Copy
Use this area to offer a short teaser of your email's content. Text here will show in the preview area of some email clients.

Jaargang 2013-3

 

Vertrek Theo Vonk.

Theo Vonk is niet langer werkzaam als hoofdtrainer van Sportclub Enschede. De problematiek met betrekking tot het aantal spelers van de hoofdselectie en de gebrekkige samenwerking met de jeugdselecties, is de aanleiding tot dit besluit. Theo Vonk heeft besloten zijn werkzaamheden als hoofdtrainer van Sportclub Enschede per direct neer te leggen.
 


Nieuwe hoofdtrainer. 
Robbert Weegerink is door het bestuur per direct aangesteld als hoofdtrainer voor het lopende seizoen. Weegerink is voor Sportclub geen onbekende, want als voetballer heeft Robbert jarenlang deel uitgemaakt van de eerste elftal selectie. Roy Warntjes zal als teammanager optreden voor het eerste elftal. Marian Kortekaas is de nieuwe verzorgster voor de eerste selectie. 

 


Technisch coördinator.
Met ingang van het, nu lopende seizoen zal Michel Veurink de rol van Algemeen Technisch Coördinator voor Sportclub Enschede op zich nemen. Hij is verantwoordelijk voor het totale technische beleid van de club. 

 


Taakverdeling hoofdbestuur.
In nieuwsbrief nummer 1 heeft u kunnen lezen dat het bestuur en jeugdbestuur samen verder gaan als hoofdbestuur. Omdat er veel vragen waren en zijn, wie wat doet is er een taakverdeling binnen het bestuur gemaakt.
Op dit moment ziet die taakverdeling er als volgt uit.

Voorzitter: Vacature.
Secretaris: Wim Kleine.
Penningmeester: Vacature.
Bestuurslid Algemene Zaken: Jan Bert Kolkman.
Kantinezaken: Marcel Houdel.
Jeugdzaken/Accommodatie: John Hagemeier en Raymond Slot.
ICT/Communicatie: Albert Klepper.
Communicatie: Angeline Bennink.
Vertrouwenspersoon: Nicole Velthuizen.
Ondersteuning jeugd: Herman Bos. (ad interim)
 
Omdat veel problemen op technisch gebied, zoals hierboven al is gekenschetst, de aandacht van het bestuur opslokten, zijn er veel zaken onderbelicht gebleven. Uiteraard blijven er nog veel vragen open. Het bestuur is zich van haar verantwoordelijkheid ten volle bewust en zal zich inzetten om de wisselwerking met de leden in daden om te zetten. In de Algemene Ledenvergadering van oktober zal op de taakverdeling en de toekomstplannen nader worden ingegaan. 

 


Kleding. 
 Met ingang van dit seizoen zal Sportclub Enschede geen sokken meer bij het wedstrijdtenue verstrekken. Deze moeten zelf worden aangeschaft. De sokken kunnen bij Sportclub Enschede worden gekocht. Van maandag tot en met vrijdag kunt u terecht bij de verenigingsmanager Jasper Agelink en op woensdagmiddag in ons clubgebouw. De sokken kosten 7,50 per paar.
 
Een ander aspect bij het verstrekken van kleding is, dat bij het innemen van de voetbaltenues aan het einde van het afgelopen seizoen een zeer groot aantal kledingstukken niet meer aanwezig was. Tientallen broekjes maar ook shirts zijn niet meer te traceren. Dat dit een grote kostenpost is voor de vereniging, is het intrappen van een open deur. Dit kan aan de aandacht van sommigen onder u zijn ontsnapt en we verzoeken u om deze kledingstukken alsnog in te leveren.
Om herhaling te voorkomen zal dit seizoen de uitgifte aan het begin en de inname van tenues aan het einde van het seizoen gewijzigd worden. Een team zal zelf verantwoordelijk zijn voor het inleveren van de juiste aantallen aan het einde van het seizoen. 

 


Vervoer elftallen.
Met ingang van het voor u liggende seizoen zullen de eerste jeugdelftallen van de A-groep tot en met de D-groep met twee kleine busjes van Huiskes-Kokkeler worden vervoerd. De busjes moeten zelf worden opgehaald en er dient voor een chauffeur te worden gezorgd. De busjes worden ingezet vanaf ca. 60 kilometer reisafstand. Over de nadere details zijn de leiders al ingelicht.

 


Wijziging reglementen
De spelers in de B-categorie van het veldvoetbal krijgen voortaan een tijdstraf van tien minuten opgelegd bij een eerste gele kaart. Voor pupillen geldt een tijdstraf van vijf minuten. De scheidsrechter houdt de tijdstraf bij. Een speler kan slechts een keer per wedstrijd een tijdstraf krijgen. Twee keer geel blijft rood. Voor meer informatie kunt u de brochure van de KNVB (www.knvb.nl/nieuws/30733/tijdstraf-en-spelerspas) raadplegen. 

 


Overzicht jeugd coördinatoren.
Coördinator A-groep: Henk Snijder
Coördinator B-groep: Patrick Geesink
Coördinator C-groep: Vacature
Coördinator D-groep: Martin van Zaalen
Coördinator E-groep: Martin Kremers
Coördinator F-groep: Martin Kremers.
Telefoonnummer en/of mailadressen kunt u vinden op onze website (www.sportclubenschede.nl)
Voor de C-Jeugd is er nog een vacature. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich melden bij Angeline Bennink, 06-41851592 of Raymond Slot, 06-17429810.
Deze kunnen u ook de nodige informatie verschaffen over de te verrichten taken en werkzaamheden. 

 


Trainingsveld.
De gemeentelijke subsidiekraan wordt steeds verder dichtgedraaid. Dat gevoegd bij de oplopende kosten voor het onderhoud van de velden, heeft het bestuur doen besluiten om het trainingsveld (links van het kunstgrasveld) met ingang van dit seizoen, niet meer te gebruiken. De trainingen worden nu verdeeld over het kunstgrasveld en veld drie. Met name de trainersstaf wordt verzocht om hier rekening mee te houden.

 


Jeu de Boule. 
Sportclub Enschede heeft als eerste vereniging een zgn. “Soccer44” gekregen. Maar dat niet alleen. 
In het kader van het creëren van een buurtfunctie van ons complex is door inzet van veel vrijwilligers, Jasper Agelink en zijn mannen, een donatie van “Lammers & Kok”  en van de Club van Honderd  er een heuse Jeu de Boule baan neergelegd. De baan heeft wedstrijdafmetingen. Inmiddels zijn de eerste ballen al gegooid en als de voortekenen niet bedriegen zal er veel gebruik van worden gemaakt.
U bent welkom.  
 
 

 

 
Copyright © 2013 Sportclub Enschede, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp