Copy
Beste e-nieuwsvrienden,

de zon schijnt!

Voor sommigen een heerlijke dag om er op uit te trekken in deze Kerstvakantie.

Anderen zijn misschien aan het werk; de laatste werkweek van het jaar.

Op onze Meerkerk campus is het druk met vrijwilligers. Ze lopen af en aan - soms heerlijk door het zonnetje - om de Kerstversiering op te ruimen en op te slaan.

En ze doen het werk met dankbaarheid en voldoening. Zoals alle vrijwilligers het gedaan hebben, voor, tijdens en na de Kerstvieringen.

Dankbaarheid en voldoening! Ja, dat zijn goede woorden om te omschrijven wat het met je doet als je mag meewerken aan onze Kerstvieringen.

Dankbaarheid en voldoening om de reacties van bezoekers, velen van hen die voor de eerste keer kwamen.

Dankbaarheid en voldoening om het samen optrekken in teams, waar je oude contacten verdiepte en nieuwe opdeed.

Dankbaarheid en voldoening om alle diensten die vol bezet waren en dat ook de overflow precies de mensen kon bergen die geen plek meer hadden in de kerkzaal.

Dankbaarheid en voldoening om de weersomstandigheden.

Dankbaarheid en voldoening om dat alles zo orderlijk en veilig is verlopen.

En… dankbaarheid en voldoening bovenal om de duizenden mensen - jong en oud - die het Evangelie mochten horen!!!

Graag wil ik deze e-nieuws benutten om iedereen die zich inzette - van bidders tot parkeerwacht, van kinderwerkers tot beheerders - ontzettend te bedanken. Ik kan me geen predikant voorstellen die dankbaarder is dan ik om de bijzondere gemeente die we door Gods genade samen mogen zijn!

Ik hoop dat een ieder deze week mag bijkomen van alle inzet na de intensieve tijd van SeniorenKerst, Kerstnachtdiensten, KinderKerst en zoveel meer. Waar je kans hebt, geniet nog even na via de videos’s en foto’s op onze website.

En… als je nog reacties hoort van bezoekers, mail ze ons zodat we elkaar er mee kunnen bemoedigen. Een simpele reply op deze mail volstaat.

Een ieder een heel goede week gewenst en tot later voor de laatste e-nieuws van het jaar.

Met heel veel dankbaarheid en voldoening,

Wigle

P.S. In deze laatste week van het jaar vraag ik toch ook nog even aandacht voor de laatste loodjes van de financiële bijdragen. Mocht u nog willen geven, heel graag! Het zal er om spannen of we de begroting van dit jaar gaan halen. Dus uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Voor verschillende mogelijkheden - ook periodiek schenken zonder notariskosten - zie op onze website rechtsonder het kopje Steun De Meerkerk: www.meerkerk.nl.


==============================================
Je ontvangt deze email omdat je je via www.meerkerk.nl op "E-nieuws" hebt geabonneerd.

Unsubscribe <<Email Address>> from this list:
https://meerkerk.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=cf8ae146e245e5ec57e04a024&id=6922624e16&e=[UNIQID]&c=7fc972a682

Our mailing address is:
De Meerkerk Postbus 699 Hoofddorp, 2130 AR Netherlands

Our telephone:
023-5635872

Forward this email to a friend:
http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=cf8ae146e245e5ec57e04a024&id=7fc972a682&e=[UNIQID]

Update your profile:
https://meerkerk.us7.list-manage.com/profile?u=cf8ae146e245e5ec57e04a024&id=6922624e16&e=[UNIQID]