Copy
De nieuwsbrief van stadstuinderij Het Zoete Land verschijnt vier keer per jaar. Hierin leest u over de laatste ontwikkelingen, geplande evenementen en over de gebeurtenissen op de tuin.
Bekijk deze mail in je browser
"Denk mondiaal, werk lokaal"

De afname van biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid als gevolg van de landbouw vindt op wereldschaal plaats en vraagt om een andere benadering van onze voedselproductie. Op Het Zoete Land proberen we zoveel mogelijk van de natuur te leren en waar mogelijk na te bootsen. Stedelingen kunnen zien en ervaren hoe we dit doen. Door het gebruik van compost, een ruime vruchtwisseling en het aanplanten van een grote variatie aan groente, kruiden, bloemen en fruit streven we naar een weerbaar en evenwichtig systeem waarbij plagen en aantastingen tot een minimum worden beperkt. Wat dit betekent voor de bodem en voor de vitaliteit van de gewassen vertellen we graag aan bezoekers van de tuin.
Ook al lijkt Het Zoete Land de zogenaamde druppel op de gloeiende plaat, het is een manier om lokaal bij te dragen aan een mondiale uitdaging waar wereldconsumenten en - producenten voor staan. Meer kleinschalige tuinderijen en boerderijen, waarbij consument en producent samen voor een gezonde voedselomgeving zorgen, bieden volgens ons een belangrijk deel van de oplossing van het voedselvraagstuk.
 
Lees hieronder hoe je in november met hoofd en/ of handen kan meewerken aan een gezondere voedselomgeving.
Handen: meewerken tijdens Natuurwerkdag op 3 novemberOp zaterdag 3 november gaan we compost verspreiden over het land en biologische bloembollen planten om de bijen en andere insecten ook in het vroege voorjaar van voedsel te voorzien. Het is een gezellige dag met bij de lunch pompoensoep van de tuin.

Voor meer informatie en inschrijven klik hier.

 
Hoofd: Denk op 9 november mee over stadslandbouw .
            'De tijdelijkheid voorbij'.

Oprichter van Het Zoete Land en denktank voor meer stadslandbouw is stichting Leiden Oogst. Samen met stadslandbouw Nederland, de Vlaamse Landmaatschappij en Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten organiseert de stichting een dag in Leiden vol inspiratie en ontmoeting met als doel stadslandbouw naar een volgend niveau te brengen.

Wil je hier bij zijn en anderen ontmoeten die ook met stadslandbouw bezig zijn? Klik hier voor meer informatie en inschrijven.
Het Zoete Land in cijfers:

3800 m2 oppervlakte
Sinds 2015: CSA (Community Supported Agiculture)
125 oogstdeelnemers oogsten zelf 30 weken per jaar groenten, kruiden, bloemen en soms bessen.
30 vrijwilligers werken minimaal een dagdeel per week op de tuin.
1 tuinder coördineert en organiseert. 2,5 dag per week op de tuin aanwezig.
45 verschillende soorten groenten, 70 verschillende groente- rassen.
55 verschillende soorten bloemen
25 verschillende soorten kruiden
12 soorten fruit (aardbeien, bessen, appels, peren, pruimen) waarvan veel verschillende oude rassen.
Werkt samen met scholen, verzorgingstehuis, BSO, Naturalis, Hortus, Singelpark etc.

 
Copyright © 2018 Het Zoete Land, All rights reserved.