av styret i mars 2013, er førende for arbeidet, i samsvar med organisasjonens vedtekter
 
Konkursen til leverandøren av Ørlandsgavekortet, har krevd spesielt mye tid og ressurser, for å kunne ivareta ØNF, bransjeråd Handel, service og opplevelser, og handelsstedet Brekstad sitt omdømme, og ikke minst av hensyn til tredjepart, kunder og gavekortinnehavere, sine interesser i saken. Saken er nå i en avslutningsfase for ØNF sin del, og ivaretas videre via politi og rettssystem.
 
Det er avholdt 1 felles medlemsmøte samt 4 enkelt vise bransjerådsmøter basert på spesifikke utfordringer, i tillegg til  25 bedriftsbesøk. En oversikt over ledige næringslokaler i Ørland er utarbeidet, og publisert på vår hjemmeside, i tillegg til Ørland Kommune og Fosen Næringshages hjemmesider. Ny funksjonell og oppdatert hjemmeside er lansert, og 3 utgaver av Ørlandsmagasinet er utgitt i 2013, med reportasjer og informasjon om næringslivet, reiseliv og opplevelser m.v. ØM er publisert lokalt på Brekstad/Ørland, i tillegg til deler av Fosen. 
 
Vi har deltatt i flere ulike prosjekter som Jobb & Bo, BID, og har utført et par eksterne oppdrag på vegne av samarbeidspartnere. Ørland Næringsforum har også vært en pådriver for etableringen av Næringsalliansen i Fosen, et forsterket og inkluderende samarbeid, for utveksling av kunnskap, erfaringer og nettverk mellom de ulike næringsforeninger- og aktører.
 
ØNF har deltatt aktivt i prosessene som har vært i forbindelse med utviklingen av Brekstad som by, på vegne av næringslivet. Vi har vært representert ved alle samlinger og arenaer og sørget for bred involvering av næringslivsrepresentanter fra ulike bransjer. Det er også utarbeidet 3 høringsuttalelser til ulike planer og prosesser.

Alt i alt, et aktivt og engasjerende siste halvår av 2013.
  
Siv Simonsen, daglig leder

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

ØRLAND NÆRINGSFORUM ønsker alle sine medlems-bedrifter, samarbeidspartnere og øvrige forbindelser,  en riktig god jul, og et godt nytt fremgangsrikt år! 

_______________________


Vi anbefaler et besøk på,

orland-naringsforum.no 

som også er ny av året!
Her vil du finne nyheter og informasjon fra- og om medlemsbedrifter, aktiviteter, medlemsfordeler etc.

Du finner oss her:
Meieriveien 5 | 7130 Brekstad
info@orland-naringsforum.no | T. 926 51 397
© Ørland Næringsforum