Copy
Nieuwsbrief van BOGIN - Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland Bekijk deze mail in uw browser
Nieuwsbrief Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland Bogin Bericht
november 2014

Factoren die duurzaamheid van Europese Biosimilars markt ondersteunen
Onderzoek GfK Market Access
 

In opdracht van de European Biosimilars Group, onderdeel van de EGA (European Generic medicines Association), heeft GfK Market Access onderzoek verricht naar de duurzaamheid van de Biosimilars markt in Europa op de lange termijn.
 
Biosimilars bieden enorme kansen om kosten te besparen in Europa en leveren zo een belangrijke bijdrage aan het betaalbaar houden van onze gezondheidszorg. Daarbij bieden ze patiënten een verbeterde toegang tot innovatieve geneesmiddelen, zowel op korte als lange termijn. Maar om van deze voordelen te profiteren, is het wel noodzakelijk dat de markt voor Biosimilars duurzaam blijft.
 
Een duurzame markt voor Biosimilars is een interessante markt en biedt voortdurend voordeel voor de vier belangrijkste stakeholders (artsen, financiers (verzekeraars/overheid), patiënten en industrie), zowel nu als in de toekomst. De invullingen van ‘interessant’ en ‘voordeel’ verschillen per stakeholder, maar bieden wel potentie: mogelijkheden om meer patiënten te behandelen met de juiste therapie (artsen), kosten besparen en daarmee de betaalbaarheid van de gezondheidszorg in stand houden (betalers), betere toegang tot geneesmiddelen (patiënten) en een acceptabele return on investment op de R&D, om de investeringen in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen financieel interessant te houden (industrie). En goede markt voor Biosimilars inrichten en in stand houden, vereist kennis van de marktdynamiek door alle belanghebbenden; een gemeenschappelijk begrip van de vele voordelen die Biosimilars bieden en de rationele besluitvorming die daarvoor nodig is.
 
Factoren als prijs, switchen, substitutie, indicatieverbreding, ontwikkeling bewijsvoering, klinische richtlijnen en besluitvorming rondom beoordeling en toelating van Biosimilars zijn belangrijke bouwstenen voor een duurzame markt. De combinatie van deze factoren kan een goede markt voor Biosimilars op termijn mogelijk maken, maar ook doen mislukken.
 
Vier elementen voor een duurzame Biosimilars markt:
1) Educatie & begrip
2) Ervaring & gebruik
3) Rationele besluitvorming
4) Duurzaam prijsbeleid

Voor een duurzame Biosimilars markt zijn alle vier de elementen noodzakelijk. Ze versterken elkaar. Duurzaam prijsbeleid zonder educatie, begrip, ervaring en/of rationele besluitvorming, zal leiden tot een onevenwichtige markt.
 
Een houdbare markt op termijn voor Biosimilars zal:
  • enorme voordelen en mogelijkheden bieden voor de vier belangrijkste stakeholders: artsen, financiers (verzekeraars/overheid), patiënten en industrie;
  • een belangrijke bijdrage leveren aan kostenbesparingen (op alle niveaus in de financieringsstructuur – nationaal, regionaal, lokaal) en kansen bieden om financiële tekorten terug te dringen;
  • kansen bieden om meer patiënten toegang te geven tot een betere zorg (behandelmogelijkheden) en patiënten meer mogelijkheden bieden voor behandelingen met innovatieve geneesmiddelen;
  • het mogelijk maken dat meer patiënten al in een vroeger stadium van hun ziekte kunnen worden behandeld, als dat klinisch verantwoord is;
  • voorzien in een situatie die aantrekkelijk is voor blijvende investeringen in innovatie (R&D), zowel door innovators als door fabrikanten van Biosimilars, resulterend in verbeteringen van de gezondheidszorg en de uitkomsten;
  • een belangrijke bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van onze gezondheidszorg en een belangrijke bijdrage leveren aan de economische groei en werkgelegenheid.
Klik hier voor het volledige rapport.

Meldpunt verspilling in de zorg 2.0

De website verspillingindezorg.nl 
is uitgebreid. Waar bezoekers (patiënten én professionals) van de site voorheen alleen ideeën om verspilling tegen te gaan konden melden, is nu ook te volgen wat er met de meldingen gebeurt, de gekozen aanpak en de organisaties die deelnemen aan het programma. Punten waarop nu actie ondernomen wordt, zijn onder meer:

Waarom meer medicatie meegeven dan nodig is?, Wat belet om geneesmiddelen opnieuw te gebruiken? en Pillen van thuis in het ziekenhuis?  
 
Best practices
De vernieuwde site toont verder praktijkvoorbeelden van zorgaanbieders die met hun project een manier hebben gevonden om verspilling tegen te gaan en dat met anderen willen delen. Zoals een ziekenhuis dat haar ‘no show’ heeft teruggedrongen door patiënten een sms te sturen als herinnering voor hun afspraak. Omdat de contactgegevens van initiatiefnemers worden weergegeven, kunnen geïnteresseerden in een project direct contact met hen opnemen. Iedereen met een idee en/of initiatief om de zorg te verbeteren, is welkom om het te melden op de site. 
BOGIN Lid EGA
Bogin LinkedinBogin Twitter