Copy
De nieuwsbrief van stadstuinderij Het Zoete Land verschijnt vier keer per jaar. Hierin leest u over de laatste ontwikkelingen, geplande evenementen en over de gebeurtenissen op de tuin.
Bekijk deze mail in je browser
Het Zoete Land in Trouw duurzame 100!


Een mooie opsteker voor de stadstuinderij waar we met de vrijwilligers en andere betrokkenen al vijf jaar met veel passie aan werken: het verbouwen van voedsel en bloemen op een ecologische manier, waar deelnemers zelf oogsten, er ruimte is voor voedseleducatie en waar genoten kan worden van een oase midden in de stad Leiden.
Het landelijke dagblad Trouw stelt jaarlijks een lijst op van duurzame doeners en denkers in Nederland. Dit jaar gaat het voor het eerst om initiatieven van onderop, dus vanuit burgers. Op 10 oktober wordt bekend op welke plek Het Zoete Land staat. ‘Maar’, aldus de jury van Trouw, ‘een plaats in de ranglijst, op welk nummer dan ook, is al een prestatie om trots op te zijn.’
Opening Groentepark Bontekoe, de moestuin voor de Voedselbank Leiden

Zaterdag 28 september om 15 uur opent wethouder Martine Lewis het heringerichte wijkpark Bontekoe. Een nieuw onderdeel daarvan is het Groentepark Bontekoe. In deze grote moestuin worden vanaf voorjaar 2020 groente, kleinfruit, kruiden en bloemen verbouwd voor de Voedselbank. Hierdoor krijgen de klanten van de Voedselbank meer beschikking over gezonde en makkelijk te bereiden verse producten. Het was nog even spannend of de tuin er daadwerkelijk zou komen vanwege de onzekerheid wat betreft de beschikbaarheid van water voor het beregenen van de gewassen. Vorige week is er geboord naar bronwater en de testresultaten zijn positief!
Het werk in de tuin wordt georganiseerd door Stichting Leiden Oogst, die ook Het Zoete Land heeft opgericht. Onder begeleiding van de tuinders Jelger Walraven en Jessica Zwartjes voert een groep vrijwilligers een aantal dagdelen per week het werk uit. Met een oppervlak van bijna 1.000 m2 is vanaf volgend jaar gedurende zo’n 30 weken per jaar een behoorlijke productie mogelijk. En dat alles op een ecologische manier, dus zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest.
Groentepark Bontekoe is een initiatief van Voedselbank Leiden e.o., Buurtvereniging Zeeheldenbuurt en Stichting Leiden Oogst. Deze moestuin is financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Leiden, het H.L.Druckerfonds, de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, het Fonds 1818 en het WOZfonds.

Heb je interesse om vrijwilliger te worden op deze bijzondere moestuin en een mooie bijdrage te leveren aan de opstart ervan? We kunnen je hulp hard gebruiken. Voor informatie en aanmelden stuur je een mail naar Jelger: grailsearch@live.com.
Eerder dit seizoen zaaiden we de nieuwe moestuin alvast in met gele mosterd, zo bleef de grond mooi bedekt om onkruid en uitdroging tegen te gaan, en was er even een waar paradijs voor bijen.
Bestuur stichting Leiden oogst zoekt versterking

Vacature bestuur Stichting Leiden Oogst
Draag jij het Zoete Land en het Groentepark Bontekoe een warm hart toe en zou je je graag meer inzetten voor duurzame stadslandbouw in Leiden? Stel jezelf dan beschikbaar als bestuurslid!
Duurzame stadslandbouw krijgt steeds meer vaste voet aan de grond in Leiden. Het Zoete Land heeft zich een stevige plek in Leiden verworven en met de komst van het Groentepark Bontekoe worden lokaal geproduceerde groenten ook toegankelijk voor de klanten van de Voedselbank. Dit vraagt echter ook weer meer van het bestuur van de Stichting Leiden Oogst dat voor beide locaties verantwoordelijk is.

Wij zoeken 1 à 2 nieuwe bestuurders voor de stichting Leiden Oogst
Profiel:
  • Affiniteit met de doelstellingen van de Stichting Leiden oogst: “Het bevorderen van een gezonde en duurzame voedselomgeving in de regio Leiden waardoor de relatie tussen consument en voedsel wordt versterkt en er meer grond in en om Leiden wordt gebruikt voor natuurvriendelijke voedselproductie waarbij een gezonde bodem en biodiversiteit van doorslaggevend belang zijn.”
     
  • Genoeg tijd om werkzaamheden voor het bestuur te verrichten. We vergaderen gemiddeld zo’n 8 à 10 keer per jaar, daarnaast helpt het bestuur mee met diverse activiteiten en wordt er inzet gevraagd tbv contacten met gemeente en netwerkpartners.
     
Bij voorkeur een of meerdere van de volgende kwaliteiten:
- kennis van stadslandbouw, biologische tuinbouw, groene en/of sociaal-maatschappelijke initiatieven.
- beschikt over een lokaal netwerk met groene en/of sociaal-maatschappelijke initiatieven.
- financiële, juridische of digitale expertise.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Mieke Hogervorst, telnr 06-23546295 (’s avonds, in het weekend of op woensdag).
Als je geïnteresseerd bent in het vervullen van de bestuursfunctie, reageer dan binnen 2 weken per email met een motivatie en gegevens over je kwaliteiten en ervaringen naar amwhogervorst@gmail.com.
Een vertegenwoordiging van het bestuur zal samen met een tuinder een gesprek voeren met de gegadigden. Op basis van dat gesprek kunnen we wederzijds bezien of we met elkaar in zee willen gaan.
 
Facebook
Website
Email
Copyright © 2019 Het Zoete Land, All rights reserved.