Copy
Beste e-nieuwsvrienden,

de kerstboom die zondag op het podium stond is weg en gaat de tuin in…

Het is maar dat je het weet…

Dank voor de leuke reacties die ik kreeg op de boom.

De mooiste reacties waren natuurlijk over de geestelijke toepassing: je wortels diep en breed uitslaan in Christus!

Morgen hoop ik te spreken over de vrucht van onze bomen.

Paulus noemt die vrucht “goede werken die God tevoren bereid heeft” (Efeze 2:8-10).

Benieuwd naar wat God voor jou bereid heeft?

Mis morgen niet.

Ik zie uit naar onze ontmoeting rondom Gods Woord.

Wigle


==============================================
Je ontvangt deze email omdat je je via www.meerkerk.nl op "E-nieuws" hebt geabonneerd.

Unsubscribe <<Email Address>> from this list:
https://meerkerk.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=cf8ae146e245e5ec57e04a024&id=6922624e16&e=[UNIQID]&c=b937f58353

Our mailing address is:
De Meerkerk Postbus 699 Hoofddorp, 2130 AR Netherlands

Our telephone:
023-5635872

Forward this email to a friend:
http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=cf8ae146e245e5ec57e04a024&id=b937f58353&e=[UNIQID]

Update your profile:
https://meerkerk.us7.list-manage.com/profile?u=cf8ae146e245e5ec57e04a024&id=6922624e16&e=[UNIQID]