Copy
Bestuursleden gezocht! 
View this email in your browser

Beste lezer(es),

Voor het bestuur van onze stichting zijn we op zoek naar:
 

Penningmeester/fondsenwerver en webmaster voor Stichting Marriage Week Nederland


De Stichting MarriageWeek Nederland, opgericht in 2009, organiseert jaarlijks in de Valentijnsweek (7-14 februari) een themaweek waarin het vieren van duurzame liefdesrelaties centraal staat, zie www.marriageweek.nl. De stichting bevordert dat huwelijken en andere liefdesrelaties zich gelukkig, stabiel en duurzaam ontwikkelen, ten bate van het persoonlijk geluk van de partners en hun eventuele kinderen, maar ook ten bate van de brede samenleving, waarbinnen stabiele en gelukkige privérelaties een essentiële rol vervullen. De stichting wil maatschappelijke discussie en onderzoek rond duurzame relaties stimuleren en is initiatiefnemer van de Bijzondere Leerstoel Duurzame Relaties, die in 2017 bij de Radboud Universiteit te Nijmegen van start gaat.  De komende tijd willen we werken aan een netwerk met stakeholders, die dezelfde belangen op het gebied van duurzame relaties nastreven. De stichting is aangesloten bij Marriage Week International, in 1996 opgericht door Richard en Maria Kane uit Engeland, en inmiddels actief in bijna 30 landen.

Het bestuur van de Stichting MarriageWeek Nederland zoekt nieuwe bestuursleden. Momenteel bestaat het bestuur uit vijf personen: Jan Hol (voorzitter), Romkje Fountain (secretaris), Hans Liefhebber (penningmeester) en Jolanda Nooteboom en Jeanine Geijtenbeek (algemene leden). Hans Liefhebber gaat het bestuur verlaten en onlangs heeft ook ons bestuurslid Elly van Meel, die tevens webmaster was, haar taken neergelegd om elders meer tijd te kunnen investeren in het werk ten bate van gezin en familie. Daarom zoeken wij twee nieuwe bestuursleden, die respectievelijk de taak van penningmeester/fondsenwerver en webmaster op zich willen nemen. Van nieuwe bestuursleden wordt verwacht dat zij de filosofie van de stichting van harte ondersteunen en zich belangeloos voor de stichting willen inzetten (alleen in bijzondere situaties worden sommige kosten vergoed). Het bestuur vergadert doorgaans één keer per maand telefonisch en komt één keer per kwartaal bijeen. In de aanloop naar de jaarlijkse Marriage Week (7-14 februari) is het tijdbeslag groter – afhankelijk van de mogelijkheden van het betrokken bestuurslid. 

Wat verwachten wij specifiek van de nieuwe bestuursleden:

De penningmeester/fondsenwerver stelt jaarlijks een begroting op en bewaakt de inkomsten en de uitgaven van de stichting, stelt subsidieaanvragen op en is bekend met fondsenwerving. 

De webmaster verzorgt (samen met de overige bestuursleden) de maandelijkse nieuwsbrief, volgt nieuwsberichten en artikelen over het thema partnerrelaties en plaatst deze op de website. 

We zoeken mensen met liefde voor huwelijken en andere duurzame relaties, met daadkracht, creativiteit, een goed netwerk en enthousiasme. Bij voorkeur willen nieuwe bestuursleden zich voor tenminste drie jaar aan de stichting verbinden. 
 

Heeft u belangstelling en/of wilt u meer informatie, neem dan svp contact op met één van de bestuursleden:

Jan Hol, 06-52504380, jan.hol@hotmail.com

Romkje Fountain, 06-40688903, romkje@ywam.eu

Jolanda Nooteboom, 06-4119531, je.nooteboom@gmail.com

Jeanine Geijtenbeek, 06-33750325, jeaninegeijtenbeek@gmail.com 

Alvast hartelijk bedankt, 

www.marriageweek.nl
Copyright © 2016 Marriage Week Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp