Copy
Use this area to offer a short teaser of your email's content. Text here will show in the preview area of some email clients.

Jaargang 2014-7

Aan alle Sportclubleden, vrijwilligers en ouders,


Uit de algemene ledenvergadering
Op 15 oktober jl. heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Hieronder een samenvatting van enkele besproken onderwerpen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Verkiezing bestuursleden
Het afgelopen jaar bestond ons bestuur uit acht leden. Dit keer is het de beurt aan Wim Kleine om af te treden. Wim heeft te kennen gegeven niet voor een volgende termijn van drie jaar in aanmerking te willen komen en stelt zich derhalve niet herkiesbaar. Het bestuur is bijzonder verheugd dat in deze vacature kan worden voorzien, omdat Wim ter Riet bereid is gevonden die openvallende plaats te willen gaan bezetten.
 
Vorig jaar is het ons niet gelukt om in de vacature van penningmeester te voorzien. Dit jaar leek het wel te lukken en het bestuur had dan ook een zeer geschikte kandidaat om de opengevallen plaats in te nemen, Marco Gerritsen. Echter, in verband met zeer plotseling veranderende werkomstandigheden, die vorige week onverwacht door zijn werkgever werden aangekondigd, moest Marco Gerritsen besluiten om zich niet beschikbaar te stellen als penningmeester. Wij betreuren dit ten zeerste, maar kunnen daar zeker begrip voor opbrengen. Wij wensen Marco veel wijsheid en sterkte bij deze plotselinge veranderingen.
 
Dat plaatst ons als bestuur, maar ook u als leden voor het niet geringe probleem om op korte termijn iemand te vinden die deze belangrijke functie kan en wil vervullen. Ik wil duidelijk benadrukken, dat dit niet alleen een taak is van het bestuur, maar van alle leden van Sportclub Enschede. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om ons hiermee te helpen. Namen van kandidaten zijn zeer welkom.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Huldiging jubilarissen
Ook dit jaar hebben wij gelukkig weer een aantal jubilarissen, die onlangs hun  25e , 40 of 60e  lidmaatschapsjaar bij Sportclub volmaakten.
Dit zijn Jan Bouwhuis en John Mondria: 25 jaar lid, Peter Broek 40 jaar lid en Gerrit Klein Wolt 60 jaar lid.
Ook hebben we iemand in ons midden, die maar liefst 75 jaar lid is van Sportclub Enschede. Nog niet eerder in de 104-jarige geschiedenis van Sportclub is het voorgekomen, dat wij een lid mochten huldigen, dat zo lang zijn trouw aan Sportclub heeft gegeven. We hebben het over Henk ter Heege, die in 1939 lid is geworden van onze club.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kledingplan
Sportclub Enschede verstrekt al haar spelende leden het officiële Sportclub Enschede tenue in bruikleen op basis van een afschrijvende ‘borgsom’. Wij zijn helaas genoodzaakt eenmalig een bedrag te vragen van al onze spelende leden. Op het moment van invoeren, zal dit gelden voor alle spelende leden en nieuwe leden. Via de club krijgt elk spelend lid een kledingpakket, bestaande uit shirt, broek, sokken en trainingspak. Voor de keeper een keepershirt, keeperbroek, sokken en trainingspak.
Alle spelende leden tekenen aan het begin van het seizoen voor het ontvangen kleding pakket. Aan het einde van het seizoen wordt het volledige pakket weer ingeleverd. Alle ontbrekende stukken worden vergoed door desbetreffende speler. Ook kledingstukken die door niet normaal gebruik kapot zijn, zullen door de speler moeten worden vergoed. Dit dient altijd vergoed te zijn voor aanvang van het nieuwe seizoen. Indien dit niet het geval is, kan de desbetreffende speler niet deelnemen aan de competitie.
Spelende leden betalen eenmalig een bedrag, voor het gebruiken van de tenues en trainingspakken.
 
Tot zover de Algemene Ledenvergadering.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alle deelnemers geslaagd voor scheidsrechterscurus
Op 15 oktober hebben 16 jongens uit de D, C en B groep deelgenomen aan de pupillenscheidsrechterscursus die door Peter Koopman van de KNVB werd gegeven. Na het volgen van de theorie over het leiden van wedstrijden volgde een praktijkdeel op het veld. Hiervoor waren de E2, E3, E4 en E5 aanwezig om wedstrijden te spelen, die door de aspirant-scheidsrechters gefloten moesten worden. De middag werd afgesloten met een theorie-examen.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Het Eetcafe
De voorbereidingen zijn in volle gang. Over niet al te lange tijd zal onze kantine als restaurant fungeren, waar je een heerlijke daghap kunt nuttigen. Het team is samengesteld en bestaat uit: Joke, Jerseline, Christine, Hakim en Sharon. Allemaal mensen met horeca-ervaring.  Zodra de openingsdatum bekend is zal dit groots aangekondigd worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Het Spelregelbewijs
Met ingang van dit seizoen is de KNVB gestart met het 'Spelregelbewijs voor 2e jaars B-junioren'. Alle 2e jaars B-senioren zijn verplicht om het spelregelbewijs te halen. De invoering van het spelregelbewijs is een van de maatregelen uit het landelijke actieplan 'Tegen geweld, voor sportiviteit' van de KNVB. De KNVB heeft een speciale site geopend, waar informatie te vinden is en waar je kunt oefenen. Deze site heet: www.voetbalmasterz.nl
Alle 2e jaars B-spelers van onze club zijn inmiddels via de mail geïnformeerd over het Spelregelbewijs. Ook hebben ze van de KNVB hun inlogcode ontvangen. Binnenkort krijgen jullie een mail, met daarin een data waarop we in ons clubgebouw met elkaar aan de slag gaan om het Spelregelbewijs te halen.
Heb je nog vragen of heb je nog geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Patrick Geesing.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Activiteiten
03 december                        Sinterklaasfeest voor de Kabouters en F-groep
12 december                        Kerstkaarten
20 december                        Kerstbingo
31 december                        Uitstuif
04 januari                             Nieuwjaarsloop


 
 

 
Copyright © 2014 Sportclub Enschede, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp