Copy
Nieuwsbrief van BOGIN - Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland Bekijk deze mail in uw browser
Nieuwsbrief Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland Bogin Bericht
november 2016

NMVO ondertekent LOI met Arvato


Op 17 november jongstleden heeft het bestuur van de Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) een Letter of Intent getekend met Arvato. De NMVO start hiermee de onderhandelingen voor een contract met IT Service Provider Arvato.

Op 9 februari 2019 wordt in 32 landen in Europa de Falsified Medicines Directive (FMD) van kracht met als doel om te voorkomen dat vervalste medicijnen in het officiële distributiekanaal voor geneesmiddelen belanden. Door alle verpakkingen te voorzien van zogenaamde unieke 2D matrixcodes, die worden geverifieerd met een database waarin alle codes zijn opgeslagen, is exact na te gaan of een verpakking van een betrouwbare bron afkomstig is. Arvato wordt gezien als de partner voor opzet en ontwikkeling van deze Nederlandse database die begin 2019 operationeel moet zijn.

Foto (v.l.n.r.) Ondertekening LOI met: Martin Favié (Bogin), Armand Voorschuur (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen), Michael Horstmann (Arvato), Geo Aldershof (BG-Pharma) & Jean Hermans (KNMP)
.

Bogin symposium 2016: Falsified Medicines Directive
 

Het Bogin symposium 2016 van 17 november stond in het teken van de Falsified Medicines Directive (FMD). De ruim 160 bezoekers werden vanuit verschillende perspectieven geïnformeerd over de inhoud en impact van de FMD voor Nederland en Europa.
 
José Puiman (Senior beleidsmedewerker VWS) presenteerde de achtergrond & geschiedenis van de Falsified Medicines Directive. Zij schetste het beeld vanuit Europees perspectief en hoe haar ministerie daar in Nederland vorm aan zal geven. Vervolgens sprak Markus Gerigk (Head of the Commercial & Partnership Management team EMVO) over de achtergrond en de inhoud van het voorgestelde Blueprint Model. Op de invoering van de FMD en de gevolgen voor de industrie ging Hennie Henrichs (GM Benelux & Nordics Teva Nederland) in. Na de pauze zette Frank Verheijen (Alliance Healthcare & bestuurder KNMP) de consequenties van invoering van de FMD voor Nederlandse apothekers uiteen. Als laatste kreeg Michael Horstmann (Senior Manager Sales & Consulting Arvato) het woord en schetste Arvato’s Blueprint Model benadering voor Europa en Nederland.

Na afloop van de presentaties was er een paneldiscussie met Geo Aldershof (BG-Pharma), Armand Voorschuur (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) en eerdere sprekers Hennie Henrichs en Frank Verheijen. Vragen vanuit de zaal, als hoe farmaceuten met een klein assortiment met de FMD moeten omgaan en producenten die dezelfde verpakking in verschillende landen leveren waren onderwerp van gesprek.

Paneldiscussie met (v.l.n.r.) Martin Favié, Hennie Henrichs, Armand Voorschuur, Frank Verheijen, Geo Aldershof
 
Bogin LinkedinBogin Twitter