Copy
Nieuwsbrief Stichting Present Heerenveen juni 2016


 


"Prachtig dit! Al die mensen!"

Mw. De Jong (93) deed 9 juni voor de 5e keer mee aan de Avondvierdaagse.
De oranje slinger? "Die had ik nog van vorig jaar!"

 

Vanuit het bestuur


Het jaar 2016 is spannend begonnen, met name door de afwezigheid vanwege ziekte van onze coördinator, Marijke de Vries. Dit is deels opgevangen door de uitbreiding van de werkzaamheden van Tryntsje Dijkstra en deels door de tijdelijke terugkeer van Garry Vonk. Daarnaast is ervoor gekozen om ons te richten op de kernactiviteiten: het organiseren van projecten. We zijn dan ook blij om te zien dat er voor de zomer al ongeveer 30 projecten uitgevoerd mochten worden. Er hebben zich veel groepen ingezet en daarmee zijn tal van hulpontvangers en maatschappelijke organisaties geholpen en ondersteund. Wel heeft u hierdoor wellicht gemerkt dat bij minder primaire onderdelen van ons werk de opvolging of uitvoering minder snel of anders is gebeurd.

Financiën 
Financieel hebben we begin 2016 een mooie bijdrage mogen ontvangen van het ING Goede Doelenfonds, mede door vele stemmers! Hierdoor is in 2016 de spanning die we vorig jaar hebben gehad op de financiën, minder groot. Wel blijft er voor het laatste deel van het jaar nog geld nodig om alle kosten te kunnen dekken. Al met al zitten wij op koers in 2016!

Oproep
Bestuurlijk zijn we op zoek naar verbreding en gedeeltelijke vervanging van het bestuur. Daarbij kijken we ook naar de huidige samenstelling wat betreft kwaliteiten en afspiegeling. Momenteel is er behoefte aan vrouwen in het bestuur. Ook personen met een financiële achtergrond of achtergrond in de zorg zouden wij er graag bij willen hebben. Past u hierin of kent u mensen die één van deze kwaliteiten bezitten en Present een warm hart toedragen, dan houden wij ons aanbevolen voor een gesprek!
 
Namens Stichting Present Heerenveen,
André Everts, penningmeester
 

Jaarverslag en jaarplan


Lees in ons jaarverslag de terugblik op 2015 en in het jaarplan onze plannen voor 2016

Wethouder bij Avondvierdaagse


Wethouder Jelle Zoetendal deed op donderdag 9 juni mee als vrijwilliger met de Avondvierdaagse. Hij had zich als ‘rolstoelduwer’ aangemeld.
Klik hier voor foto's en een verslag van de Avondvierdaagse!

Present in de praktijk


Drie Rabobank-projecten

Vorige maand deden 16 medewerkers van de Rabobank uit Heerenveen mee aan een project.
Op drie adressen werd geholpen. De bankmedewerkers maakten in Jubbega de tuin van een 95-jarige man op orde en verhuisden een andere meneer van Leeuwarden naar Heerenveen. In Heerenveen werd de achtertuin van een gezin bestraat.


Voor 't eerst in het bos

Bewoners van Mariënbosch gingen op een ochtend wandelen met vrijwilligers.
“Ik woon al 15 jaar in Heerenveen,” merkt een bewoner op, “en ben nu voor het eerst in het Hepkemabos.”
Vogelgeluiden, fris groen: de ouderen genieten. Bij De Compagnie Praktijkonderwijs trakteren leerlingen hen op koffie, thee en koekjes. Lekker!
De ouderen geven hen een applausje en kijken elkaar aan: "Wat een lieve kinderen."

Zomerprojecten!

Present wil in de zomer ook graag iets betekenen voor mensen die thuis blijven en hulp nodig hebben. Daarom organiseren we in de zomermaanden klus- en sociale projecten.

Interesse? Meld je aan als groep door te mailen naar info@presentheerenveen.nl of bel 06-12188198. We horen graag wat je leuk lijkt om te doen, om er zo voor iedereen een zinvolle én gezellige zomerdag van te maken!

Oproepje voor professionele hulpverleners:
Heb jij als professionele hulpverlener cliënten die hulp in de zomer goed kunnen gebruiken? Meld dan je hulpvraag hier. We werken namelijk altijd samen met hulpverleningsorganisaties. Op deze manier ondersteunen we met vrijwilligers de professionele zorg!

Ons kantoor is gesloten in week 33 en 34.Oranje Fonds Collecte

Van 17 t/m 21 mei vond in wijk De Greiden in Heerenveen een collecte plaats van het Oranje Fonds. De helft van de opbrengst ging naar Present Heerenveen. We ontvingen hierdoor 371,89 euro.
Alle gevers hartelijk dank! 
 


Ook iets geven?

Geen collectant aan de deur gehad, maar wilt u Stichting Present Heerenveen graag steunen? Klik hier om een bijdrage te doen.

Meld je aan als groep

Ervaar hoe een paar uur van je tijd een groot verschil maakt in het leven van een ander
Meld je aan

T: 06-12188198

E:  info@presentheerenveen.nl 

W: www.stichtingpresent.nl/heerenveen

F: www.facebook.com/presentheerenveen