Copy
Use this area to offer a short teaser of your email's content. Text here will show in the preview area of some email clients.

Jaargang 2013-4

Aan alle Sportclubleden, vrijwilligers en ouders,

Algemene Ledenvergadering Sportclub Enschede.
Op woensdag 30 oktober 2013 vond in het clubhuis de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Belangrijke onderwerpen die aan de orde kwamen, waren de vitale sportvereniging, de contributieverhoging, de bestuursverkiezing en de huldiging van jubilarissen. Verenigingsmanager Jasper Agelink gaf een uiteenzetting over de vitale sportvereniging en somde daarbij een groot aantal activiteiten op, die inmiddels zijn gerealiseerd of plaatsvinden. Hij noemde daarbij onder meer de aanleg van het Soccer44-veldje voor het spelen van voetvolley, de aanleg van een jeu de boulesbaan en de aanleg van een nieuwe parkeerplaats. Daarnaast vinden er ook naschoolse activiteiten plaats en een activiteit bewegen voor wijkbewoners. De stijgende kosten en teruglopende inkomsten uit subsidies en sponsoring noopten het bestuur om, met instemming van de algemene ledenvergadering, een contributieverhoging van € 1,00 per maand door te voeren voor de spelende leden. In het bestuur deden zich grote veranderingen voor. Maar liefst zes nieuwe bestuursleden konden aan de algemene vergadering worden voorgesteld en werden ook gekozen: John Hagemeier, Marcel Houdel, Albert Klepper, Raymond Slot, Angeline Bennink en Nicole Velthuizen. Daarmee is het bestuur, waarin voorzitter Jan-Bert Kolkman en secretaris Wim Kleine zitting hielden, bijna weer voltallig. Met Angeline Bennink en Nicole Velthuizen kent Sportclub voor het eerst in het 103-jarige bestaan vrouwelijke bestuursleden. Penningmeester Dick van der Heide en bestuurslid Jurry Reudink legden hun functie neer. Dit jaar waren 25 jaar lid Marco Gerritsen, Wim Hullegie, Wim Krischel, Henk Minnen, Eric Rozema en John Vleugels. 40 jaar lid waren Johan Kempers, Edwin Twente en Ruud Wiegerink. Daarnaast waren Frans van Ek, Fred Geuvers en Jaap Uilenberg vijftig jaar lid van Sportclub. De kroon spanden dit keer Anton Bierman en Gerard Rensink, die 60 jaar lid waren. Vanwege hun verdiensten voor de club werden de leden Herman Bos en Hans Franken benoemd tot lid van verdienste.

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor!!

