Meer nieuws over Beter ter Been of doneren? Ga naar www.beterterbeen.nl
Doneer nu!

Follow on Twitter Follow Us On Twitter
Friend on Facebook Volg ons op Facebook
Forward to Friend Stuur de nieuwsbrief door!
Beter ter Been en Nepal  

Zoals u waarschijnlijk weet heeft op 25 april jongstleden een aardbeving grote delen van Nepal verwoest. Een natuurramp met grote gevolgen. Het dodenaantal heeft de 7000 gepasseerd, duizenden mensen, inclusief een aantal Nederlanders, zijn zoek, en er is grote behoefte aan medische hulp, water en voedsel. Als u beelden van de ramp heeft gezien, weet u dat er weinig gebouwen ongeschonden zijn en het natuurgeweld doorstaan hebben. Waarschijnlijk is het u ook niet ontgaan dat honderden bekende en onbekende Nederlanders zich inzetten om geld in te zamelen voor de getroffenen, iets waar wij voor 100 procent achter staan! 


Redactie en bestuur st. Beter ter Been


 
Nepal getroffen door de aardbeving (Bron: MetroNieuws)

IMPACT PROJECT IN NEPAL

Sinds 2013 ondersteunen wij een project van de Karuna Foundation in Nepal. Een project wat ons de afgelopen jaren zeer aan het hart gaat. Niet enkel door de goede verstandhoudingen die we met de organisatie hebben, maar ook omdat twee bestuursleden van Beter ter Been in 2014 in Nepal projectlocaties hebben bezocht en veel betrokkenen hebben gesproken. We zijn blij te weten dat ‘onze mensen’ en schoenmakerijen ongeschonden zijn gebleven. We zijn daarnaast geschrokken van de effecten die de beving voor de gemeenschap  en de mensen heeft (gehad). Dus wij begrijpen dat de werkzaamheden van de orthopedische schoenmakerij voor onbekende tijd stil moeten worden gelegd.

Deepak Raj Sapkota is als directeur van Karuna Foundation Nepal niet bij de pakken neer gaan zitten. Hij heeft de bus voor de mobiele  werkplaats volgeladen met  het nodige aan voorraden en hulpmiddelen om zich in te zetten voor de gemeenschap. Deepak heeft 300 vrijwilligers ingezet en is met 3 vrachtwagens de bergen in getrokken om de lokale bevolking te helpen. Deepak stelt dat de situatie in Kathmandu relatief nog redelijk goed is. Zo'n 60 procent van de bevolking verblijft  nog buitenshuis in tenten of in slechte voorzieningen in de open lucht. De angst voor naschokken is groot, niemand durft naar huis te gaan.

De samenwerking van Beter ter Been met de Karuna Foundation is  gericht op structurele verbeteringen van het leven van gehandicapte kinderen die orthopedisch schoeisel nodig hebben. Maar, zoals ook Deepak stelt: ‘Met zo’n grote ramp maak je geen verschil tussen kinderen met een handicap en zonder: je helpt iedereen die je kunt’.  De Karuna Foundation heeft als een van de eerste organisaties op  woensdag 29 april de zwaar getroffen regio Rasuwa ten noorden van Kathmandu bereikt.

De werkzaamheden van Beter ter Been liggen ver af van de werkzaamheden die door Giro 555 of andere noodhulporganisaties verleend worden. Daarom zullen wij vanuit onze stichting geen extra donatie overmaken aan Deepak en de andere vrijwilligers.
                                                                                                                   
Natuurlijk begrijpen en steunen wij Deepak en zijn team wel in het mooie werk wat zij verrichten. Het zou dan ook heel waardevol zijn indien u een donatie wilt overmaken voor Deepak. Deze donaties zal het Karuna team gebruiken voor voedsel, tenten, dekens, medicijnen, voor helikoptervluchten met spullen en ook voor het hersteltraject na deze intense dagen. Het team zal alles doen wat in haar capaciteit ligt om de mensen in nood te helpen, met speciale aandacht voor mensen met een handicap
                                                                                                                                                     Deepak Raj Sapkota
U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL94INGB0000606033 t.n.v. stichting Beter ter Been, Rijswijk onder vermelding van ‘Noodhulp Nepal’.Uw bijdrage zal direct overgemaakt worden naar Deepak! (dus geen tussenpersonen  en geen lokale of regionale overheden). 


                                                              
  Noodhulp laden in de vrachtwagen                                                               Checklijst voor de ziekenhuizen

 
BETER TER BEEN perspectief

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van Beter ter Been uitvoerig gediscussieerd over toekomst en kernpunten van de stichting. Het volgende kan geconcludeerd worden:  de missie, doelen en de strategie blijven onverkort staan. Bestuursleden blijven zich in hun vrije tijd vrijwillig inzetten voor de stichting. We beseffen dat we een belangrijk steentje bijdragen, hetgeen vooral via de samenwerking met andere organisaties gebeurt.  Voorbeelden hiervan zijn de samenwerkingen met de Hogeschool Fontys en TU Twente ( betreffende de modulaire schoen), de Karuna Foundation (projecten in Nepal) en de Leprastichting ( o.a. Indonesië). Soms zijn we een van de deelpartners zoals in het project “These shoes are made for walking”, Vietnam. Het financieel vermogen van de Stichting is niet onbeperkt en zal een keer op raken. Het bestuur sluit niet uit dat de stichting mogelijk in de toekomst samengaat of fuseert met een vergelijkbare partner of ANBI organisatie.

Uiteindelijk streven we ernaar dat onze primaire doelstelling behaald wordt: 'De allerarmsten in de wereld een kans geven op orthopedisch schoeisel. Schoeisel waardoor hun mobiliteit toeneemt en zij zich weer deel van de maatschappij kunnen voelen'.

Het bestuur heeft unaniem besloten dat Beter ter Been bij sterke voorkeur een of meer innovatieve of demoprojecten blijft steunen ( zoals bijvoorbeeld het project met Karuna in Nepal). Daarnaast zullen wij niet langer zelf actief projecten opzetten maar deze bij voorkeur uitbesteden aan hogescholen, universiteiten of samenwerkingspartners. Het zelf uitvoeren van projecten zullen we niet afwijzen, maar goed overwegen naar aanleiding van de omvang en gevraagde expertise (bijvoorbeeld zoals bij het project 'de modulaire schoen'.
 

DONATEURS EN SCHOENMAKERIJEN: TOP!

In de eerste maanden van dit jaar hebben wij van diverse schoenmakerijen, kerkgenootschappen en particulieren een donatie ontvangen. Via deze weg willen wij heel graag iedereen bedanken!

Van de stichting de 'Drie Wassende Maanen' hebben wij in februari een bedrag van 3.500,- euro mogen ontvangen voor het realiseren van een werkplaats in oostelijk Nepal. Wij zullen dit bedrag gaan besteden aan een schuurmachine voor deze werkplaats. Zodoende kan begin 2016 een jonge, fris opgeleide Nepalese schoenmaker zijn vak met de juiste apparatuur uit gaan oefenen. Op deze manier wordt bijgedragen aan onze doelstelling in Nepal. 

        
 


              

NIEUW BESTUUR

Het beschreven perspectief leidt ertoe dat wij gezamenlijk besloten hebben  in kleinere samenstelling per juni verder te gaan. De vacatures die ontstaan door het verlopen van de bestuurstermijn van de bestuursleden Eric Slim en Alinda Bosch worden niet ingevuld. René van Dalen (voorzitter) heeft vorig jaar aangekondigd per 2015 te stoppen als voorzitter na 7 jaar. Hij zal per juni aanstaande worden opgevolgd door Marian Connotte ( nu bestuurslid ).

 Nieuwe bestuurssamenstelling per juni 2015:
 Gerard van den Berg ( secretaris), Ton van der Aard (penningmeester) Marian Connotte (voorzitter), Hans van Dalen (lid projecten), Jeanine van Dalen (lid communicatie). Buitengewoon bestuurslid: Toos Rook.
‘THESE SHOES ARE MADE FOR WALKING’….. 
(project Vietnam) 

De Nationale Postcodeloterij sponsort het project ‘these shoes are made for walking’ in Hanoi, Vietnam. In dit project van Liliane Fonds en Leprastichting worden mannen en vrouwen uit landen in Zuid Oost Azië in een internationale klas in twee jaar tijd opgeleid tot volleerd orthopedisch schoenmaker. De bedoeling is dat de studenten daarna in hun eigen land zelf als mentor weer nieuwe schoenmakers opleiden in een eigen werkplaats in eigen land. Beter ter Been draagt bij aan de kosten van de opleiding voor één schoenmaker uit Nepal.

Op 13 april jongstleden werd in een uitzending van “kanjers van goud” (RTL4) de Nederlandse Rianne in zonnetje gezet en ontving zij een cheque t.b.v. dit project. Rianne, zelf ook een ervaren orthopedische schoenmaker, is opleider van deze internationale groep studenten en zal in Hanoi drie lichtingen studenten gedurende aantal jaren opleiden.

Het was leuk om de opleidingslocatie en faciliteiten te zien en het enthousiasme van de mannen en vrouwen te horen over de pittige opleiding en belasting. (Engelstalig, theorie en praktijk en daarnaast 2,5 jaar van huis weg zijn). Voor Beter ter Been was het extra verrassend om “onze” student Ramshoorn in den lijve enthousiast te horen praten over zijn ervaringen en plannen.


Meer: http://theseshoesaremadeforwalking.org/nl/ Hier kunt u ook de bovengenoemde uitzending terugkijken
(via: “Docente Rianne in zonnetje gezet”)


 Copyright © *2015|* Stichting Beter ter Been, All rights reserved.