Copy
Nieuwsbrief van BOGIN - Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland Bekijk deze mail in uw browser
Nieuwsbrief Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland Bogin Bericht
juni 2015

Apotex – Bogin symposium 2015

1e lijnszorg aan zet
Uitdaging: meer doen met minder geld

Reserveer in uw agenda - donderdag 12 november 2015. Zorgprofessionals, opinieleiders, wetenschappers, beleidsmakers, industrie en politici gaan met elkaar in debat en wisselen ideeën uit om de (1e lijns)zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Tijdens het Apotex – Bogin symposium 2015, georganiseerd door Bogin in samenwerking met Platform NieuweZorg, ontmoeten mensen vanuit allerlei disciplines elkaar en zullen, geïnspireerd door onze rondetafel gesprekken, interviews, debatten, plenaire sessies en interactieve stemrondes, de toekomst van de zorg in Nederland mede vormgeven. Hèt zorgsymposium van 2015 dat u 
niet mag missen.

Noteer 12 november alvast in uw agenda. Klik hier om op de hoogte te blijven en/of om u alvast aan te melden. Na de zomervakantie ontvangt u van ons meer informatie over de locatie, sprekers en invulling van het programma..

Ontwikkelingen preferentiebeleid zorgverzekeraars
Menzis stelt prijs vast en wijst leveranciers aan


Op 1 juli 2005 werd in Nederland het Gezamenlijk Preferentiebeleid ingevoerd door de zorgverzekeraars. Doel van dit beleid is geneesmiddelenleveranciers te laten concurreren op prijs, zodat de totale uitgaven aan geneesmiddelen dalen. Ondanks de positieve - financiële - kanten voor de kosten van de farmaceutische gezondheidszorg heeft het huidige preferentiebeleid een keerzijde.

Menzis lanceert alternatief
Bogin wijst al enkele jaren op de negatieve gevolgen van het huidige preferentiebeleid zoals mogelijke discontinuïteit van levering van preferente generieke geneesmiddelen, verwarring bij patiënten en extra administratieve belasting bij apotheekhoudenden. Een deel van de leveringsproblemen kan een relatief klein land als Nederland zelf niet oplossen, omdat ze te wijten zijn aan factoren als productieproblemen en grondstoffentekorten. Een ander deel van de leveringsproblemen is het gevolg van economische factoren die wél te beïnvloeden zijn.
 
Bogin is al geruime tijd in overleg met zorgverzekeraars om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om binnen het preferentiebeleid de positie van de leveranciers te verbeteren, met behoud van gerealiseerde besparingen op de farmaceutische zorg. Ook zorgverzekeraar Menzis had plannen om het systeem van aanbesteden te vernieuwen. Want ondanks de - financiële - voordelen van het preferentiebeleid, merkt Menzis ook dat dit systeem extra tijdsinspanning en administratie met zich meebrengt. De uitkomst is dat Menzis een nieuwe vorm van preferentiebeleid lanceert…
Klik hier voor het hele artikel. (Bron: Medz, mei 2015).
BOGIN Lid EGA
Bogin LinkedinBogin Twitter