Meer nieuws over Beter ter Been of doneren? Ga naar www.beterterbeen.nl
Doneer nu!

Follow on Twitter Follow Us On Twitter
Friend on Facebook Volg ons op Facebook
Forward to Friend Stuur de nieuwsbrief door!
Beste lezer, donateur of
partner van Beter ter Been,Nu mag ik u als verse voorzitter in dit stukje toespreken en prompt sta ik voor een 'writers block'. Wat zal ik u vertellen?
Ga ik hier uitvoerig mijn voornemens met u delen? Wil ik René als inspirerende voorzitter voor zijn inzet bedanken? Of blik ik terug op 2015? Een jaar waarin ook Beter ter Been -dichtbij en verder weg- verdriet en vreugde, teleurstelling en optimisme ervaren heeft.
Natuurlijk wil ik u allen bedanken voor uw bijdrage, uw interesse en uw feedback en de wens uitspreken dat u ons blijft volgen en steunen ook in 2016.  En ook wil ik excuses aanbieden dat u zolang op deze update moest wachten.......
 Misschien moet ik het daar deze keer bij houden en u allen gewoon het aller, allerbeste  voor  2016 toewensen?

Ja dat doe ik:  namens de redactie en het bestuur van Beter ter Been wil ik u en uw dierbaren een  mooi jaar vol motivatie en energie, gezondheid en geluk toewensen. Elk steentje en  gebaar dat wij samen en apart kunnen bijdragen aan het  welzijn en welbevinden van een ander is waardevol. Laten we daarvoor gaan!


Marian Connotte (voorzitter Stichting Beter ter Been)  
  
 


 

Nieuw project Sunsari shoes (Beter ter Been en  Karuna Nepal)

‘ These shoes are made for walking’  : eerste lichting klaar
Regelmatig berichtten wij  u in de afgelopen twee jaar over dit grote opleidingstraject in Vietnam,  waarbij mannen en vrouwen uit Zuid-Oost Azië in Vietnam worden opgeleid tot orthopedisch schoenmaker. Diverse instanties zijn hier, naast Beter ter Been zelf, bij betrokken. Vanuit Nederland bijvoorbeeld de Hogeschool Fonteys, de Karuna Foundation Nederland en diverse vakexperts die worden geraadpleegd, zoals bijvoorbeeld ‘ons’ buitengewoon bestuurslid Toos Rook. De eerste lichting van deze opleiding  zwaait binnenkort af, één van hen is de Nepalese student Rameshwor. Beter ter Been heeft  zijn 2 jarige opleiding mede gefinancierd  en heeft  Karuna Nepal gevraagd als partner in Oost Nepal  (Sunsari) samen een nieuw meerjarenproject te starten. De regio waarheen Rameshwor terugkeert. 

“Sunsari shoes” ; nieuw project  Beter ter Been
Begin december is een strategisch overleg in Nederland geweest door Toos en Hans met medewerkers van de Karuna Foundation  (Johendra en Deepak) en medewerkers van de eerste werkplaats in Nepal. Naar aanleiding van de evaluaties, knelpunten en succesfactoren en de ervaringen van medewerkers uit  het veld,  is nu een plan opgesteld voor een demoproject in Sunsari. Met het demoproject  dat zich uitsluitend richt op de orthopedische schoenmakerij,  bereiken we overigens 10% van de markt voor schoenen.

Dit tweede grote project  in Nepal zal anders ingericht worden dan het project in Noord-Nepal  om verschillende redenen:
  1. De trainees in Vietnam zijn op een andere manier opgeleid en getraind  dan de bestaande schoenmakers in bijvoorbeeld Noord-Nepal. We willen stimuleren dat de opgedane vakkennis verspreid wordt. En dat kan Raneshwor niet in zijn eentje. We starten daarom met 10 medewerkers die door Rameshwor getraind zullen worden tot orthopedisch schoenmaker.
  2. Dit  nieuwe project willen we als demoproject in de oostelijke regio lanceren,  met een methodiek die we dan  efficiënt kunnen dupliceren in andere regio’s. 
  3. Het streven is om zo snel als mogelijk werkplekken te realiseren en inkomsten te genereren  zodat de orthopedische schoenmakerijen  zelfstandig kunnen draaien.  Naast  450 paar orthopedische schoenen te produceren in het eerste jaar,  (1332 paar  in 2e jaar en 2196 paar in 3e jaar) worden er ook college-schoenen gemaakt om geld te verdienen als aanvulling op de kosten van de productie van orthopedische schoenen. De (Nepalese) consument betaalt hier de helft van de prijs die gebruikelijk is voor orthopedische schoenen. Na vijf jaar moet  het project zelfvoorzienend zijn, op voorwaarde dat de Nepalese overheid daarin voor een gedeelte tegemoet komt.
                                                               

Containers vervoer 
Na tekening van een definitief contract  voor nieuwe project Beter er Been en Karuna
willen we zo  snel mogelijk het transport van machines en materialen naar Nepal realiseren.

                   

We hopen om eind februari te kunnen starten. 
Beter ter Been betaalt de inventaris en materialen voor
de werkplaats. De machines zullen vanuit Nederland
met een 20ft container naar Nepal worden opgestuurd. 
                                                                                          
 

(Werk)bezoek aan Nepal! 

Op 27 januari aanstaande zullen bestuurslid Jeanine van Dalen en haar vader, tevens oud-voorzitter, René van Dalen afreizen naar Nepal. Jeanine en René zullen ruim een week  rondreizen, projecten bezoeken en mensen  spreken. Begin januari is een voorbespreking met Karuna-directeur  (Betteke de Gaay Fortman) wat in die korte tijd de concrete mogelijkheden zijn. Bij voorkeur willen zij de,  door Beter ter Been ondersteunde,  projecten bezoeken. Ook hopen ze gebruikers van de in afgelopen 2 jaar lokaal geproduceerd orthopedisch schoeisel te kunnen spreken, om hun ervaringen aan te horen. Als bestuur hopen we vooral meer inzicht te krijgen in de voortgang van de projecten, en beeldmateriaal te verkrijgen van de werkplaats en eventuele clënten van de werkplaats. Het is voor Jeanine, als studente rechtsgeleerdheid, ook boeiend om te onderzoeken welke constructies er in lokale contracten gebruikt worden en hoe lokaal gemaakte afspraken vastgelegd worden. Zo weet de Stichting ook waar zij aan toe is in haar contracten met medewerkers en lokaal bestuur. 

           

 

Legaat ontvangen (particulier)


De Stichting heeft in november prachtig nieuws gekregen, binnenkort mogen we een legaat van 10.000 euro ontvangen!  De schenker, wiens wens het was anoniem te blijven, heeft aan de bestemming van zijn legaat geen vereisten of wensen gesteld. Daarom kunnen wij zorgvuldig over een passende bestemming denken en beslissen. Een extra injectie in  het project modulaire schoen, een extra bijdrage in kosten van opleiding of materialen in een van onze projecten, of het financieren van vervoer van de containers  met machines voor het nieuwe project in  Oost-Nepal  of……. U begrijpt het : we zijn nog een beetje overdonderd.
 

Donateurs, bedankt!


Ook in 2015 heeft Beter ter Been van verschillende kerkgenootschappen, bedrijven en individuen donaties mogen ontvangen. Wij willen een ieder heel heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

 
 

Voortgang Modulaire Schoen


We zijn  trots hier nieuwe ontwikkelingen te noemen. Er zijn gesprekken gevoerd door Hans en Toos Rook met het UMCG en st.Movendi. Hieruit is een opdracht voortgekomen voor een student van UMCG Marlijn de Wolf (student BMT, BioMedische Technologie). Marlijn  heeft onderzocht hoe de fabricage van de modulaire schoen geoptimaliseerd kan worden.  In oktober heeft hij zijn eerste bevindingen gepresenteerd. Voordat we zijn aanbevelingen kunnen laten uitwerken zullen we het verbeterde concept eerst in de praktijk moeten testen bij een groep patiënten. Dit testen vereist zorgvuldige voorbereidingen en medewerking van medisch betrokken partijen (artsen, therapeuten e.d.).

Hans en Toos hebben in november per skype een presentatie gegeven over de modulaire schoen voor 2e jaars studenten BMT . Vervolgens zijn drie groepen van 6 studenten  aan de slag gegaan met ideeën en ingangen rondom de modulaire schoen. Dit studieproject neemt in totaal 7 weken in beslag (tot eind dec). In januari  zullen de  3 groepen een presentatie verzorgen  voor  het UMCG en Beter ter Been. Wij zijn razend benieuwd naar  de nieuwe en vermoedelijk creatieve ideeën en  toepassingsmogelijkheden die de studenten ons gaan voorleggen. Wordt vervolgd dus.

                                                    


Voortgang project Karuna Nepal

Betteke de Gaay Fortman…  over project Karuna  na de verwoestende aardbeving ( fragment uit brief )
(...)In totaal zijn 14 van de 75 districten  in Nepal zwaar getroffen door de aardbeving. Omdat deze provincies voornamelijk in de bergachtige gebieden liggen, is de toegankelijkheid hier naar toe een grote uitdaging.  In de noodhulpfase heeft Karuna meer dan 15.000 huishoudens (ruim 100.000 mensen) bereikt, waaronder 3.000 personen met een handicap. In de tweede fase, de wederopbouw, lag de focus vooral op herstel van gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting in het noordelijke zeer afgelegen district Rasuwa.  Hierbij gold als leidend principe: ‘mensen met een handicap eerst!’ In samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid bouwt de Karuna Foundation Nepal hier  nu 16 nieuwe gezondheidscentra in de 16 dorpen. 

Blokkades en protesten (naar aanleiding van een nieuwe grondwet) vooral in het zuiden van Nepal hebben impact op de voortgang van de wederopbouw. Nepal is in belangrijke mate afhankelijk van producten uit India. Honderden vrachtwagens met belangrijke middelen (voedsel, medicijnen, brandsof etc.) staan aan de grens stil staan en leiden tot vertragingen in de wederopbouw van het land, waarvan ook het project van Beter ter Been en Karuna last hebben.
 De levering van materialen en voorraden in de werkplaats kan op deze manier niet tijdig geschieden. Ons project,  dat  in de loop van 2016  afgerond zou worden loopt nu helaas enige vertraging op. (...)

 

 

Dank namens Deepak
Hoewel de aardbeving enorme verwoestingen heeft veroorzaakt, hebben de projecten van Beter ter Been in Nepal geen schade opgelopen. Onze oproep  in de nieuwsbrief van mei  is door velen van u  gehoord. Deepak (Karuna Foundation Nepal)  liet ons weten dat er  een prachtig bedrag van € 370 gedoneerd is  voor  materialen louter en extra via onze oproep. Deepak kon zo direct hulp bieden aan slachtoffers van de ramp. Hij vroeg ons alle donateurs van harte te danken. Dat doen we natuurlijk graag: DANK U WEL!

                        Het bestuur van Stichting Beter ter Been wenst u: 


 

 

Copyright © 2015 |Beter ter Been|. All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich geabonneerd heeft of
omdat u een donatie heeft gedaan en / of op de hoogte gehouden wilt worden.
Aan -of afmelden kan via de button onderaan de pagina.

Secretariaat:

Gerard van den Berg
Schorsmos 5
2681 XL Monster
info@beterterbeen.nl
*IIF;REWARDSI* *IHTML REWARDSI* *IEND IFI*
Afmelden | Gegevens wijzigen