Copy

nummer 10 december 2014

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Ruimte voor Erfgoed

Feestelijk moment ter afsluiting eerste jaar gevelfonds


Olaf Prinsen, wethouder voor o.a. de Apeldoornse binnenstad, heeft afgelopen vrijdag de gevels van Hoofdstraat 154, 156 en 158 samen met een 50-tal genodigden feestelijk onthuld. De restauratie is een prachtig resultaat van het gevelfonds en eveneens een prachtig voorbeeld van een samenwerking tussen eigenaren, particulier initiatief (Stichting Apeldoornse Monumenten) gemeente en restauratieaannemer.
Lees hier meer over het gevelfonds.

Opening ketelhuis


Er was nog een feestelijk moment op vrijdag 12 december. Het voormalige ketelhuis van de Nettenfabriek werd op een ludieke manier geopend. Wethouder Johan Kruithof opende samen met Carin Reinders de bij de restauratie in de schoorsteen gevonden loden koker.  Daarin zat een oorkonde van de eerste
steenlegging. Mevrouw Jonker, nazaat van de eigenaar van de Nettenfabriek, op de foto op de rug gezien, mocht even later een nieuwe koker inmetselen met wetenswaardigheden van deze tijd.Een bijzonder bedrijfsverzamelgebouw is het geworden, Het Ketelhuis. Uniek is dat maar liefst 18 bedrijfjes, allen specialisten op het gebied van/werkzaam in de communicatie het Ketelhuis bevolken.
Een primeur voor Nederland. Klik hier voor meer informatie over dit bedrijf.

Archeologische beleidskaart ter inzage


Sinds september 2007 is in de Nederlandse wetgeving verankerd dat bij bodemverstoringen rekening gehouden moet worden met vastgestelde, maar ook verwachte, archeologische waarden in de ondergrond. In 2006 is door de gemeenteraad, bij de vaststelling van de Nota I-cultuur, ook de archeologische beleidskaart vastgesteld. Op basis van deze beleidskaart is sinds januari 2008 in elk
bestemmingsplan rekening gehouden met de archeologische waarden, waarbij is geregeld dat voorafgaand aan bepaalde bodemingrepen in principe archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden.

Na enkele jaren met de archeologische beleidskaart 2006 te hebben gewerkt, blijkt aan de hand van nieuwe inzichten en onderzoeken, dat actualisatie van de archeologische beleidskaart en versoepeling nodig is. Zo weegt de onderzoekslast, die vooral aan kleine initiatieven wordt opgelegd, in veel gevallen niet op tegen de archeologische kenniswinst. Daarnaast is er ook een aantal plekken, met vooral reeds vastgestelde archeologische waarden in de ondergrond, waar wel degelijk een relatief strenge maatvoering op zijn plaats is. Daarom is in de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe actuele archeologische beleidskaart. In oktober 2013 is de concept archeologische beleidskaart reeds ter consultatie aan u voorgelegd, nu wordt de kaart formeel ter inzage gelegd. 

Tot en met 24 december 2014 ligt het concept van de beleidsnotitie ter inzage.
Lees hier voor meer informatie.

Quentin Bourgeois wint W.A. van Es-prijs voor zijn onderzoek naar grafheuvellandschappen


De prestieuze W.A. van Es-prijs voor archeologie is gewonnen door Quentin Bourgeois met zijn proefschrift "Monuments on the horizon: the formation of the barrow landscape troughout the 3rd and 2nd millennium BC".
Quentin Bourgeois is als onderzoeker vanaf het begin bij het grafheuvelproject in Apeldoorn betrokken. Wij zijn dan ook oprecht trots dat hij deze prijs in ontvangst heeft mogen nemen!

Lees hier meer over de W.A. van Esprijs en het volledige juryrapport.

Groeten uit China
 

Dat het grafheuvelproject in Apeldoorn tot in Scandinavië onderwerp van menig archeologisch gesprek is, wisten we al, maar dat dr. David Fontijn, die in Apeldoorn de leiding had over het project, dit nieuws zelfs tot in China weet te brengen was voor ons ook een aangename verrassing!

Lintje voor archeoloog Evert van Ginkel


Evert van Ginkel is tijdens de Reuvensdagen in Den Haag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau omdat hij zich inzet om archeologie en geschiedenis onder de aandacht te brengen van een groot publiek.
Van Ginkel was een van de eersten die zich in de jaren ’80 als zelfstandig ondernemer met archeologie ging bezighouden. Hij geeft presentaties en adviezen en weet als geen ander een vertaling te maken van een wetenschappelijk onderzoek voor archeologen naar een begrijpelijk boek voor het brede publiek. Zo kwam dit jaar het publieksboek Echo’s uit de IJzertijd over het archeologisch onderzoek naar de tweelinggrafheuvels achter de Echoput uit. Dit boek is te verkrijgen via de boekhandel of te bestellen via sidestone.

Maak het mee in Apeldoorn


Het Erfgoedplatform is druk doende een Apeldoorns programma samen te stellen binnen een drietal thema's: papier, ijzerindustrie en oude en nieuwe Apeldoornse bedrijven. Het Zwitsalterrein is in beeld voor een tentoonstelling en activiteiten rondom oude bedrijvigheid. Verder is het plan een fietsroute samen te stellen en een aantal nog bestaande echte Apeldoornse bedrijven te vragen hun deuren op een dag open te stellen voor publiek.
Wilt u meedoen met uw bedrijf of als vrijwilliger, heeft u suggesties, laat het ons weten.
Lees meer op de website van het festival.

Atlas van Apeldoorn: Kerschoten

 
In samenwerking met de leden van het Erfgoedplatform, wijkbewoners en andere samenwerkingspartners zet CODA jaarlijks één wijk of dorp in de
gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers. In 2015 is dat de bijzondere naoorlogse wijk Kerschoten.

Kerschoten verrees in de periode 1958 – 1972 aan de noordkant van de stad, aansluitend op de villawijk De Parken. De wijk werd ontworpen door architect en stedenbouwkundige David Zuiderhoek (1911-1993). Een deel van de wijk is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed benoemd als één van de 30 waardevolle gebieden van nationaal belang voor de periode van de wederopbouw 1940-1965.

Van april tot en met november 2015 zal Kerschoten op verschillende manieren onder de aandacht worden gebracht. Denk daarbij aan presentaties, wandel- en fietsroutes, een excursie, lezing of een andere activiteit.

Heeft u zelf historisch interessant materiaal over Kerschoten? Tips voor activiteiten? Of wilt u als partner een bijdrage leveren aan dit project? U bent van harte welkom!

U kunt uw verhaal, tip, beeldmateriaal of suggesties sturen naar de projectleider: Frederieke Jeletich (of opsturen ter attentie van haar sturen naar CODA, Vosselmanstraat 299, 7311 CL in Apeldoorn onder vermelding van "Materiaal Atlas Kerschoten".

Verloting fietsrouteboekje voor nieuwe abonnees!


In deze laatste editie van het jaar verloten we graag onder onze trouwe lezers 5 exemplaren van onze prachtige Apeldoornse fietsroute, die in samenwerking met uitgeverij Matrijs dit jaar is gemaakt. Brengt u een nieuwe abonnee aan, dan maakt u kans op zo'n Kerstcadeautje. Wij horen graag van u via de mail!
Ook onder de nieuwe abonnees verloten we dan 5 boekjes!

Tim Koldenhof Theaterproducties op Zwitsal


Tim Koldenhof is de nieuwste ondernemer op Zwitsal. Hij komt met zijn theaterschool/productiehuis de
sfeer versterken! En wist u dat de stalen platen die u op de foto ziet binnen in de voormalige kantine er dan weer af gaan, zodat het buitenlicht weer naar binnen kan stromen?
Lees meer op de website van Zwitsal Apeldoorn en op Facebook Zwitsal Apeldoorn.

Opening Kopermolenklompenpad in Wenum Wiesel


Het eerste klompenpad in Apeldoorn is gerealiseerd. De aktieve dorpsraad van Wenum Wiesel heeft de primeur. Op zaterdag 13 december is het pad officieel geopend voor het publiek na de onthulling van het startpaneel. Lees meer op de website van Landschapsbeheer Gelderland.

Indisch DNA
in CODA Museum van 9 november tot en met 25 januari en in ACEC: 17 december tot en met 25 januari.
Lees meer op de website van CODA

Mobilisatie, bonnen en barakken
Tentoonstelling in in het kenniscentrum van CODA van foto's en voorwerpen die vertellen over de invloed van de Eerste Wereldoorlog op het dagelijks leven van 8 oktober tot en met 22 januari.
Lees meer op de website van CODA

Winterpaleis Het Loo
van 13 december tot en met 4 januari.
Lees meer op de website van Paleis Het Loo

Grace Kelly tentoonstelling verlengd tot 4 januari!
De expositie vertelt het unieke verhaal over het boeiende en veelbewogen leven van prinses Grace van Monaco. Kleding, accessoires, filmbeelden en foto’s brengen het verhaal van de prinses van één van de oudste Europese vorstenhuizen opnieuw tot leven. Vanaf de start van de tentoonstelling, begin juni, bezochten meer dan 150.000 mensen het paleis.
Lees meer op de website van Paleis Het Loo

Cultuurhistorische activiteiten de komende maanden:
Lees meer op de website van het Erfgoedplatform Apeldoorn
Erfgoedplatform Apeldoorn kunt u nu ook vinden op Facebook!

Deze digitale nieuwsbrief zal regelmatig verschijnen met actuele nieuwtjes. Heeft u tips voor andere monumenteigenaren? Wilt u als monumenteigenaar een bijdrage leveren aan onze nieuwsbrief, uw restauratieverhaal vertellen? Heeft u een tip voor de gemeente? Laat het ons weten.

Uitgave
Gemeente Apeldoorn
 
Meer informatie
Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Team Ruimtelijke Vormgeving
Internet: www.apeldoorn.nl
E-mail: cultuurhistorie@apeldoorn.nl
Telefoon: 14 055
 
Fotografie
CODA
Gemeente Apeldoorn
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

december 2014
Share
Tweet
Forward to Friend
Share
+1
Copyright © 2014 Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA), All rights reserved.


Meld u aan voor de volgende edities van deze nieuwsbrief

Meld u af voor deze nieuwsbrief    Wijzig aanmeldgegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp