Meer nieuws over Beter ter Been of doneren? Ga naar www.beterterbeen.nl
Doneer nu!

Follow on Twitter Follow Us On Twitter
Friend on Facebook Volg ons op Facebook
Forward to Friend Stuur de nieuwsbrief door!Beste lezer,

Intensiever samenwerken, dat is het doel van het bezoek van Hans van Dalen en Toos Rook aan het Karuna Project in Nepal. Zaterdag 24 mei a.s. vertrekken zij voor een korte reis naar Katmandu met het doel een bezoek te brengen aan twee werkplaatsen en de mogelijkheden voor verdere samenwerking te onderzoeken. Hieronder leest u meer!
 

Project Nepal

Voortgang en getallen NEPAL  

                                         

St. Beter ter Been ondersteunt sinds 2012 een project van de Karuna Foundation in Nepal. De Karunastichting wil via samenwerking met de lokale gemeenschap, dicht bij de mensen zelf, werken aan de verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen met een handicap (community based model). Voor Karuna betekent dit dat de bestuurders en ouders in de dorpen ook worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en bijdrage, vooral op het gebied van preventie (het voorkomen van de handicap). Daartoe heeft Karuna een eenvoudig verzekeringssysteem opgezet waardoor bewoners, hoe klein de bijdrage ook, zelf bijdragen aan de gemeenschappelijke kosten. Betaalt de gemeenschap niet mee, dan organiseert Karuna ook geen ondersteuning en middelen. Tevens voert Karuna een continue lobby richting overheden om zelf actief beleid en activiteiten in gezondheidszorg te ontwikkelen.

Beter ter Been ondersteunt Karuna in twee type projecten: 1e specifiek in die activiteiten waar het kinderen betreft die aangepast schoeisel nodig hebben en 2e een bijdrage in de kosten van het opleiden van lokale schoenmakers tot orthopedische schoenmakers. Beter ter Been heeft de intentie Karuna gedurende 4 jaar (2012-2016) te ondersteunen, mits de lokale gemeenschappen mee blijven werken en bijdragen aan het verder invoeren. In het ontwikkelen van een betaalbaar gezondheids- en preventie beleid blijkt bv. “gehandicapt zijn” lager op de interesse en urgentielijst te staan voor ouders en bestuurders dan zuigelingenzorg of andere aandoeningen en ziektes.

Vanwege de grote afstanden die volwassene en kinderen moeten afleggen om bij een orthopedisch werkplaats of ziekenhuis met vergelijkbare voorziening te komen, werkt Karuna met de inzet van en groep Nepalezen die als ware “social marketeers” om de paar weken de regio doorkruisen en dorpen bezoeken om hulpvragen te inventariseren, o.a. op gebied van aangepaste schoenen. Karuna merkt dat ouders ten opzichte van hun hulpbehoevende kinderen de urgentie niet altijd onderkennen of zich schamen en het probleem ‘wegschoffelen’. De social marketeers leggen dan uit dat hun kind met aangepast schoenen (weer) mobieler wordt, zichzelf kan redden en daarmee ook kansen vergroot op scholing, werk en zelfstandigheid en daarmee  later de  financiële onafhankelijkheid vermindert.

 

                                                   Welke resultaten zijn tot dusverre bereikt in het Karunaproject?
 Project 1, Biradnagar (zuidoosten van Nepal):
  • Tussen april en december zijn na de opleiding 50 (nieuwe) orthopedische schoenparen gemaakt en verspreid onder volwassenen en kinderen. Er zijn 53 paar gerepareerd, en verder zijn tientallen riemen, onderdelen en reparaties aan onderdelen van orthopedische schoenen verricht.
  • Tijdens een 10 daagse intensieve cursus zijn 10 schoenmakers uit 5 districten in het oosten bijgeschoold. Deze kunnen nu ook orthopedische schoenen maken en repareren.
  • 128 mensen zijn geadviseerd over aangepast schoeisel
Project 2. kinder-orthopedie, bijscholing en opleidingen
  • In februari 2014 is het tweede project van start gaan. Het  kinderziekenhuis en revalidatiecentrum in Janagal (Kavre)  en de Karuna Foundation Nepal in de regio zijn een intensieve samenwerking aangegaan. Het ziekenhuis heeft een orthopedische afdeling waar nu ook expliciet kinderen in de regio, die orthopedische schoenen nodig hebben,  naar verwezen én behandeld zullen worden.
  • Daarnaast leidt dit ziekenhuis nu ook lokale schoenmakers op om orthopedische de schoenen te repareren en  inde nabije toekomst ook zelf te  produceren.
  • De orthopedische afdeling van het ziekenhuis zal tevens bijdragen aan opleidingen in de werkplaatsen in Chitwan en Nepalguni.
 

Theorieles 

                                                                  

Praktijkles                              


Hans van Dalen en Toos Rook

Hans:

Hans van Dalen is een zoon van de oprichters van de stichting. Momenteel is hij verantwoordelijk voor de projecten in Mexico, Suriname en Nepal. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de modulaire schoen. Het is voor hem een uitdaging om vanuit zijn vakgebied een bijdrage te kunnen bieden aan het succes van het project in Nepal. Zijn voornaamste doel voor het bezoek aan Nepal is om de mogelijkheden te onderzoeken voor het lokaal produceren van de modulaire schoen.  
 

Toos:

Toos Rook kent Beter ter Been al sinds vele jaren. Zij heeft samen met haar man Pierre en met hulp van Beter ter Been  gedurende tientallen jaren een uiterst succesvolle orthopedisch schoenmakerij gerund in Mexico. Voor minder vermogende klanten werd de stichting Ortopedia Elegante opgericht, die financieel werd ondersteund door de stichting Beter ter Been. Met een  gemiddelde productie van 4 à 5 paar schoenen per week heeft Toos tussen 1997 en 2012 meer dan 3.000 orthopedische schoenen vervaardigd. Door gezondheidsproblemen van haar man Pierre moesten ze helaas het bedrijf overdragen aan vrienden en wonen zij weer in Nederland. Het is voor Toos dan ook een leuke uitdaging om in Nepal haar ervaring, kennis en kunde te delen met de lokale schoenmakers en na haar bezoek Beter ter Been te adviseren over de te nemen vervolgstappen.
 

In de volgende nieuwsbrief, die uitkomt rond eind juni/ begin juli, zullen we u informeren over de reis en de bevindingen van Hans en Toos!


Copyright © 2014 Stichting Beter ter Been, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
Afmelden | Gegevens wijzigen