Copy
Nieuwsbrief van BOGIN - Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland Bekijk deze mail in uw browser
Nieuwsbrief Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland Bogin Bericht
juni 2014

Nieuwe toepassingen bestaande medicijnen
Drug rediscovery

 
Voordat paracetamol de meest geslikte pijnstiller was, 
gebruikte men acetylsalicylzuur, beter bekend als Aspirine, om pijn te stillen. In de loop der jaren heeft acetylsalicylzuur zich ook bewezen als bloedverdunnend geneesmiddel bij neurologische problemen (als 30 mg) en bij hart- en vaatziekten (als 80 mg). Nog een voorbeeld van een geneesmiddel dat in eerste instantie voor een andere aandoening is ontwikkeld: thalidomide (Softenon). Onder meer voor de behandeling van slaapproblemen en zwangerschapsmisselijkheid. Nadat bekend werd dat het product aangeboren afwijkingen veroorzaakt, is het begin jaren ’60 in de meeste landen van de markt gehaald. Maar nu is het geregistreerd voor de behandeling van verschillende vormen van kanker.
 
Voor sommige medicijnen worden nieuwe mogelijke toepassingen ontdekt. Soms zelfs jaren nadat het product is geïntroduceerd. Deze nieuwe toepassingen worden of bij toeval gevonden als “bijwerking” naast het beoogde effect of door gericht zoeken naar uitbreiding van de toepasbaarheid van bestaande middelen. Deze “drug rediscovery” is een tweede ontwikkel- en registratietraject voor een nieuwe toepassing van een werkzame stof die al tot een geregistreerd geneesmiddel heeft geleid (zie tabel 1).

Tabel 1: Voorbeelden van kandidaten drug rediscovery
 
 Product  Bestaande indicatie  Rediscovery indicatie  Bijzonderheden
 Fumaarzuur  -  Psoriasis  Off label gebruik opgenomen in richtlijn Psoriasis
 Cetirizine  Allergische rhinitis  Natte macula degeneratie  Geen orale therapie beschikbaar
 6-Thioguanine  Acute leukemie  Irritable bowel disease (IBD)  Off label gebruik beter verdragen dan bestaande therapie
 Metformine (oraal)  Diabetes  Alzheimer  -
 Metformine (inhalatie)   Diabetes  Longkanker  Nieuwe formulering
 Nifedipine  Hypertensie,  Angina  pectoris  Weeënremmer  Off label gebruik eerste keus!
 Parathyroid hormoon  Osteoporose   Psoriasis  -

In de praktijk worden dergelijke middelen vaak buiten de geregistreerde indicatie gebruikt - off-label. Indien de juiste dosering en/of toedieningsvorm niet als geregistreerde geneesmiddelen beschikbaar zijn, wordt uitgeweken naar de eigen bereiding van de apotheek. Echter, het beleid van de Nederlandse overheid is er op gericht om off-label gebruik terug te dringen om de veiligheid en het veilig gebruik van het middel te verbeteren. In dit kader moet de wetenschappelijke beoordeling van de voor- en nadelen van het geneesmiddel bij een bepaalde indicatie door bevoegde instanties worden uitgevoerd (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen/European Medicines Agency). Daarnaast vervult het registratieproces een belangrijke rol in het complementeren en up-to-date houden van informatie van de producteigenschappen, voor zowel de behandelende arts als de patiënt.

Terugverdienen
Het registreren van een nieuwe indicatie van een bestaand middel vereist een klinisch dossier, vanzelfsprekend vergezeld van een goed farmaceutisch dossier. Als de dosering buiten de gebruikelijke range ligt – zeker als deze hoger is – kan ook een aanvullend toxicologisch onderzoek gevraagd worden. Deze onderzoeken vergen tijd en aanzienlijke investeringen. Dergelijke investeringen kunnen voor een nieuw geneesmiddel - specialité - worden terugverdiend in de eerste periode - ruwweg tien jaar - na marktintroductie, als het product wordt beschermd door patenten en/of data-exclusiviteit, met de bijbehorende monopoliepositie en premium prijs.
 
In geval van drug rediscovery betreft het bekende en veelal oudere geneesmiddelen waarvoor vaak generieke producten beschikbaar zijn en een (lage) vergoedingsprijs al is vastgesteld. Het ontbreken van een toereikend terugverdienmodel in de huidige situatie vormt daarom een belangrijke belemmering voor het initiëren en volbrengen van een drug rediscovery traject. De te verwachten return on investments (ROI) wegen vaak niet op tegen de gemaakte investeringen. Daarom zouden naar alternatieve modellen voor incentives en/of vergoedingen moeten worden gezocht om te toetsen op haalbaarheid en toepasbaarheid binnen het Nederlandse en/of Europese systeem. In het volgende Bogin Bericht worden deze alternatieve modellen belicht.
 
BOGIN Lid EGA
Bogin LinkedinBogin Twitter