Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Ruimte voor Erfgoed 

nummer 82 - Februari 2021
Vorige afleveringen zijn terug te vinden via www.erfgoedplatformapeldoorn.nl  (menu: Ruimte voor Erfgoed).  Zelf iets te melden? Stuur je bijdrage naar epa.redactie@gmail.com.
Winter in Apeldoorn
Een bekende Apeldoornse fotograaf was A.C. (Adriaan Cornelis) Stokhuyzen. Hij was geboren in Apeldoorn op 8 januari 1891. Hij woonde op de Nieuwstraat 52 (nu tandtechnicus Ackema) vanaf 1919. Op 4 mei 1933 verhuisde hij naar Hoofdstraat 166 (n Evi's Lunchroom). In 1958 nam zijn zoon de zaak over. In het CODA beeldarchief worden veel van zijn foto's bewaard.
Links een foto van
Adriaan Stokhuyzen met echtgenote Frederika Mensens en zoontje Wim in het Oranjepark in januari 1929. Rechts de dia die hij in 1940 maakte in het Oranjepark met de voormalige muziektent.
>> Bekijk hier meer sneeuwpret foto's
Erfgoed Agenda

Meer nieuws en activiteiten op Erfgoedplatform Apeldoorn en Mijn Gelderland
4 Webinars: Hoe verduurzaam je een monument
U heeft een monument en u wilt verduurzamen. Waar begin je dan? En hoe houd je rekening met eventuele monumentale waarden? De gemeente Apeldoorn organiseert de komende maand vier webinars om u op weg te helpen. Aan de hand van vier concrete casussen in de stad geven experts duurzaamheid en monumenten Martijn Haitink (Dijkoraad) en Benjo Zwarteveen (De Groene Grachten) praktische tips: van kierdichting tot raam- en muurisolatie. Alle webinars behandelen een verschillende casus. Daarom kunt ze óf allemaal volgen, óf één interessant webinar uitzoeken. Er is gelegenheid om vragen te stellen.
Donderdag 18 februari 20.00-21.30 uur | monumentale vrijstaande woning
Woensdag 24 februari: 20.00-21.30 uur | monumentale, deels geïsoleerde woning optimaliseren
Dinsdag 2 maart: 20.00-21.30 uur | monumentale boerderij
Donderdag 4 maart: 20.00-21.30 uur | Verduurzamen oude woning

>> Meer informatieen opgave of mail naar adviseur erfgoed Henriette Sanders: h.sanders@apeldoorn.nl.
De Marke gaat digitaal
De lokale geschiedschrijving van Gelderland wordt in 2021 weer iets toegankelijker. Oudheidkundige Vereniging ‘De Marke’ (met een werkgebied verspreid over de gemeentes Brummen, Apeldoorn en Voorst) en Historische Kring Eibergen gaan hun periodieken digitaliseren én publiceren. Het digitaliseringsproject is een onderdeel van Verhaal van Gelderland.

De Marke geeft al sinds de oprichting van de vereniging in 1977 het ‘Mededelingenblad de Marke’ uit. De digitaliseren biedt 3 voordelen: het verbetert de toegankelijkheid, betrekt jongere generaties en  vereenvoudigt onderzoek.
Quiz over het Graafschap Gelre
Ook deze maand is er weer een Verhaal van Gelderland Quiz. Deze keer gaat de quiz over het Graafschap Gelre. Tussen ca. 1033-1339) kreeg Gelderland in grote lijnen de vorm die het nog altijd heeft en ontstonden kenmerkende steden en kastelen. De quiz telt vijftien vragen, behaal jij een perfecte score?
>> Speel de Quiz (speel de quiz het best in volledig scherm)
Met de digitale IVN natuurgids op pad
IVN houdt momenteel geen excursies in de natuur. Maar u kunt wel zelf op pad. IVN Apeldoorn biedt daarvoor een hele reeks wandel- en fietsroutes in en om Apeldoorn.
Naast de route is ook interessante natuur- en historische informatie opgenomen.
De routes zijn allemaal gratis te downloaden.
Via de gratis IVN Routes app op je smartphone zie je waar je bent op de route en waar je heen moet. Verdwalen is er niet meer bij. En je hebt je eigen IVN-natuurgids op zak. 
>> Meer informatie over IVN Routes
Erfgoed Nieuws
Indische Buurten
Frederik Erens schreef voor het boek van Dick Rozing over Indische buurten in Nederland een stukje over de Apeldoornse Indische buurten.
Door de komst van de spoorlijn in 1876 die een goede verbinding gaf met het westen van het land werd Apeldoorn aantrekkelijk als vestigingsplaats voor kapitaalkrachtige immigranten, niet in de laatste plaats uit Nederlands-Indië. Wie rond de eeuwwisseling vanuit het station het dorp binnenwandelde, kreeg in het oudste villawijkje ‘Sophiapark’ al snel de charmante villa ‘Soerakarta’ in het oog. Daarmee werd een trend gezet. 
>> Je vindt het artikel, samen met vele foto's op www.indischebuurten.nl
Online museum Apeldoorn Photo
Apeldoorn Photo, het platform voor fotografie, opent zaterdag 30 januari om 12.00 uur een online fotomuseum. Het unieke van het museum zit in de combinatie van beeld en woord. Met audiofragmenten en een podcast geeft de fotograaf een kijkje achter de schermen. Daardoor ontstaat een bijzondere beleving van het getoonde werk. En biedt het inspiratie voor anderen.
Uiteraard niet uitsluitend erfgoed gerichte foto's, maar het leek ons toch aardig om het onder de aandacht van onze lezers te brengen. 
>> Bezoek het museum.
Oudste sportfilm in kleur ontdekt.
Maurits Levie, lid van de promotiecommissie van de Joods-psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch, maakte in 1936 een kleurenfilm van bijna negen minuten op de sportvelden van de instelling. Hij filmde korfbal en atletiek en deed verslag van een voetbalwedstrijd. Sporthistoricus Jurryt van de Vooren kwam met CODA archivaris Stefan Rutten tot de conclusie dat de film van Levie de oudste kleurenbeelden van voetbal in Nederland moet tonen. Vorig jaar vond het Fries Film Archief kleuropnames van Abe Lenstra uit 1948. De beelden van Levie zijn echter twaalf jaar ouder.
>> Lees meer
Fonds Gelderse Cultuur
De Provincie Gelderland stelt in 2021 € 100.000 beschikbaar voor vernieuwende participatieprojecten (inwoners nemen actief deel) op het gebied van cultuur en erfgoed. De innovatie kan onder meer voortkomen door samenwerking tussen partijen uit verschillende disciplines of sectoren. Zo kunnen activiteiten op het gebied van cultuur en erfgoed met elkaar worden gecombineerd. Aanvragers kunnen er ook voor kiezen om juist op te trekken met andere sectoren zoals zorg, sport of natuur. Bijdragen worden uitgegeven via het Prins Bernhard Cultuur Fonds.
Lees meer over het fonds
Raadplaatje
Het vorige raadplaatje is opgelost. Op de foto rechts hebben wij een nieuw raadsel. Wat is het?
Stuur je antwoord naar epa.redactie@gmail.com

 
Reacties op vorige raadplaatje
Willem Veeneman en Nico Heiner wisten de oplossing. De foto was een detail van een transformatorhuisje dat op diverse plaatsen in de gemeente te vinden is. (Het detail betreft van het transformatorhuisje in Hoog Soeren).
Deze transformatorhuisjes waren oorspronkelijk in beheer van de Provinciale Gelderse Electriciteits Maatschappij (PGEM). De huisarchitect van de PGEM was G. Versteeg die vele huisjes in onze provincie heeft gebouwd. Afhankelijk van gebruik waren die groter of kleiner. Het kleinste exemplaar staat onder andere in Hoog Soeren. 
Slechts enkele transformatorhuisjes staan op de nationale monumentenlijst: in Apeldoorn aan de Arnhemseweg, in Beekbergen en in Hoog Soeren. Maar de meeste van deze huisjes staan op de gemeentelijke monumentenlijst. Helaas ontsiert graffiti de diverse gebouwtjes.  
>> Lees meer over transformatorhuisjes
Als je in februari donateur wordt van de Stichting Apeldoornse Monumenten ontvang je het SAM Jaarboek 2020 met een uitgebreid verhaal over de transformatorhuisjes in de gemeente en een fraaie A2 poster met 23 monumenten voor stroomvoorziening.
Uit het Geheugen van Apeldoorn
U kunt naar hartelust online grasduinen en rondzwerven in de geschiedenis van Apeldoorn via het Geheugen van Apeldoorn. Wie verhalen, foto's of suggesties heeft, kan die eenvoudig bijdragen en delen (klik op info rechtsboven). Via www.erfgoedplatformapeldoorn.nl ziet u de laatste toevoegingen.
Schrijfster Wilma Vermaat
Wilma Vermaat leefde van 1873 tot 1967 en woonde een groot gedeelte van haar leven in het buurtschap Oosterhuizen bij Beekbergen. Vanuit haar schrijfhut op de hoge stuifwal aan de Beekbergense Enk had ze een wijd uitzicht met in de verte drie kerktorens. Hier deed ze haar inspiratie op en schreef onder meer de roman God's gevangene (1923), waarin ze het opnam voor homofilie. Een in die tijd een zeer beladen onderwerp dat gevoelig lag bij haar christelijke achterban.

In Beekbergen en omgeving leeft Wilma Vermaat nog steeds voort in onder andere met een straatnaam (de Wilmalaan), een borstbeeld en een stichting. 
Bij de foto (Coda archief nr 008775b): Het huis aan de Wilmalaan 5 Lieren, bekend als Het Witte Kruis, woonde Wilma van 1925 tot 1965 samen met haar twee zussen. Achter het boerderijtje liet Wilma de schrijfhut bouwen: de 'Neumshutte'. Die is inmiddels een gemeentelijk monument.
>> Lees meer in het Geheugen van Apeldoorn en op MijnGelderland
‘Apeldoorns Belle Époque’
Indertijd was Hoofdstraat 144 een van de kroonjuwelen van Apeldoorns Belle Epoque. Het was ontworpen door architect J.A. Wijn. De eerste eigenaar was een winkelier uit Amersfoort. Na hem volgden de nieuwe eigenaren elkaar op, die hun pand een eigen aanzicht gaven. Dat gebeurde ook bij andere door Wijn ontworpen winkelpanden. Ze werden gemoderniseerd. Vaak restte er nog de bovenpui of een deel ervan. Maar van de oorspronkelijke pui van Hoofdstraat 144 was niets meer overgebleven. Dankzij het Apeldoorns Gevelfonds werd die als eerste in enigszins originele staat teruggebracht.

Hoofdstraat 144 - 1936-1964
Zoals in de vorige aflevering over Hoofdstraat 144 (Ruimte voor Erfgoed nummer 80, december 2020) was opgemerkt, hadden de gezusters Van Oss besloten te stoppen met hun Magasin de Nouveautés v.h. Gebr. Levij. Op 9 april 1936 gaven ze in de Nieuwe Apeldoornsche Courant er ruchtbaarheid aan. Nadat ze op 30 april de winkeldeur definitief hadden dichtgedaan, brak er voor hen een nieuwe levensfase aan. 
Vanaf februari 1904 hadden ze zich vol verve voor hun winkel ingezet. Menig kledingstuk was door hun handen gegaan. Vele malen hadden ze hun klanten geadviseerd en hen naar tevredenheid gekleed. Het was tijd om bij te komen. Ze waren immers niet de jongsten meer: Bertha was 67 jaar, Rica een jaar jonger en Mathilde 62 jaar. aan.

Verkiezingsbureau
Sinds maart was hun winkelhuis te huur of te koop, maar blijkbaar meldden zich geen belangstellenden (Nieuwe Apeldoornsche Courant 18-03 en 18-04 1936).
In afwachting van een geschikte huurder of koper was iedere belangstellende welkom. Ze hadden immers aangegeven dat hun pand ‘voor vele doeleinden geschikt’ was. Dat vond de Apeldoornse afdeling van de centrum linkse Vrijzinnige Democratische Bond (VDB) ook. Die richtte een jaar later in de voormalige winkel zijn verkiezingsbureau in voor politiek leider, de jurist Pieter Oud ter gelegenheid van diens verkiezing voor de Tweede Kamer (Nieuwe Apeldoornsche Courant 01-05-1937). De Apeldoornse VDB beschikte toen in Johannes Esmeijer (1857-1940) en de pleitbezorgster voor het nijverheidsonderwijs voor meisjes en hoofdbestuurslid van de VDB mevrouw Johanna Marcus-Nijland (1869-1935) over spraakmakende leden.
 
Pieter Jacobus Oud (1886-1968) was in 1937 minister van Financiën in het tweede kabinet Colijn. Oud was geen onbekende voor de Apeldoorners. In 1919 en 1927 had hij in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten lezingen gegeven in hotel De Burg op de Hoofdstraat en in Tivoli (Nieuwe Apeldoornsche Courant 07-04-1919 en- 23-03-1927). De VDB behaalde toen beide keren vier zetels.  
Tussen 20 april en 24 mei 1937 publiceerde de Nieuwe Apeldoornsche Courant stemadviezen van de VDB aan ‘Vrije Nederlanders’, ‘Vrouwen van Nederland!’, ‘Middenstanders…!’ en conservatieven. Daarin beloofde de VDB godsdienstvrijheid, vrijheid van drukpers, vooruitgang en sociale rechtvaardigheid.
De VDB beloofde speciaal aan de vrouwen vrede en verdraagzaamheid, goed onderwijs, verbetering van de huwelijkswetgeving en vrijheid van arbeid. En aan de middenstanders (zelfstandigen, ambachtslieden, winkeliers, kooplieden en reizigers) verbetering van bestaansvoorwaarden.
 

Feijen heren- en kinderkleding
In 1938 opende koopman Henderikus Feijen in Apeldoorn een filiaal van zijn winkel in Deventer. Sinds 5 maart 1931 had hij daar op de hoek van de Lange en Korte Bisschopsstraat een zaak in heren- en kinderkleding en modeartikelen (Overijsselsch Dagblad 04-03-1931).
 
Henderikus Gerhardus Feijen (Oude Pekela 13-07-1906) was op 16 februari 1931 getrouwd met de tien jaar oudere Louise Johanna Suerink. Bij zijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel Deventer liet hij opnemen dat er tussen hem en Louise ‘geenerlei gemeenschap van goederen bestaan zoowel de algeheele gemeenschap van goederen, als die van winst en verlies en van vruchten en inkomsten worden uitdrukkelijk uitgesloten’. Ze woonden boven hun winkel.
Tegenwoordig is in dit pand Vispaleis Koelewijn gevestigd. 
             
Op 31 maart 1938 opende Feijen zijn Heeren- en Jongens Kleedinghuis op Hoofdstraat 144. In zijn advertentie attendeerde hij zijn toekomstige klanten erop dat ze maar eens eerst zijn etalage moesten bekijken voordat ze een nieuw voorjaarskostuum zouden kopen (Nieuwe Apeldoornsche Courant 24-03-1938).
 
