Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in de browser voor een betere ervaring!

"There are only two lasting bequests we can hope to give our children. One of these is roots, the other, wings."
--
Johann Wolfgang von Goethe


 

Een nieuwe vorm van onderwijs

Naar de EduMap Store

Beste lezer!

Hartelijk welkom bij onze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 21-22. Een jaar waarin we weer veel nieuwe en mooie features willen toevoegen aan EduMaps, voor een nieuwe vorm van onderwijs! In deze nieuwsbrief al de volgende onderwerpen:

 • Module API beschikbaar
 • Nieuwe gebruikers EduMaps
 • Nieuwe features EduMaps
 • De module LessPapers
 • Kwartiermakers VO gezocht
 • Plaats een review bij een EduMap in de EduMap Store!
 • Nieuw in de EduMap Store

Wij wensen u veel leesplezier. 
Team DataCare

Nieuw: Module API in EduMaps


De module API is het koppelplatform waarmee u gegevens uit EduMaps op een beveiligde manier beschikbaar maakt voor andere systemen. Met behulp van de API kunt u de ruwe data uit EduMaps benaderen en op basis daarvan eigen selecties, overzichten en grafieken maken, bv. via MS Excel of Power BI. Tevens kunt u met behulp van de module API andere softwareapplicaties koppelen aan EduMaps.

Wanneer u de module API via de EduMap Store heeft aangezet kunt u in EduMaps via [Mijn Administratie] een API-sleutel genereren en de documentatie raadplegen, waarin staat beschreven op welke manier u de gegevens kunt benaderen.

Wanneer u vragen heeft over de module API, neemt u dan contact met ons op. 

Nieuwe gebruikers EduMaps!

In de afgelopen periode kozen opnieuw enkele uiteenlopende scholen en instellingen voor EduMaps. Het toont aan hoe flexibel EduMaps is! Pleysier College (VSO cluster IV), Het Mozaïek (SBO), Het Timpaan (IKC) en Vitree (gezondheidszorg), welkom bij onze gebruikersgroep. We hopen op een langdurige samenwerking!
 
 

Nieuwe features in EduMaps!

 • Tags: vanaf nu kunt u tags koppelen aan een leerling. Een voorbeeld van een tag is of het een VVE-kind betreft, of de leerling doof/slechthorend is of bv. bekend is met DSM-5. U kunt de gebruikte tags als kolom toevoegen in de overzichten, om daar weer op te kunnen filteren en selecteren. 
 • Indelen van een groepsplan op streefniveau! Het was al mogelijk om een Groepsplan te maken op basis van de de combinatie OnderwijsLeeftijd / Leerroute. Sinds dit schooljaar is het echter ook mogelijk om de leerlingen in te delen op basis van het beheersingsniveau op de leerroute, zodat we kunnen indelen op streefniveau, namelijk beheersingsniveau +1. Zo doen we automatisch leerstofaanbod, op een zo passend mogelijke leerroute. Prachtig!

Binnenkort in EduMaps!

 • Interactive landingspagina: We werken aan een nieuwe homepagina binnen EduMaps. Allereerst willen we hier nieuwsberichten posten. Daarna wordt de homepagina met meer functionaliteit uitgebreid. 
 • Doelstatus zichtbaar in handelingsplan: Het handelingsplan stelt de gebruiker in staat om een extra aanbod voor een leerling te formuleren op het groepsplan. Op dit moment wordt nog niet weergegeven of een bepaald doel uit de leerlijn, die je kunt gebruiken binnen het handelingsplan, al bereikt is. Dat gaat binnenkort veranderen! Het tonen van de doelstatussen geeft de gebruiker meer houvast bij het plannen van een individueel aanbod voor de leerling. 
 • Vertaaltabel:  In het Speciaal Onderwijs beschrijven we de leerling in een "Ontwikkelingsperspectief". Scholen in het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs vinden het werken met leerlijnen en leerroutes per vak ook interessant, maar niet via een Ontwikkelingsperspectief. Maar wel in het "Leerlingprofiel"! Een peuterspeelzaal werkt met kinderen, in plaats van leerlingen. Een instelling voor gezondheidszorg werkt met een cliënt. Daarom kunnen we straks van verschillende "culturen" gebruiken in EduMaps. Zo voelt EduMaps straks voor iedere onderwijssoort lekker aan. 

Binnenkort: LessPapers!

Op dit moment werken we aan een belangrijke nieuwe feature in EduMaps: LessPapers! De module LessPapers stelt de gebruiker in staat om een lesplan te koppelen aan een groepsplan. U kunt deze lessen zelf maken en jaarlijks hergebruiken, maar u kunt ook een lesbundel downloaden uit de EduMap Store, wanneer wij onze lessen met elkaar gaan delen.

Een les heeft een opbouw, verwijst naar bestanden en video's en bevat mogelijk een opdracht. We houden u op de hoogte!

Kwartiermakers VO gezocht

EduMaps is ontstaan in het Speciaal Onderwijs. Daar zijn we gewend om te werken met leerroutes, om zo voor ieder vak een passend leerstofaanbod voor de leerlingen te realiseren. Maar is dat niet ook de manier zoals we in het reguliere onderwijs zouden willen werken? Waarom moet een leerling naar het VMBO óf naar de HAVO? Waarom is het niet mogelijk om het ene vak op VMBO-niveau te volgen en een ander vak op HAVO-niveau? 

Met EduMaps kan dat! Daarom zijn wij, DataCare en onze partner Bright, op zoek naar VO-scholen die met ons een pilottraject willen starten, m.b.t. de ontwikkeling en implementatie van:
 • leerroutes voor VO
 • Prove-It (portfolio gekoppeld aan de leerroute)
Het implementeren van een nieuwe vorm van onderwijs gaat niet van vandaag op morgen. Maar we moeten ergens beginnen. Wie helpt ons?

 

Een review schrijven in de EduMap Store!

In de EduMap Store tref je een overzicht aan van de EduMaps die op dit moment beschikbaar zijn. Het is ook mogelijk om een review te schrijven bij een EduMap. Op deze manier laat je aan andere gebruikers weten wat jij vindt van deze EduMap! Om jullie aan te moedigen tot het schrijven van reviews hebben wij besloten om een prachtige, ingelijste poster te verloten onder de eerste 5 gebruikers die een review hebben geschreven bij een EduMap die zij gebruiken. 

Module API 


De module API is het koppelplatform waarmee u gegevens uit EduMaps op een beveiligde manier beschikbaar maakt voor andere systemen. Met behulp van de API kunt u de ruwe data uit EduMaps benaderen en op basis daarvan eigen selecties, overzichten en grafieken maken, bv. via MS Excel of Power BI. Tevens kunt u met behulp van de module API andere softwareapplicaties koppelen aan EduMaps.

Wanneer u de module API via de EduMap Store heeft aangezet kunt u in EduMaps via [Mijn Administratie] een API-sleutel genereren en de documentatie raadplegen, waarin staat beschreven op welke manier u de gegevens kunt benaderen.

Wanneer u vragen heeft over de module API, neemt u dan contact met ons op. 

EduMap Store
Deze EduMap voor leerroute 1 is gebaseerd op de leerlijn Plancius. Omdat de ontwikkeling binnen de doelgroep EMB vrijwel nooit lineair verloopt en lastig te voorspellen is, kan de leerlijn niet worden vormgegeven conform de overige leerlijnen. We hebben ervoor gekozen om alle Plancius-niveaus (0 t/m 6, waarbij niveau 0 de stamlijnniveaus A en B omvat) beschikbaar te stellen binnen één leerroute voor alle EMB-leerlingen. Per leerling en per domein wordt bepaald welk Plancius-niveau passend is.
Daarnaast hebben we een zelf ontworpen domein ‘Observatieperiode’ toegevoegd (op niveau 0), met behulp waarvan de leerling gedurende de eerste periode na binnenkomst wordt geobserveerd.
Tenslotte is een tweede leerroute toegevoegd, waarin alle aansluitende ZML-doelen staan. Deze zijn gelabeld met niveau 7.

Voor meer informatie, neem contact op met een van de Intern Begeleiders van Mytylschool Gabriël.
EduMap Store
Jouw EduMap ook in de EduMap Store? Neem contact met ons op!
Facebook
LinkedIn
Website
Wil je je uitschrijven voor deze nieuwsbrief?

Je kan je instellingen updaten of hier afmelden van deze lijst.