Copy

Beste e-nieuwsvrienden,

voor sommigen is het nog een vrije week, anderen zijn alweer aan de slag gegaan in het nieuwe jaar.

Onze staf behoort tot de laatsten. Afgelopen dinsdag was het een drukte van belang op ons Meerkerk kantoor.

Wat was het goed elkaar te zien en Gods zegen toe te wensen voor het nieuwe jaar. En wat een feest samen in grote dankbaarheid terug te blikken op Kerst 2017. Wat heeft de Heer ons - jong en oud -  rijk gezegend!

En nu ligt er een nieuw jaar te wachten. Voor ik wat vertel over wat we als gemeente de komende weken kunnen verwachten, wil ik natuurljk eerst van de gelegenheid gebruik maken om een ieder een goed, gezond, gelukkig en bovenal gezegend nieuwjaar toe te wensen. Mag 2018 waarlijk een Anno Domini worden, een jaar van onze Heer.  

Wat mogen we de eerste weken van het nieuwe jaar als gemeente tegemoet zien?

Aanstaande zondag zijn de eerste diensten van 2018 en ligt er een gloednieuw Meerkerknieuws op je te wachten. We komen samen met onze X-pact jongeren in de kerkzaal. Zoals elk jaar voegen de kinderen van Meerkids zich bij ons tegen het einde van de dienst. Na afloop is er gelegenheid elkaar de hand te drukken en de beste wensen te geven.

Dat laatste doen onze 18-plussers (18-15 jaar) nog eens dunnetjes over op hun nieuwjaarsborrel van aanstaande zondagmiddag. Ben je 18-plusser? Weet je zeer welkom van 16 -19 uur voor een hapje en een drankje op de Bennebroekerweg. Kom en neem anderen mee! Aanmelden is niet nodig.

En dan zondag 14 januari: onze Nieuwjaarsdiensten! De laatste dagen zijn er in de nieuwe wijken van Hoofddorp uitnodigen verspreid. Ik hoop dat je ook zelf al vrienden en bekenden kon uitnodigen of dit nog gaat doen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Om het uitnodigen makkelijk te maken kun je je uitnodigen digitaal doen met gebruik van de link:
https://admin.meerkerk.nl/activiteiten.php?a=1240 
Ook zijn er aanstaande zondag speciale flyers beschikbaar.

Nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van de Nieuwjaarsdiensten kan ik benadrukken dat het zeer de moeite waard zal zijn om gasten uit te nodigen. We vertrouwen dat de Heer, net als met Kerst, onze harten en die van onze gasten zal raken. 

Dan is het goed om ook de Alpha en Beta Cursussen onder de aandacht te brengen. De cursussen beginnen  maandagavond 15 januari en voor je het weet is het zover.

De Beta Cursus is onze vernieuwde Introductie Cursus van vier maandagavonden. Bedoeld niet alleen voor hen die nieuw in de gemeente zijn, maar zeker ook voor wie al langer komt. We horen dan ook enthousiaste reacties van Meerkerkers, waarvan sommigen als huiskring de cursus deden. Hun persoonlijk geloof kreeg een impuls, hun enthousiasme voor de gemeente een nieuwe gloed, nieuwe vriendschappen werden geboren.

Ik mag de cursus samen met Remy Splinter geven en we verheug ons op het leren kennen van de cursisten en samen met hen op te trekken. De Beta Cursus is gratis en begint met een gezamenlijke maaltijd, samen met de Alpha cursisten.

Neem voor beide cursussen een kijkje op onze website voor meer informatie en om je aan te melden:

Alpha Cursus: 
https://admin.meerkerk.nl/?info=1231

Beta Cursus: https://admin.meerkerk.nl/?info=1232

Tenslotte, een woord van dank aan een ieder die reageerde op mijn eerdere e-mail naar aanleiding van Kerst. Wat een bemoediging te lezen hoe Kerst tot zegen is geweest voor velen. Wat zijn we rijk!!!

Met een hartelijke nieuwjaarsgroet,. 

een dankbare en verwachtingsvolle Wigle

 

Copyright © 2018 De Meerkerk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp