Copy

Beste e-nieuwsvrienden,

wat een bijzondere week mochten we als Meerkerk meemaken…

Een week die begon met de Toezeggingszondag en een hoogtepunt bereikte op de speciale Gemeente-avond van afgelopen woensdag.

Voor wie er niet bij kon zijn of mee kon luisteren via de live-stream, even een korte samenvatting van de avond, wat er aan vooraf ging en wat de vervolgstappen zijn:

Op de Gemeente-avond stemden de bijna 400 aanwezigen unaniem vóór het aankopen van de nu gehuurde panden van De Meerkerk aan de Bennebroekerweg. 

Dit gebeurde na het bekendmaken van de gespaarde en toegezegde bedragen voor de aankoop en de uitleg over de voorgestane vervolgstappen.

Per afgelopen woensdag 12 uur vertegenwoordigden de bijdragen een totaal bedrag van 1.566.000 euro!

De toezeggingen kwamen van 565 toezeggingskaarten welke tot dat moment waren ingeleverd. 

De bekendmaking van het bedrag en het breed en unaniem gedragen besluit tot aankoop zette de hele avond in een sfeer van dank- en lofzegging aan de Koning der Koningen. Het feestelijk informeel samenzijn na afloop onderstreepte die dankbaarheid en blijdschap. 

Nu is de periode van 7 maanden aangebroken, waarop de toezeggingen daadwerkelijk als bijdragen gedaan kunnen worden. Hoe dat te doen, daar krijgt ieder die een toezegging deed (of nog gaat doen), de komende twee weken persoonlijk per post bericht over.

De eerstvolgende Gemeente-avond staat gepland voor woensdag 4 juli. Die avond zal de tussenstand bekend gemaakt worden van de tot dan toe daadwerkelijk ontvangen bijdragen. 

Deze avond is een samenzijn voor jong en oud en tevens de afsluiting van het seizoen, voordat de zomerperiode aanbreekt. Zoals elk jaar, zal de avond afgesloten worden met een gezamenlijke BBQ.

Zoals genoemd is de stand van 1.566.000 euro een moment opname. Ook na afgelopen woensdag 12 uur bleven er toezeggingen binnenkomen. We juichen deze toezeggingen natuurlijk alleen maar toe. Het huisje in de kerk voor het inleveren van toezeggingen blijft in de hal van de kerk staan.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website. Klik daarvoor op “Alles over de aankoop van de Meerkerk campus”.

Voor wie wil, blijft het Huisvesting Informatie Pakket, inclusief de Toezeggingskaart en het boek ‘Geloof is…’ beschikbaar. Het is op zondag verkrijgbaar in de Bezinnings- en Informatiehoek van de kerk. Daar zullen ook de komende tijd leden van de Oudstenraad en de Commissie van Beheer aanwezig blijven om vragen te beantwoorden.

Aanstaande zondag zal er in de diensten kort worden teruggeblikt en vooruitgekeken op de bijzondere tijd die we als gemeente meemaken. Orlando Bottenbley is onze gastspreker en zal aanhaken bij de vreugde welke we als gemeente deze dagen ervaren.

Wie de Gemeente-avond van afgelopen woensdag wil herbeleven of er alsnog kennis van wil nemen, kijk op onze website www.meerkerk.nl en klik rechtsonder op “afgelopen woensdag”.

Op deze Koningsdag een warme groet,

van een zeer dankbare

Wigle

 

 

 

Copyright © 2018 De Meerkerk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp