Copy
Use this area to offer a short teaser of your email's content. Text here will show in the preview area of some email clients.

Jaargang 2016-3

Aan alle Sportclubleden, vrijwilligers en ouders,

 


Mededelingen uit de Algemene Ledenvergadering 2016

Samenwerking
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van oktober 2015 is er aan de leden toestemming gevraagd om in te stemmen met het doen van nader onderzoek tot mogelijke samenwerking met Zuid Eschmarke. De ledenvergadering heeft daarmee ingestemd. In juni 2016 is er een terugkoppeling verzorgd voor leden van Sportclub Enschede en hebben een aantal leden zich uitgesproken voor deelname aan een werkgroep, zoals technisch beleid, accommodatie of financiën.
Stand van zaken nu.
Sinds het voorjaar is PW ook aangesloten en in oktober heeft De Tubanters ook aangegeven deel te willen nemen aan de onderzoekscommissie. De onderzoekscommissie gebruikt de periode tot het einde van dit jaar om de deelnemers vanuit PW en Tubanters hetzelfde voorwerk te laten uitvoeren als dat door Zuid Eschmarke en Sportclub Enschede is uitgevoerd. Op deze wijze kennen de 4 verenigingen dezelfde uitgangspunten voor een gezamenlijke verdere uitwerking van de samenwerking in 2017.
De werkgroep accommodatie zal voor het eind van dit jaar een aantal grove accommodatieschetsen hebben gemaakt om medio februari 2017 met de Gemeente Enschede te bespreken.

Toekomstvisie & Beleid
De komende periode is het de bedoeling om Sportclub in de steigers te zetten, eigenlijk staan we al in de steigers.
Het bestuur maar ook een commissie onder leiding van Richard Migchielsen namens de KNVB en tevens voorzitter van Bon Boys, zijn aan het denken, inventariseren en op papier aan het zetten over de stappen die er moeten worden genomen om op bestuurlijk niveau alle zaken zodanig geregeld te krijgen dat alle functies worden gevuld door kwalitatief goede mensen waardoor alle voorwaarden worden geschapen dat een ieder het fijn en leuk vind om te voetballen bij Sportclub Enschede omdat alles goed geregeld is.
Als men het fijn en leuk vind om te voetballen bij Sportclub Enschede, zal dit zeker door mond op mond reclame worden doorgegeven zal het ledental omhoog gaan, worden de financiële  middelen beter, kunnen er meer en betere trainers worden aangetrokken en zal op elk niveau een stijging te zien zijn bij zowel de prestatieteams als de recreatieteams.

Vrijwilligerskader
Met ingang van 1 januari 2017 gaan we starten met de pilot voor het Vrijwilligersbeleid. Ieder lid, of zijn of haar ouder bij jeugdleden, wordt verplicht om per seizoen 20 uur vrijwilligerswerk binnen de vereniging te gaan verrichten. Dat is mogelijk op allerlei gebied. Hier valt te denken aan helpen in de kantine, onderhoud complex, leider of trainer van een elftal, terreinmedewerker enzovoort.
Vanaf half december komt de vacaturebank op onze site te staan en kan een ieder kijken welke taak hij of zij wil gaan uitvoeren. De komende maanden staan in het teken van het uitgebreid informeren van onze leden middels ouderavonden en diverse media.

Afscheid van bestuursleden
Tijdens deze vergadering nemen we afscheid van een drietal bestuursleden, te weten: Nicole Velthuizen, Marcel Houdel en Raymond Slot. Zij hebben te kennen gegeven het bestuurslidmaatschap niet langer te kunnen combineren met hun drukke werkzaamheden. Zij gaan de club niet verlaten. Zij zullen op de achtergrond werkzaamheden voor de club blijven uitvoeren.
Voorzitter Jan Bert Kolkman heeft aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen en zal de functie met ingang van 1 januari 2017 neerleggen. Tijdens onze  nieuwjaarsreceptie van 6 januari 2017 zal er bekend worden gemaakt wie de nieuwe voorzitter gaat worden.

Jubilarissen
Tijdens de vergadering zijn de volgende leden gehuldigd. 
25 jaar lid: Erwin Klein Willink en Mark Wotte
40 jaar lid: Geert Bijsterbosch, Ton Harleman, Gerben Kuitert, Dirk Pothast, Wim ter Riet, Niek Tielemans, Gert Jan Wendrich en Harald Winkelhorst.
50 jaar lid: Jan Bijvank, Benno Geerdink, Henk Gierveld en Herman Joostens
52 jaar lid: Rob Groote Haar
60 jaar lid: Hans Mondria
70 jaar lid: Gerrit Eppema en Gerrit Grobbe
Allen van harte gefeliciteerd!
Hieronder vind u de jubilarissen bij elkaar op de foto. Op de foto ontbreken: Mark Wotte, Geert Bijsterbosch en Herman Joostens

 
Naar een vereniging van en voor ons allemaal
De afgelopen tijd heeft u er in diverse media over kunnen lezen: ons Vrijwilligers Verplicht-beleid. U kwam het tegen op onze site, in uw mailbox, op onze Facbookpagina en in de Twentsche Courant Tubantia. Natuurlijk wilt u er nog meer over weten! En misschien wilt u zich wel direct opgeven voor een vacature! Daarom nodigen wij u uit voor de Voorlichtingsavond op woensdag 7 december 2016 van 19.30-22.30 uur in de kantine van onze vereniging. Wilt u zich opgeven via onderstaand mailadres: martinvanzaalen@gmail.com.

Afscheid van Jasper Agelink, onze verenigingsmanager
Zoals u allemaal wel zult weten gaat Jasper Agelink ons met ingang van 1 december 2016 verlaten. Jasper heeft een nieuwe baan gekregen als Sportregisseur bij Sportaal Enschede (Gemeente Enschede). Officieel afscheid nemen we van Jasper op onze Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2017. Maar via deze weg willen we toch even stil staan bij zijn vertrek en Jasper heel erg bedanken voor alles wat hij de afgelopen jaren voor onze vereniging heeft gedaan! Jasper: BEDANKT!  Wij wensen je heel veel succes in je nieuwe baan bij Sportaal, maar ook in je ‘nieuwe baan’ als vader van jullie prachtige dochter Lenthe! Veel geluk voor de toekomst!
Het bestuur heeft besloten dat er geen opvolger komt voor Jasper. Wel hebben we Jos Waanders, onze algemeen coördinator, bereid gevonden enkele taken van Jasper over te nemen.
 
Vacature voor Trainer JO15-2 (C2)
 
Wegens voortijdig vertrek van de trainer zijn wij met spoed op zoek naar een trainer voor de JO15-2.
De trainer die wij zoeken moet niet alleen enthousiast zijn maar het liefst ook in bezit van een relevant trainersdiploma.
Een trainer die over veel voetbalervaring beschikt wordt ook uitgenodigd om op deze functie te reageren.
Wil je meer weten of je aanmelden voor deze leuke functie neem dan contact op met Frans Hendriks, voorzitter Jeugdbestuur, telefonisch op 06-83597157 of via mail f.hendriks@hfbusiness-support.nl 
 
 
Activiteiten
7 december 2016                              Kerst Circuitraining voor JO9 en JO11 groepen
9 december 2016                              Kerstkaarten
16 december 2016                            Voetbalquiz
17 december 2016                            Kerstbingo
22 december 2016                            Vuurwerkshow, aanvang 20.00 uur
23 december 2016                            KIKA 7x7 toernooi
31 december 2016                            Uitstuif

06 januari 2017                                   Nieuwjaarsreceptie, aanvang 20.00 uur


08 januari 2017                                   Nieuwsjaarsloop


13 januari 2017                                   Playbackshow
 

 

 

 


 

 

  
Copyright © 2016 Sportclub Enschede, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp