Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in de browser voor een betere ervaring!

"There are only two lasting bequests we can hope to give our children. One of these is roots, the other, wings."
--
Johann Wolfgang von Goethe


Een Elektronische Leeromgeving
Voor Een Nieuwe Vorm Van Onderwijs

Iedereen een eigen leerroute. Automatisch leerstofaanbod op basis van de gekozen bestemming. Deel je EduMaps en Lessen in de EduMap Store!

 

Naar de EduMap Store

Beste lezer!

Hartelijk welkom bij de februari nieuwsbrief van DataCare. In deze nieuwsbrief:

 • Lessen delen in de EduMap Store
 • Nieuwe features EduMaps
 • Nieuwe gebruikers EduMaps

Wij wensen u veel leesplezier. 
Team DataCare


Lessen delen

Iedere school, vakwerkgroep of leerkracht heeft wel eigen ontwikkelde lessen en leermiddelen, die worden gebruikt wanneer je aan een bepaalde set doelen werkt. Deze lessen kunnen we vanaf nu in EduMaps plaatsen, incl. lesopbouw, bronverwijzingen, filmpjes, bestanden en – straks – opdrachten. Door de lessen ook op te nemen in EduMaps zijn we nóg flexibeler geworden. Immers, we hoeven de methode niet meer uit te pluizen om de juiste lessen te zoeken bij de doelen die EduMaps automatisch presenteert, we kunnen er nu ook eenvoudig de online lessen bij kiezen.

De lessen in EduMaps kunnen steeds verder worden verfijnd en ieder jaar opnieuw worden gebruikt. Dit levert tijdswinst en kwaliteitsverbetering op. Maar misschien nog wel mooier is dat de vakwerkgroepen en leerkrachten van de verschillende scholen elkaar voortaan kunnen helpen, door de mooiste lessen onderling aan elkaar beschikbaar te stellen, via de EduMap Store. Met een paar muisklikken stellen we onze lessen beschikbaar of maken we gebruik van de lesideeën van de ander. Lessen in EduMaps zijn:

 • een uitkomst voor (niche vakken in) een niche onderwijssoort;
 • goedkoop, want we kunnen ze zelf maken;
 • flexibel, want we kunnen de lessen eenvoudig toepassen op de doelvolgorde uit de gebruikte EduMap;
 • actueel, want we kunnen de lessen on the fly updaten;
 • specialistisch, want ze zijn ontwikkeld door mede collega SO scholen;
 • origineel, want maken gebruik van elkaars creativiteit;
 • enz.

EduMaps is onderweg om een zeer innovatief platform te worden, niet alleen om de voortgang van onderwijsresultaten op een kindwaardige manier te monitoren, maar vooral ook om ons aanbod te verrijken en onze kennis en ons specialisme onderling en met het reguliere onderwijs te delen.       

                  

Nieuwe gebruikers 


In de afgelopen periode kozen vooral SBO scholen voor EduMaps. We wensen 't Sterrenbos in Dieren, 

Nieuw in EduMaps: LessPapers

We hebben een heel nieuw onderdeel aan EduMaps toegevoegd: LessPapers! LessPapers is een aanvulling op het groepsplan. Door de inschalingen in het Opp kent EduMaps de routes van de leerlingen. Nu kan EduMaps de leerlingen automatisch groeperen en daar de juiste leerdoelen bij presenteren. Met LessPapers kunnen we nu ook een serie lessen (lesplan) koppelen aan dat groepsplan, bijvoorbeeld 20 lessen:

> Praktische redzaamheid voor een 10-jarige leerling op leerroute 4;
> Rekenen 2F Groep 7;
> Geschiedenis Havo Leerjaar 1;
> Bedrijfseconomie MBO Horeca Leerjaar 1/niveau 4;
> Enz.

In de lessen beschrijven we op welke manier we aan de doelen werken. Een les heeft een opbouw, je kunt er documenten in plaatsen (WORD, PPT, PDF, JPG, AVI, etc.), je kunt verwijzen naar YouTube video’s, links naar de portal van een betreffende methode ingeven, enz. Straks kunnen we er ook opdrachten in opnemen. De lessen en opdrachten verschijnen uiteindelijk in de Prove-It omgeving van de leerling of student, die op die manier de leerroute gedeeltelijk - of volledig zelfstandig - kan bewandelen.
 
De module LessPapers staat standaard aan voor alle gebruikers die de module Plannen gebruiken. Een lesbundel, die is aangemaakt door een bepaalde school, samenwerkingsverband of branchevereniging, kan ook worden gedeeld via de EduMap Store. Zo kunnen instellingen, scholen, leerkrachten en docenten elkaar op allerlei manieren helpen, namelijk door hun EduMaps én LessPapers (evt. gecombineerd als een bundel) onderling met elkaar te delen. Wow!

Nieuwe feature: Tags!

Het is sinds kort mogelijk om tags te koppelen aan een leerling. Maak een tag aan via Beheer – Tags en ‘plak’ de tag via Leerling – Gegevens op een leerling. Via het Overzicht Leerlingen kunt u vervolgens filteren en sorteren op de gebruikte tags.

Culturen in EduMaps

leerling / kind / student / client / sporter / medewerker

In het Speciaal Onderwijs bewandelen leerlingen per vak een eigen leerroute. Het document waarin we de inschalingen op die routes doen noemen we het Opp. Reguliere scholen (PO, VO én MBO) vinden leerroutes ook interessant, maar ze hebben geen Opp. Daarom hebben we in de afgelopen periode gewerkt aan een vertaaltabel. Daarmee is het nu mogelijk om gebruik te maken van verschillende “culturen” in EduMaps. In zo’n cultuur hanteert EduMaps de terminologie van die onderwijssoort. In de PO- en VO cultuur heet het Opp bv.  “Leerlingprofiel”. In de KO cultuur noemen we de leerling “kind”, in het MBO “student”. We hebben culturen aangemaakt voor kinderopvang, primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, gezondheidszorg, sportverenigingen en bedrijven. Met culturen is EduMaps een universele, elektronische leeromgeving geworden voor het werken met ontwikkelingslijnen, leerroutes en lessen, die onderling met elkaar kunnen worden gedeeld via de EduMap Store, incl. de daarbij gebruikte lessen (“trainingen”) in LessPapers. Met culturen in EduMaps kunnen we 👇

 • leerroutes per vak implementeren voor PO, VO en MBO;
 • een leerling uit groep 8 alvast het traject Wiskunde VWO leerjaar 1 aanbieden;
 • een student Horeca ook een vak uit ICT en Mediavormgeving laten volgen;
 • EduMaps/LessPapers van @konvisio, @bartimeus en @kentalis beschikbaar stellen voor leerlingen met een speciale behoefte in het reguliere onderwijs;
 • een leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling implementeren binnen VSO cluster IV;
 • EduMaps uit het (speciaal) onderwijs delen met de Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Revalidatie, en vice versa;
 • “on boarding EduMaps” ontwikkelen voor zijinstromers;
 • (regionale) bedrijven inspraak geven in de leerroutes;
 • EduMaps laten ontwikkelen door @NOC*NSF;
 • EduMaps/LessPapers delen met de Nederlandse Antillen;
 • lessen met alternatieve en nieuwe inzichten over bepaalde onderwerpen een kans geven;
 • enz.

EduMaps als kennisplatform 

Met de module LessPapers is het mogelijk om een volledige cursus of opleiding te delen met andere scholen en instellingen. De leerroute (EduMap) en de lessen (LessPapers) kunnen immers - evt. als bundel - beschikbaar worden gesteld via de EduMap Store. Het Speciaal Onderwijs heeft veel expertise. Laten we onze kennis delen!

Sociaal emotionele ontwikkeling Cluster IV

Een leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling, speciaal voor Cluster IV scholen, ontwikkeld door de CED Groep. 

EduMap Store

Jouw EduMap?

Heb jij een leerroute die je zou willen aanbieden aan scholen (KO, PO, SO, VO, MBO), gezondheidszorg, sportverenigingen of bedrijven? Maak er een EduMap van en plaats deze, evt. onder licentie, in de EduMap Store! Neem contact met ons op voor de voorwaarden. 

Uw EduMap ook in de EduMap Store? Neem contact met ons op!
Facebook
LinkedIn
Website
Wil je je uitschrijven voor deze nieuwsbrief?

Je kan je instellingen updaten of hier afmelden van deze lijst.