Copy
Nieuwsbrief van BOGIN - Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland Bekijk deze mail in uw browser
Nieuwsbrief Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland Bogin Bericht
oktober 2016

Last call: Bogin Symposium 2016

Falsified Medicines Directive

Ruim 150 professionals uit de farma-industrie, apothekers, beleidsmakers en stakeholders hebben zich al aangemeld voor dé farmabijeen-komst van 2016. Het Bogin Symposium 2016 over de Falsified Medicines Directive. Donderdag 17 november worden visies en ideeën uitgewisseld en gaan aanwezigen met elkaar in debat over de problemen rondom, en aanpak van namaakgeneesmiddelen. Wilt u er bij zijn in Mereveld te Utrecht? Klik hier voor het programma en meld u aan. Deelname is kosteloos. Let op! Er is nog maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. 


Aanbevelingen voor duurzame Biosimilars markt

Highlights uit rapport Simon-Kucher en Partners

Het rapport van Simon-Kucher en Partners is een onderzoek in zeven Europese landen naar het effect dat het prijs- en markttoegangsbeleid van het land heeft op het gebruik, de acceptatie en de prijzen van Biosimilars in deze landen om zo tot aanbevelingen te komen voor een duurzame Biosimilars markt.

Er wordt in detail zes duurzaamheidscriteria besproken, zoals een eerlijk prijsniveau voor Biosimilars en het behoud van competitie op de lange termijn. Van deze criteria wordt onderzocht waarom ze belangrijk zijn voor enerzijds de industrie en anderzijds de betalers. Per land wordt besproken welk beleid gericht op prijsvorming en markttoegang een duurzame markt ondersteunen en welk een remmende werking heeft. Met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden genoemd als landen met een positief klimaat om een duurzame markt voor Biosimilars te creëren.

Conclusies & aanbevelingen
Klik hier voor de conclusies, aanbevelingen en de PowerPoint van het rapport en het persbericht van Medicines for Europe.
Bogin LinkedinBogin Twitter