Waar collega-winkeliers volstonden met een afbeelding, logo of korte tekst, vielen Feijens advertenties op vanwege diens betoogtrant en communicatie met zijn klanten (Nieuwe Apeldoornsche Courant 12-041938). 
Hij lokte zijn kopers met aforismen als ‘Wees eens vrijmoedig’, ‘De waarde van persoonlijkheid’ of ‘Vorm en stijl’. Alleen een ‘warme Feijn’s winterjas’ bood goede bescherming tegen de ‘Gierende wind’. Tijdens de ‘Gratis koopdagen’ in juni 1938 konden zijn klanten hun bonnen inwisselen die ze eerder hadden verkregen.
   

De aanschaf van een kledingstuk van Feijen gaf dus niet alleen een zelfverzekerd gevoel, maar het was een verstandige aankoop met gesloten beurzen op speciale dagen.

Hoewel zijn Apeldoornse filiaal kleiner was dan zijn zaak in Deventer, had het een entree met meer allure. Toch vond Feijen dat het nog chiquer kon.  Hij  attendeerde zijn klanten erop dat zijn winkel tegenover Jamin stond.  Blijkbaar vond hij deze toonzaal vol lekkernijen verlicht met prachtige kroonluchters, glimmend gepoetst hout en vele spiegels mooier dan zijn eigen winkel.  Het pand van C. Jamin, dat 25 januari 1913 op de hoek van de Hoofdstraat en Kapelstraat zijn deuren had geopend, was een van de kroonjuwelen van Apeldoorns Belle Époque dat dankzij het Apeldoorns gevelfonds opnieuw in ere kon worden hersteld.

Tussen 15 en 21 juni 1940 liet Feijen, inmiddels op Binnensingel 11 wonend, in het Deventer Handelsregister vastleggen dat hij een zaak in Apeldoorn exploiteerde (Nieuwe Apeldoornsche Courant 26-06-1940). De gezusters Van Oss waren inmiddels verhuisd naar de Prinsesselaan 12. Ze bleven eigenaar van hun pand met winkel en bovenwoning. Op 25 november 1943 liet Feijen zich in het Apeldoorns Handelsregister inschrijven als een op 31 maart 1938 gevestigde ‘Winkel in heeren- en kinderkleding’ op Hoofdstraat 144.


Confiscatie Hoofdstraat 144
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verplichtte Verordening 154/1941 (11-08-1941) door Seyss-Inquart in augustus 1941 ingesteld, Joodse eigenaren hun onroerend goed op te geven aan de Duitse bezetters. Het betrof voornamelijk privé-bezit. De benodigde formulieren waren bij de Kamer van Koophandel verkrijgbaar. Alle bezittingen werden opgegeven bij de Niederländische Grundstückverwaltung (NGV), die het onroerend goed onteigende en het beheer ervan overliet aan twee particuliere Nederlandse firma’s: het Algemene Beheer Onroerend Goed (ANBO) en het administratiekantoor Nobiscum (‘Met ons’). Ook in Apeldoorn werd Joods eigendom onteigend, verspreid over de stad zo’n 82 percelen (landelijk waren het 20.000 percelen).
 
De twee beheerders verkochten het onroerend goed ver onder de prijs aan een tussenpersoon, die het voor de normale prijs doorverkocht, en dus financieel gewin had. De transactie verliep via notarissen, maar die kenden de eigenaar niet omdat diens naam niet in de akte was vermeld. In de Verkaufsbücher van de NGV werden de transacties bijgehouden met vermelding van de adressen en namen van de eigenaren, de betrokken beheerders, de eerste koper of ook de tweede of meerdere kopers en de verkoopprijzen. De meeste Verkaufsbücher zijn bewaard en in het Nationaal Archief raadpleegbaar.
Een van de de Verkaufsbücher vermeldt met Algemeen Laufnummer 8026 en Beheersnummer 5951/1 de transactie van Hoofdstraat 144. Eigenaar was Rica (R.E.A.) van Oss, de een na oudste van de gezusters Van Oss. Indertijd had Rica de uitschrijving van de winkel uit het Handelsregister geregeld. Hoofdstraat 144 werd gekocht door G.A. Dekker; de correcte naam is Jan (J.A.) Dekker [az]. De voorlopige verkoopdatum was 08-05-1944, de definitieve 15-07-1944. De beheerder was ANBO Ar. De verkoopprijs was 25.000 gulden (in 2020 € 157.460), de akte passeerde bij de Arnhemse notaris Th.A.S. Trijssenaar.
 
Jan Dekker kocht dezelfde maand voor 27.500 gulden de winkel van Fa. S.A. Noach ‘De Goedkooope Simon’ op Stationstraat 67-69/Beekstraat 45 (Algemeen Laufnummer 8292 en Beheersnummer 5939/1), aankoopdatum 31-05-1944 en verkoopdatum 01-08-1944, verkoopprijs 27.500 gulden (in 2020 € 173.207). Ook deze akte passeerde bij notaris Trijssenaar.
 
Fa. S.A. Noach ‘De Goedkoope Simon’ was gevestigd in het door de architecten J.A. en J.W. Heuvelink in 1936 gebouwd pand. In 1943 had deze zaak zich uit het Handelsregister uitgeschreven.

 
   
De koper van Hoofdstraat 144 en ‘De Goedkoope Simon’ Jan Dekker (geboren in 1902) woonde in Goes, in Huize Terwelhoek (hoek Stationsweg/Wilhelminastraat, nu Frans den Hollanderlaan/Van de Spiegelstraat). Vanaf 1941 speelde de NSB in Goes een belangrijke rol. Jan Dekker was als Sturmman en districtsleider een vertrouweling van Mussert. Hij had zich verloofd met de schaar- of troepleidster van de Nationale Jeugdstorm, maar trouwde een meisje Gerretsen. De ‘gemachtigde man in Zeeland’ werd uiteindelijk in Utrecht opgepakt, en vermagerd en bleekjes om de neus naar Fort Ellewoutsdijk overgebracht om daarna onder militair gezag te worden gesteld. Ook zijn echtgenote werd gestraft. Jan Dekker had een bedrijf in orgels en turntoestellen. Tijdens de oorlog bood hij harmoniums en piano’s te koop aan.
Vanaf van 29 april 1946 werd de schorsing van notaris Trijssenaar bij beschikking van de minister van Justitie op grond van het zuiveringsbesluit 1945 opgeheven.


Reinjo's
Nog tijdens de oorlog nodigde Henderikus Feijen met een kwinkslag en inspelend op de schaarste zijn klanten uit bij hem iets te kopen. Hij vond dat het tijd was voor iets nieuws, bijvoorbeeld een nieuwe jas (Nieuwe Apeldoornsche Courant. Dagblad voor Apeldoorn en de Veluwe 06-05-1944).
 Omdat Feijen niet op twee plaatsen tegelijk aanwezig kon zijn, had hij in 1939 Johan Roelofs als chef van zijn winkel in dienst genomen. Daarmee deed hij hetzelfde als zijn voorganger Robert Levij had gedaan. Levij had vanaf de opening van zijn Apeldoorns filiaal op 31 maart 1900 Bertha Rozetta en Anna Beolina van Oss als winkelchefs in dienst.
 
De Zwolse kleermaker Joh. (Johan) Roelofs (geboren 14-07-1899) was op 15 oktober 1925 in zijn geboorteplaats getrouwd met stadsgenote Reintje (Reina) Fetlaar (geboren 04-10-1901). Vermoedelijk verhuisden ze in 1927 naar Apeldoorn. Vanwege de coronamaatregelen was het voor mij niet mogelijk om in het CODA Archief het bevolkingsregister te raadplegen. Hopelijk kan dat weer wel voor de slotaflevering van Hoofdstraat 144. In ieder geval zijn Johan Roelofs en Reintje Fetlaar vanaf 1939 in Apeldoorn traceerbaar. Ze woonden boven de winkel. In zijn vrije tijd was Joh. voorzitter van de Zwemgroep van de Nederlandse Arbeiders Sportbond (Erica 1939-1940).
 
Feijen droeg met ingang van 1 juni 1945 zijn winkel over aan Joh. Roelofs en vermeldde in het Handelsregister dat Roelofs ‘de zaak voortzet onder zijn eigen naam’. Maar Joh. Roelofs had al op 11 maart 1944 zijn winkel in het Handelsregister ingeschreven als Reinjo, een samentrekking van zijn voornaam met die van Reintje. Ook had hij voor een andere omschrijving gekozen: ‘Detailhandel in heeren- en kinder confectie annex mode-artikelen’. Maar op 5 juli 1945 wijzigde hij de handelsnaam Reinjo in J. Roelofs. Vanaf 1946 adverteerden Joh. en Reintje Roelofs als Reinjo’s Kledinghuis met beeldmerk.

In de beginjaren waren er nog problemen met het aantrekken van personeel (Nieuwe Apeldoornsche Courant 25-06-1946).
Enkele jaren later vonden ze hun logo oubollig. Vanaf 1949 schreven ze hun winkelnaam in sierlijke letters (Nieuwe Apeldoornsche Courant 03-25-1949.
Ze raakten steeds meer gesetteld en dus pasten ze ook hun assortiment aan (Nieuwe Apeldoornsche Courant 13-07-1950).
Op 15 juni 1951 veranderde Joh. Roelofs in het Handelsregister het soort bedrijf in ‘detailhandel in Heren- en Jongensbovenkleding en Herenmode-artikelen’. Nog zo’n dertien jaar konden Johan en Reintje Roelofs-Fetlaar de vruchten van hun winkel plukken. Op 24 februari 1964 hieven ze Reinjo’s Kledinghuis op.

Er is slechts een enkele foto bekend uit de tijd van Reinjo’s Kledinghuis bewaard. Daarop is te zien dat begin jaren zestig aan de gevel van de bovenverdieping een verandering is aangebracht: de hoge ramen zijn vervangen door kleine ramen. Dat was nog een eenvoudige ingreep. Een paar jaar later zouden nieuwe eigenaren van Hoofdstraat 144 resoluter te werk gaan. Met hen veranderde ook het winkeltype.
Wie dat waren, welke veranderingen ze aan de gevel aanbrachten en wat ze verkochten, wordt in de slotaflevering van Hoofdstraat 144 beschreven.
Colofon
Ruimte voor Erfgoed verschijnt maandelijks bijna 1300 abonnees in hun mailbox. Heeft u tips of wilt u een bijdrage leveren? Laat het ons weten. Stuur dit bulletin ook gerust door naar anderen. Zij kunnen zich GRATIS abonneren via onderstaande link.

Uitgave: Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA)
Redactie: Hans Hogenbirk en Adrienne Zuiderweg
Internet:     www.erfgoedplatformapeldoorn.nl
E-mail:       epa.redactie@gmail.com
Facebook: erfgoedplatformapeldoorn
Foto's: CODA Archief; IVN Apeldoorn, Nico Heiner, Erfgoed Gelderland, Adrienne Zuiderweg, Stadsarchief Deventer, Wikipedia
Wilt u zich uitschrijven of uw mailadres wijzigen? Klik dan op onderstaande links. Als u niets doet, gaan wij uit van uw eerdere toestemming/inschrijving deze nieuwsbrief te willen ontvangen. 
Meld u aan voor deze nieuwsbrief   Meld u af voor deze nieuwsbrief    Wijzig aanmeldgegevens 
Share Share
Forward to Friend Forward to Friend
Tweet Tweet
Share Share


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) · Vosselmanstraat 299 · Apeldoorn, Nederland 7311 CL · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp