Copy
Har du problemer med at se indholdet? Se nyhedsbrevet online her!

”Møder skal revitaliseres og generobes. Et møde er dér, hvor menneskers fællesskab kan blive synligt og mærkbart, så vi oplever, at vi ikke bare sidder alene på vores pind, men er i færd med sammen at udrette noget vigtigt for de kunder og borgere, hvis efterspørgsel og behov vi er ansat til at tilgodese.” Ib Ravn
 
Vi vil også gerne revitalisere og generobre møder! Derfor har vi det sidste halve år sat facilitering på dagsordenen. Siden sidste nyhedsbrev har vi afholdt kurset ’Facilitering af det engagerende møde’, og vi afslutter nu sæsonen med at invitere til et dialogisk jule-morgenmøde om facilitering af innovation i partnerskaber. Vi håber på at se jer!

Send også gerne nyhedsbrevet videre i dit netværk. 

Med venlig hilsen
Lisbet Fich, Katrine Dietrich og Stine Strandkjær
Synes godt om os på Facebook og følg med i vores aktiviteter.
Kom til dialogisk jule-morgenmøde om innovation i partnerskaber torsdag 5. december!
Med evalueringen af Civilsamfundsstrategien kom innovative partnerskaber for alvor på dagsordenen! I de kommende år kommer danske NGO’er til at nytænke både, hvordan de anskuer og hvordan de praktiserer deres samarbejder med partnerorganisationer i udviklingslandene. I Konsulentnetværket har vi for en tid anskuet ’partnerskaber’ som et interessant udviklingsfelt og har gennem et stykke tid drevet et lille netværk om partnerskaber for en mindre sluttet kreds. Netværket har ligget lidt stille efter sommerferien, og nu vil vi gerne tage initiativ til at få dialogen om partnerskab bredere ud – og samtidig koble det med innovation og facilitering.

Det har ført til spørgsmålet: Hvordan faciliterer man innovation i partnerskaber?

Kom til dialogisk jule-morgenmøde 5. december kl. 8.30-10.00 – og deltag aktivt i at være med til at formulere fælles overvejelser og bud på det spørgsmål.

Vi serverer kaffe/the og en jul’et morgensnack.

Pris 50 kr. Der er begrænsede pladser, så skynd dig at tilmelde dig her.

Facilitering på dagsordenen i kurset ’Facilitering af det engagerende møde’
Kurset ’Facilitering af det engagerende møde’ blev afholdt 7. november på Allehånde Cafe  – en socialøkonomisk virksomhed, der giver døve mulighed for at komme i praktik eller arbejde indenfor restaurationsbranchen. Cafeen er en husbåd – med en anderledes og unik beliggenhed i Amager Strandpark. 
Med storslået udsigt over Øresund og flyvemaskiner på vej til landingsbanen satte vi facilitering på dagsordenen. De møder, deltagerne i kurset gerne ville forbedre, inkluderede en række velkendte mødetype såsom bestyrelsesmøder, afdelingsmøder, faglige møder, task force møder, projektmøder osv. Vi gjorde det sammen med en dynamisk og aktiv gruppe deltagere fra Concord Danmark, Caritas, Ghana Venskabsgrupperne, IBIS, FIC og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.
Se hvad en deltager siger om kurset:
 ”Det som vi især fik med til vores organisation var konkrete værktøjer, som vi kan bruge i vores hverdag. Det at kurset tog udgangspunkt i vores egen case – dvs. vores møder i Concord – virkede godt. I det hele taget er det imponerende, hvad vi fik med på bare en dag.” 
Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder, Concord Danmark
Værktøjskasse til mødefacilitering
Vi har skabt en værktøjskasse til mødefacilitering, som deltagere får med fra kurset ’Facilitering af det engagerende møde’. Med den tilbyder vi 16 konkrete værktøjer til design og facilitering af møder ud fra fire perspektiver:  ’Hvad handler mødet om?’, ’Hvorfor holder vi mødet?’, ’Hvordan skal mødet afholdes?’ og ’Hvem er mødets deltagere?’

Vil du gerne have en værktøjskasse til mødefacilitering, så vær opmærksom på ’early bird’ rabatten på 1000 kr på næste kursus.

Næste kursus i ’Facilitering af det engagerende møde’ finder sted torsdag 13. marts 2014.  Tilmeld dig nu, så er du både sikker på en plads og på at få early bird rabatten, som kører frem til jul. 
Civil Society Rally 2013 – On track for change
Den 27.-28. oktober dannede Lokomotivværkstedet rammen om et træf, der ville give bud på civilsamfundets fremtidige rolle. Konsulentnetværket har bistået NGO Forum i planlægning af træffet med formulering af procesdesign og facilitatortræning af workshopholdere. 
Vi deltog også på dagene, der var præget af høj energi, en anderledes og gennemgående involvering af deltagere – og en stærk åbning, hvor musiker og teambuilder Hans Fagt ledte deltagerne igennem fælles ’stomp’. Eminente plenumtalere som Joanna Kerr , Greenpeace Canada og Tor Nørretranders, relevante tematiske debatter med bl.a. Ingrid Srinath, Childline India og Burkhard Gnärig, Berlin Civil Society Center og en proces, der muliggjorde, at 300 engagerede mennesker sammen skabte en håndfuld budskaber til politikken og ministeren, gjorde dagene til en succes. Læs også tweets fra træffet på storyfi
Selve træffet blev fulgt op af en Dag 3, faciliteret af Lisbet Fich fra Konsulentnetværket, hvor NGO FORUM’s stående udvalg mødtes for at finpudse budskaberne fra træffet om den kommende civilsamfundspolitik. Meldingerne blev præsenteret til Udenrigsministeriet i dialog-akvarier, som stimulerede en livlig debat. 
Konference om fremtidens facilitering på Axelborg
Fredag den 15. november deltager vi en konference om fremtidens facilitering arrangeret af den danske afdeling af IAF, International Association of Facilitators. Her samles danske og internationale kræfter inden for facilitering, og vi glæder os til en dag fuld af inspiration og lærdom. Programmet byder på alt fra effektive mødeteknikker, foredrag om facilitering i forbindelse med inklusion i undervisningssammenhænge, grafisk facilitering og meget mere.

Læs mere om konferencen her
Copyright © 2013 Konsulentnetværket, All rights reserved.
Du modtager denne email, fordi du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev på Konsulentnetværkets hjemmeside.

Konsulentnetværket, Klosterstræde 23, 1. sal, 1157 København K.

Afmeld dig nyhedsbrevet    Opdater dine indstillinger

Email Marketing Powered by Mailchimp