Copy
Ezin duzu mezu elektroniko hau ondo ikusi? Ikus ezazu zure web-nabigatzailean
¿No ves este correo correctamente? Visualízalo en tu navegador
HIREKIN
AISA GIZARDATZ HEDATZEN
Gaurkotasuna / Actualidad

Hirekin federazioak CEESLE eratzen parte hartu du

Hirekin, AEEISSSren bidez parte hartzen ari da Espainiako irabazi-asmorik gabeko Gizarte Enplegatzaileen Konfederazioa martxan jartzen.

IRAKURRI

Participación de Hirekin en la constitución del CEESLE

Desde Hirekin se está participando a través de AEEISSS  en la puesta en marcha de la Confederación de Empleadores Sociales sin ánimo de lucro de España (CEESLE)

LEER

Euskadiko elkarrizketa zibierako mahaiaren 2020ko azken bilkura

Joan den abenduaren 15ean, Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaiak 2020ko azken bilkura egin zuen.

IRAKURRI

Última reunión del 2020 de la mesa de diálogo civil de Euskadi

El pasado 15 de diciembre tuvo lugar la última reunión de la Mesa de Diálogo civil de Euskadi de 2020.

LEER

Negoziazio kolektiboa Araban

Sindikatuek Arabako Esku Hartze Sozialaren arloko II. Hitzarmena denuntziatu ostean, joan den abenduaren 10ean, III. Hitzarmenaren Negoziazio Mahaia eratu zuten.

IRAKURRI


Negociación colectiva en Álava

El pasado 10 de diciembre se constituyó la Mesa de negociación del III Convenio, que ha arrancado con una primera reunión el día 27 de enero de recogida y valoración de la plataforma sindical.

LEER

Gizardatz elkarteak herri irratiko “Es posible” saioan parte hartuko du

Datorren otsailaren 1ean, astelehenean, Estíbaliz Barrónek eta Begoña Besadak “Es posible” irratsaioan hartuko dute parte, Herri Irratiaren eta Sareen Sarea elkartearen arteko lankidetza-esparruaren barruan

IRAKURRI


Gizardatz participará en el programa "Es posible" de Radio Popular

El próximo lunes 1 de febrero Estíbaliz Barrón y Begoña Besada participarán en el programa de radio “Es posible” dentro del marco de colaboración de Radio Popular con Sareen Sarea.


LEER

Negoziazio kolektiboa Gipuzkoan

Oraindik ere zabalik dago Gipuzkoako Esku Hartze Sozialaren arloko III. Hitzarmen Kolektiboari buruzko negoziazioa. 

IRAKURRI


Negociación colectiva en Gipuzkoa

Sigue abierta la negociación del III Convenio colectivo de Intervención social de Gipuzkoa.

LEER
BERDINATASUN-ARLOKO ARAUKETA BERRIA
Emakumeen eta Gizonen Ordainsari Berdintasunari buruzko 902/2020 Errege Dekretua.
IRAKURRI
NUEVA REGULACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD
RD 902/2020 de 13 de octubre sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
LEER
Erakundeetzako gunea / Espacio para entidades
ASKABIDERI ELKARRIZKETA
Askabideren iraganari, orainari eta etorkizunari buruz hitz egin dugu haiekin.

 
IRAKURRI
ENTREVISTA A ASKABIDE
 
Hemos charlado sobre su pasado, presente y futuro. Esperamos os resulte tan interesante como a nosotrxs.
LEER
HIREKIN
Plaza Venezuela, 1 - 2º ezk. ezk. 48001 Bilbao
hirekin@hirekin.net
Mezu elektronikoak jasotzeko modua aldatu nahi duzu?
Zure kontua eguneratu edo harpidetza kendu dezakezu.

¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos emails?
Puedes actualizar tu cuenta o darte de baja.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Tratamenduaren arduraduna:    HIREKIN (G-95584462). Venezuela plaza 1 – 2 ezk. ezk. 48001 Bilbo (Bizkaia). comunicacion@hirekin.net I Tratamenduaren xedea eta legitimazioa: 1. HIREKIN elkartean duzun partaidetza kudeatzea eta administratzea – Kontratua exekutatzea. 2. HIREKINek eskaintzen dituen zerbitzu eta jarduerei buruzko informazioa eta argitalpen interesgarriak bidaltzea – Baimena. I Datuen hartzaileak: Interesdunak horretarako berariazko baimena eman edo legezko betebeharra izan ezean, ez zaie daturik lagako hirugarrenei. I Eskubideak: Datuetara sartzeko, datuak zuzentzeko eta datuak ezabatzeko eskubidea, baita informazio gehigarrian azaldutako gainerako eskubideak ere. Nahi baduzu, zure datuak aldatu edo gure jakinarazpenak mezu elektroniko bidez jasotzeari utzi diezaiokezu; horretarako, bidali zure erantzuna comunicacion@hirekin.net helbidera edo eten iristen zaizun mezu elektroniko guztietan agertzen den harpidetza. I Datuen nazioarteko transferentziak: Datu pertsonalak Europar Batasunean bakarrik tratatzen dira, eta ez dago aurreikusita nazioarteko transferentziarik egitea (Europar Batasunetik kanpora). I Datuak gordetzea:    Elkartekide izateari utzi arte. I Informazio gehigarria:    https://www.hirekin.net (Lege-abisua eta Pribatutasun-politika)
Responsable Tratamiento: HIREKIN (G-95584462). Plaza Venezuela, 1 – 2º izda.izda. 48001 Bilbao (Bizkaia). comunicacion@hirekin.net I Finalidad y legitimación Tratamiento: 1. Gestionar y administrar tu pertenencia a la Asociación HIREKIN – Ejecución del contrato. 2. Enviarte información y publicaciones de interés sobre los servicios y actividades realizadas por HIREKIN – Consentimiento. I Destinatarios de los Datos: Salvo consentimiento expreso u obligación legal, no se ceden datos a terceros I Derechos: Acceso, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se explican en la información adicional. Si quieres, puedes modificar tus datos o dejar de recibir comunicaciones nuestras por e-mail mediante respuesta a comunicacion@hirekin.net o dando de baja la suscripción que figura en cada envío. I Transferencia Internacional de datos: El tratamiento de datos personales se realiza exclusivamente en la Unión Europea, no estando previstas realizar transferencias internacionales de los datos (fuera de la Unión Europea). I Conservación datos: Hasta su baja como asociado. I Información Adicional: https://www.hirekin.net (Aviso Legal y Política de Privacidad)