Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in de browser voor een betere ervaring!

"There are only two lasting bequests we can hope to give our children. One of these is roots, the other, wings."
--
Johann Wolfgang von Goethe


 

Een Elektronische LeerOmgeving
voor een nieuwe vorm van onderwijs

Naar de EduMap Store

Beste lezer!

Hartelijk welkom bij onze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 21-22. Een jaar waarin we weer veel nieuwe en mooie features gaan toevoegen aan EduMaps, voor een nieuwe vorm van onderwijs! In deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de volgende onderwerpen:

 • Module API beschikbaar
 • Nieuwe gebruikers EduMaps
 • Nieuwe features EduMaps
 • De module LessPapers
 • Kwartiermakers VO gezocht
 • Plaats een review bij een EduMap in de EduMap Store
 • Nieuw in de EduMap Store

Wij wensen u veel leesplezier. 
Team DataCare

Nieuw: Module API in EduMaps


De module API is het koppelplatform waarmee u gegevens uit EduMaps op een beveiligde manier beschikbaar maakt voor andere systemen. Met behulp van de API kunt u de ruwe data uit EduMaps benaderen en op basis daarvan eigen selecties, overzichten en grafieken maken, bv. via MS Excel of Power BI. Tevens kunt u met behulp van de module API andere softwareapplicaties koppelen aan EduMaps.

Wanneer u de module API via de EduMap Store heeft aangezet kunt u in EduMaps via [Mijn Administratie] een API-sleutel genereren en de documentatie raadplegen, waarin staat beschreven op welke manier u de gegevens kunt benaderen.

Wanneer u vragen heeft over de module API, neemt u dan contact met ons op. 

Nieuwe gebruikers EduMaps!

In de afgelopen periode kozen opnieuw enkele uiteenlopende scholen en instellingen voor EduMaps. Het toont aan hoe flexibel EduMaps is! Pleysier College Zoetermeer (VSO cluster IV), Hub De Wissel Rosmalen (SBO), Het Mozaïek Hilversum (SBO) en Het Timpaan Wehl (IKC), welkom bij onze gebruikersgroep. Pleysier College gaat werken met een eigen EduMap, Hub De Wissel met de Hub DGM en Het Mozaïek en Het Timpaan met de OVM EduMap. We wensen jullie veel plezier bij de implementatie van EduMaps en we vertrouwen op een langdurige samenwerking!

            


                  
 

Nieuwe features in EduMaps!

 • Tags: Vanaf nu kunt u tags koppelen aan een leerling. Een voorbeeld van een tag is of het een VVE-kind betreft, of de leerling doof/slechthorend is of bv. bekend is met DSM-5. U kunt een nieuwe tag toevoegen via Beheer - Tags. Bij de leerlinggegevens kunt u deze tags vervolgens gebruiken, door ze aan een leerling te koppelen. Tot slot kunt u de tags in een kolom in het overzicht leerlingen kiezen, om zo te kunnen filteren en selecteren op deze leerlingkenmerken. 
 • Indelen van een groepsplan op streefniveau! Het was al mogelijk om een Groepsplan te maken op basis van de combinatie OnderwijsLeeftijd / Leerroute. Dit noemen we indelen op "planning". Sinds dit schooljaar is het ook mogelijk om de leerlingen in te delen op basis van het "beheersingsniveau" op de leerroute. Nu deelt EduMaps niet in op basis van de OnderwijsLeeftijd van de leerling, om de juiste doelen te kunnen kiezen, maar op basis van het streefniveau op de gekozen leerroute. Prachtig!

Binnenkort in EduMaps!

 • Interactive landingspagina: We werken aan een nieuwe landingspagina in EduMaps. Allereerst willen we hier nieuwsberichten posten. Daarna wordt de nieuwe homepagina met meer functionaliteit uitgebreid. 
 • Doelstatus zichtbaar in handelingsplan: Het handelingsplan stelt de gebruiker in staat om een extra aanbod voor een leerling te formuleren op het groepsplan. Op dit moment wordt nog niet weergegeven of een bepaald doel uit de leerlijn, die je kunt gebruiken binnen het handelingsplan, al bereikt is. Dat gaat binnenkort veranderen! Het tonen van de doelstatussen geeft de gebruiker meer houvast bij het plannen van een individueel aanbod voor de leerling.
 • Vertaaltabel:  In het Speciaal Onderwijs beschrijven we de leerling in een "Ontwikkelingsperspectief" (Opp). Op basis daarvan kiezen we, in dat Opp, per vak een geschikte leerroute voor de leerling. Scholen in het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs vinden het werken met leerlijnen en leerroutes ook interessant, maar ze werken niet met een Opp. Dat bracht ons op een idee. Een peuterspeelzaal werkt immers met kinderen, in plaats van met leerlingen. Een MBO school heeft studenten. Een instelling voor gezondheidszorg die met de OVM EduMap werkt, gebruikt "cliënt". Daarom kunnen we straks verschillende "culturen" inrichten in EduMaps, met voor iedere omgeving een eigen terminologie. Zo voelt EduMaps straks voor iedereen lekker aan. 

Binnenkort: LessPapers!

In het Speciaal Onderwijs moeten leerkrachten soms creatief zijn in het bedenken van lesinhoud, zeker voor bepaalde vakken. Of juist heel specifiek, vanwege onze bijzondere doelgroep, waar een standaardmethode ook geen rekening mee houdt. Dit kost vaak veel extra tijd en energie. 

Daarom werken we op dit moment aan een revolutionaire, nieuwe module voor EduMaps: LessPapers! De module LessPapers stelt de gebruiker in staat om een lesplan (een serie lessen) aan te maken en te koppelen aan een groepsplan. Een les heeft een bepaalde opbouw, bevat bestanden en/of links naar bv. YouTube video's en er staat mogelijk ook een opdracht in, voor de leerlingen. U kunt deze lessen zelf maken en jaarlijks hergebruiken en verfijnen, maar u kunt straks ook een lesbundel (één of meerdere lesplannen, mogelijk gekoppeld aan een EduMap) met elkaar delen, via de EduMap Store. 

Door specifieke lessen, die iemand anders heeft gemaakt, via de Store te activeren en zelf verder te verfijnen voor uw groep helpt ons enorm! Dus: krijgen we straks een lesbundel "Praktische redzaamheid voor een 10-jarige leerling op Leerroute 3" op basis van het Doelgroepenmodel? Een bundel "Technisch Braille" van Vivis, of een "Mondelinge Taal TOS" van Kentalis, inclusief lessen, voor die slechtziende leerling of leerling met een taalontwikkelingsstoornis in uw klas? Of een prachtig uitgewerkt thema "Winter", op basis van de OVM EduMap, in de EduMap Store!? 

We houden u op de hoogte over de release van LessPapers. 

Kwartiermakers VO gezocht

EduMaps is ontstaan in het Speciaal Onderwijs. Daar werken we met leerroutes per vak, om zo voor iedere leerling een passend leerstofaanbod te realiseren. Maar is dat niet ook de manier zoals we in het reguliere onderwijs zouden willen werken? Heeft niet ieder kind een speciale onderwijsbehoefte? Waarom moet een leerling naar het VMBO óf naar de HAVO? Waarom is het niet mogelijk om het ene vak op VMBO-niveau te volgen en een ander vak op HAVO-niveau? Bovendien: met de ophanden zijnde module LessPapers zijn we in staat om veel lessen al digitaal klaar te zetten, op de leerroute, inclusief instructievideo's en opdrachten. Dat geeft ons nóg meer mogelijkheden om het onderwijs opnieuw in te richten, met een nieuwe rol voor leerkrachten en docenten. 

EduMaps ondersteunt dit. Daarom zijn wij, DataCare en onze partner Bright, op zoek naar VO-scholen die met ons een pilottraject willen starten, m.b.t. de ontwikkeling en implementatie van:
 • Leerroutes voor VO
 • Prove-It (portfolio gekoppeld aan de leerroute)
We gaan met elkaar in gesprek op welke manier we elkaar hierbij kunnen helpen. We vernemen graag van u. 

Een review schrijven in de EduMap Store!

In de EduMap Store treft u een overzicht aan van de EduMaps die op dit moment beschikbaar zijn. Het is ook mogelijk om een review te schrijven bij een EduMap. Op deze manier laat u aan andere gebruikers weten wat u vindt van deze EduMap! Om jullie aan te moedigen tot het schrijven van reviews hebben wij besloten om een prachtige, ingelijste poster te verloten onder de eerste 5 gebruikers die een review hebben geschreven bij een EduMap die zij gebruiken. Mooi voor in de hal van de school. En het klopt, wat Freddie zegt!

Module API 


De module API is het koppelplatform waarmee u gegevens uit EduMaps op een beveiligde manier beschikbaar maakt voor andere systemen. Met behulp van de API kunt u de ruwe data uit EduMaps benaderen en op basis daarvan eigen selecties, overzichten en grafieken maken, bv. via MS Excel of Power BI. Tevens kunt u met behulp van de module API andere softwareapplicaties koppelen aan EduMaps.

Wanneer u de module API via de EduMap Store heeft aangezet kunt u in EduMaps via [Mijn Administratie] een API-sleutel genereren en de documentatie raadplegen, waarin staat beschreven op welke manier u de gegevens kunt benaderen.

Wanneer u vragen heeft over de module API, neemt u dan contact met ons op. 

EduMap Store
Deze EduMap voor leerroute 1 is gebaseerd op de leerlijn Plancius. Omdat de ontwikkeling binnen de doelgroep EMB vrijwel nooit lineair verloopt en lastig te voorspellen is, kan de leerlijn niet worden vormgegeven conform de overige leerlijnen. We hebben ervoor gekozen om alle Plancius-niveaus (0 t/m 6, waarbij niveau 0 de stamlijnniveaus A en B omvat) beschikbaar te stellen binnen één leerroute voor alle EMB-leerlingen. Per leerling en per domein wordt bepaald welk Plancius-niveau passend is.
Daarnaast hebben we een zelf ontworpen domein ‘Observatieperiode’ toegevoegd (op niveau 0), met behulp waarvan de leerling gedurende de eerste periode na binnenkomst wordt geobserveerd.
Tenslotte is een tweede leerroute toegevoegd, waarin alle aansluitende ZML-doelen staan. Deze zijn gelabeld met niveau 7.

Voor meer informatie, neem contact op met een van de Intern Begeleiders van Mytylschool Gabriël.
EduMap Store
Uw EduMap ook in de EduMap Store? Neem contact met ons op!
Facebook
LinkedIn
Website
Wil je je uitschrijven voor deze nieuwsbrief?

Je kan je instellingen updaten of hier afmelden van deze lijst.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
DataCare · Borchgraven 2.4 · Varsseveld, GE 7051 CW · Netherlands