Copy

Beste e-nieuws vrienden,

We mogen uitzien naar een vreugdevolle zondag. 

Er is veel te vieren.

We vieren het Heilig Avondmaal.

We vieren dat er nieuwe leden worden toegevoegd aan de gemeente.

We vieren dat er nieuwe oudsten mogen worden ingezegend.

En dan is zondag ook nog voor velen de viering van vaderdag.

Wat mooi dat we -  of we nu vaderdag vieren of niet - allemaal Vaderdag met een hoofdletter mogen vieren. Wat een voorrecht en feest deel te mogen zijn van het huisgezin van onze hemelse Vader en we Hem deze zondag alle dank en eer mogen brengen!

Niet alleen ligt er een feest voor ons… ook mogen we dankbaar terugkijken op een bijzonder samenzijn van afgelopen zondag. Onze gastspreker Tass Saada laat zich hartelijk groeten en wilde dat ik expliciet nog noemde hoe dankbaar hij was om bij ons te zijn.

Wie zijn boodschap moest missen kan dan nog zien op onze website. En voor degenen die nog graag willen bijdragen aan Seeds of Hope, zijn werk in Jericho, kan dat nog doen via een machtigingskaart morgen in de kerk of via een eigen overmaking op ons bankrekeningnummer (zie www.meerkerk.nl).

Graag blik ik ook nog even vooruit naar de komende weken:

Aanstaande maandag is de grote Open Slotavond van de Alpha- en Introductie Cursus - je hoorde het “wauw” afgelopen zondag van een enthousiaste Hilde die het een “niet mogen missen” avond noemde.

En dan natuurlijk nog zo’n “wauw” avond: de BBQ jaarafsluiting voor jong en oud van woensdag 28 juni aanstaande.

Kijk voor alle informatie en opgaven voor de maaltijden op onze website.

Wat mooi wat we allemaal als gemeente kunnen en mogen doen. Dank voor ieders betrokkenheid en trouw; voor ieders financiële steun om dit alles mogelijk te maken. Dank daarbij in het bijzonder voor de extra zomergift naar aanleiding van de zomerbrief! De zomerperiode is altijd een rustige tijd - ook qua inkomsten - dus een extra-tje is zeer welkom!

Tenslotte wil ik een ieder, mede namens Judith, bedanken voor de felicitaties die we ontvingen voor ons 35-jarig huwelijk. Hartverwarmend!

Ik zie uit naar morgen. 

Bij leven en welzijn tot dan,

Wigle

Je ontvangt deze email omdat je je via www.meerkerk.nl op "E-nieuws" hebt geabonneerd.

Als je liever geen e-mail meer op <<Email Address>> wilt ontvangen, of je mailadres wilt wijzigen klik je hier.
Email Marketing Powered by Mailchimp