Angeline Bennink
Ik ben geboren en getogen in Enschede. Mijn roots liggen wel een beetje op het voetbalveld. Mijn vader Jan Bennink, was ook (bestuurs) lid van Sportclub Enschede. Mijn eigen sportachtergrond ligt bij het volleyballen. Vanaf mijn tiende tot ongeveer vijf jaar geleden ben ik actief in en om het veld geweest. Onze jongens hebben gekozen voor het voetbal bij Sportclub Enschede en dat bevalt ze prima! Toen er ongeveer vier jaar geleden een jeugdbestuur werd gestart, heb ik daar de taak van communicatie opgepakt. Een overstap naar het hoofdbestuur is dan ook een logische stap is. Maar, ik heb wel een paar maanden bedenktijd gevraagd, voor ik definitief heb toegezegd. Het is natuurlijk wennen voor velen; een vrouw in het bestuur! Maar samen met Nicole Veldhuizen staan we 'ons mannetje'! Ook in het hoofdbestuur heb ik communicatie in mijn portefeuille.
Nicole Velthuizen
Mijn beroep is Job coach en trainer van mensen met en zonder verstandelijke beperking, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
In het hoofdbestuur zal ik mij bezig gaan houden met verschillende portefeuille onder andere: fair play, jeugdzaken en ik ben daarnaast ook vertrouwenspersoon. Mijn zoon voetbalt al een aantal jaren bij Sportclub Enschede en vond dat er jeugdzaken waren die verbeterd zouden kunnen worden. Om daar ook daadwerkelijk een stem in te hebben heb ik vier jaar geleden dan ook besloten zitting te nemen in het toenmalige jeugdbestuur en nu dus in het hoofdbestuur.
Albert Klepper
Ik ben geboren in Heerhugowaard, maar heb mijn jeugd doorgebracht in Beverwijk. Na mijn studie aan de VU in Amsterdam ben ik samen met mijn vriendin vertrokken naar Enschede. Het plan was om hier tijdelijk te gaan wonen om dan terug te keren naar "het westen". Inmiddels wonen wij hier nu alweer bijna 15 jaar dus van "terugkeren"  is niets terecht gekomen. Ikzelf heb bijna 20 jaar gehonkbald op redelijk hoog niveau en ik heb hier ervaring opgedaan met het verenigingsleven. Mijn zoon is op jonge leeftijd gaan voetballen bij Sportclub Enschede. Vanaf begin 2010 heb ik zitting genomen in het jeugdbestuur. Voor mij was het dan ook een logische stap om mijn taken voort te gaan zetten in het nieuwe hoofdbestuur. Ik zal mij voornamelijk bezig gaan houden met jeugdzaken en ook op de ICT vraagstukken die een steeds grotere rol gaat spelen binnen het verenigingsleven. Beroepsmatig ben ik al jaren actief in de ICT sector en het is min of meer vanzelfsprekend dat ICT binnen mijn portefeuille valt. Twee portefeuilles waar ik de handen vol aan zal hebben.
 John Hagemeier
Vijf jaar geleden heb ik samen met Marcel Houdel, Herman Bos en Angeline Bennink op advies van onder andere Peter Broek en Hans Bijvank het jeugdbestuur opgezet. Dat hebben we samen met vele anderen opgebouwd en neergezet tot hoe het nu staat. We hebben hulp van veel vrijwilligers in alle sectoren van de club. De jeugd heeft daardoor een basis gevonden om goed te kunnen functioneren. Nu telt de jeugdafdeling natuurlijk de meeste leden binnen de club, maar ook de andere afdelingen binnen de club zijn belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de senioren, het eerste elftal, de accommodatie, de activiteitencommissie en de kantine. Daarom hebben we als jeugdbestuur ook besloten om in het hoofdbestuur plaats te nemen. We hopen op deze manier ons steentje bij te kunnen dragen aan de club en gezamenlijk de organisatie verder uit te bouwen. Mijn portefeuille binnen het hoofdbestuur is jeugdzaken. Daarnaast ben ik contactpersoon voor de technische commissie. 
Raymond Slot
Door mijn zoons ben ik in 2006 bij Sportclub Enschede gekomen. Binnen die club ben ik een aantal jaren jeugdleider en coördinator van de D en C jeugd geweest. Zelf heb ik in de jeugd bij Victoria’28 gespeeld. In het dagelijkse leven werk ik als productmanager voor het ICT bedrijf Exxellence. Binnen het bestuur ben ik het eerste aanspreekpunt voor accomodatiezaken en ict/digitalisering binnen de vereniging. Mijn belangrijkste reden voor deelname aan het bestuur van Sportclub Enschede is dat een vereniging samen gemaakt wordt. Samen in de zin dat er veel verschillende activiteiten zijn die niet vanzelf gaan maar stuk voor stuk ingevuld moeten worden om een echte vereniging te zijn en te blijven. En als je er mee bezig bent is het ook nog erg leuk om te doen! Coördinator van de C-groep en bestuurstaken is wat teveel van het goede. In de winterstop wil ik de taken van C-coördinator graag overdragen aan een ieder die zich voor deze taak interesseert.  
Marcel Houdel 
In mijn dagelijkse leven ben ik Sales Manager bij Sunsit BV. Een bedrijf dat vooraanstaande tuinmeubelen op de markt brengt onder de merknamen “Di Avanti” en “SUNS”. Ik heb een opleiding genoten aan de Hotelschool. Ik ben gedurende 25 jaren lid geweest van de CVV Sparta, maar heb de overstap naar Sportclub Enschede gemaakt en geniet van de trainingsavonden op donderdag. Ik heb gedurende een aantal jaren in de horeca gewerkt. Ik heb zelf een horeca zaak gehad in Almelo. Mijn taak in het hoofdbestuur is om de kantinezaken te stroomlijnen. We zijn op dit moment bezig om te kijken of we in de winterstop de kantine een “facelift” kunnen geven. Ik ben hiervoor nog op zoek naar vrijwilligers en een aantal sponsoren! 
 
Fietsen
Het komt met de regelmaat van de klok voor dat zowel ons complex als ook dat van onze goede buur PW gebruikt wordt als fietsdoorgang. We vragen dringend om dat niet meer te doen. Daar zijn immers de fietspaden rondom de beide complexen voor. Zowel PW als wijzelf hebben daar last van. Niet meer doen!!!!
 
Scheidsrechters gezocht!
Op dit moment hebben we niet voldoende scheidsrechters voor de wedstrijden op zaterdag. Met name de wedstrijden van de D-groep tot en met de A-groep zijn een probleem. Daarom zijn wij op zoek naar scheidsrechters. Wil je ons uit de brand helpen? Neem dan telefonisch contact op met Edwin Valstar, 06-22549626.
 
Nieuwe shirtsponsor eerste elftal , A1 en C1
Met ingang van dit seizoen is de Ten Brinke Groep uit Varsseveld de nieuwe shirtsponsor van ons eerste elftal. Voor de A1 is Velda voor komend seizoen de shirtsponsor. Ook de C1 heeft met ingang van dit seizoen een nieuwe shirtsponsor: Metaalketen Hengelo.
 
 


 
Copyright © 2013 Sportclub Enschede, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp