Meer nieuws over Beter ter Been of doneren? Ga naar www.beterterbeen.nl
Doneer nu!

Follow on Twitter Follow Us On Twitter
Friend on Facebook Volg ons op Facebook
Forward to Friend Stuur de nieuwsbrief door!

Beste lezer,

Projecten waarbij we de allerarmsten aan orthopedisch schoeisel kunnen helpen, dat is Beter ter Been. In sommige regio’s in de wereld is de nood zo schrijnend en groot dat wij gewoon -even- pijnlijk stil vallen. Even dan, want vervolgens gaan we met nog meer energie aan de slag.

Persoonlijk denk ik dat we nergens zó diep onze missie voelen als in Nepal: “mensen met een lichamelijke beperking die daardoor niet mobiel zijn en die de passende mobiliteitsmiddelen niet kunnen betalen, helpen”.

Jeanine van Dalen deelt haar persoonlijke indrukken over het projectbezoek in Nepal (febr 2016). Leest u het verslag van Jeanine en haar vader en oud voorzitter René van Dalen en oordeelt u zelf. Beiden hebben diverse projecten, -door Beter ter Been gesteund-, bezocht. Op verzoek van het Bestuur hebben zij kritisch naar de voortgang en resultaten gekeken en gevraagd.

Wij mogen door het jaar diverse donaties en schenkingen ontvangen. Vanaf nu willen wij  in elke nieuwsbrief enkele van hen steeds in het zonnetje zetten. Dankzij  hen en ú (de anonieme donateur/ gever) zijn wij in staat wij veel mensen, jong en ouder, in nood blij te maken en weer perspectief en mobiliteit te bieden.

Naast onze trouwe donateurs en volgers wil ik tenslotte graag een  nieuwe groep van lezers   van harte welkom heten. Namelijk de donateurs  van de stichting Orthopedic Support ( zie hieronder).

Marian Connotte (voorzitter)

Orthopedic Support

Orthopedic Support is bijna 20 jaar actief geweest in Mexico. Het bestuur van Orthopedic Support heeft besloten om na bijna 20 jaar te stoppen.  En heeft ons  verzocht -als Orthopedic Support-  in de st Beter ter Been  te mogen opgaan. Orthopedic Support vindt dat  haar missie  het beste aansluit bij  die van Beter ter Been.

Stichting Beter ter Been heeft een aantal jaren (tot 2015)  de st. Orthopedic Support mogen ondersteunen in haar activiteiten in Mexico rond orthopedische schoeisel en materialen. Het verzoek van de stichting Orthopedic Support  heeft ons positief geraakt. Wij hoefden niet lang na te denken en hebben ‘ja! “ geantwoord. Met respect willen wij het bestuur en donateurs van Orthopedic Support bedanken voor hun inzet en onze waardering uitspreken voor hun bijdrage in de voorbije 20 jaar.
Donateurs  en volgers van st Orthopedic Support nodigen wij uit een kijkje te nemen op onze website http://beterterbeen.nl/  en zich aan te melden voor de nieuwsbrief.
 

René en Jeanine in Nepal

Zoals in de vorige nieuwsbrief  aangekondigd, hebben Jeanine van Dalen (bestuurslid bij Beter ter Been) en haar vader, oud-voorzitter bij Beter ter Been, René van Dalen, een reis gemaakt naar Nepal. Tijdens deze reis, die ze, op de reiskosten van Jeanine na*), zelf hebben gefinancierd, hebben ze verschillende projecten in Nepal bezocht.
Er van uitgaande dat het grootste deel van u Nepal enkel kent van de beelden op televisie en de verhalen in de krant, wat ook gold voor zowel René als Jeanine, geeft Jeanine  op verzoek graag haar algemene indruk van het land weer:

‘Het eerste woord dat me ontvalt als ik door de straten van Kathmandu wandel is: ‘hartverscheurend.’ Ik verplaats me over niet geasfalteerde wegen vol kuilen, stenen, motoren en scooters (die gehele gezinnen in één vervoeren), koeien, kippen, gewonde honden, auto’s en fietsen. Het enige geluid wat ik hoor is het, in Nederland met 360 euro bestrafte, geluid van het continu indrukken van je claxon. Elke boom of plant die ik zie is bruin van de uitlaatgassen en het opgewaaide stof van de straten. De kaart in mijn Lonely Planet geeft de parken aan als groene gebieden, ik denk dat er weinig mensen bestaan die zo’n rijke fantasie hebben. Goed gefundeerde huizen of winkels heb ik nog niet kunnen zien, en in alles wat er staat, zijn wel wat scheuren door de beving te ontdekken. Ik zie mensen zich wassen in rivieren vol afval en vraag me tijdens mijn wandeltocht ook af waar de continue brandlucht die ik ruik vandaan komt. Ik besef me dat het afval hier midden op straat in de brand wordt gestoken. Bij gebrek aan de bij ons zo bekende vuilniswagen.....

Nepal is, met haar gemiddeld inkomen van ongeveer 300 euro PER JAAR, een van de armste landen op de wereld. Bedragen die we in Nederland na een (universitaire) studie wellicht per uur kunnen verdienen, zo vertellen de sites van verschillende universiteiten mij. De confrontatie die ik ervaar geeft armoede een hele nieuwe betekenis. Het bestaan in Kathmandu heeft alles weg van overleven tussen het geweld van de stad en haar beperkte werkgelegenheid. Het feit dat er geen benzine of diesel te verkrijgen is, mits je er minimaal vier uur voor in de rij wil staan, en het gebrek aan elektriciteit op het grootste deel van de dag, werkt hier ook niet aan mee.

We bezoeken een (orthopedisch) schoenmakerij die zich bevindt in een, met golfplaat, gebouwde garage, omdat de beving ook haar gebouw heeft verwoest. Schoenmakers die de hele dag op de koude grond zitten, in een sterk aanwezige lijmgeur en daar voor een minimaal loon schoenen maken. Naast collegeschoenen maken ze ook (gratis) orthopedisch schoeisel, voor de gemeenschap. Met trots vertelt de eigenaar over het werk wat ze doen en de machines de ze hebben, machines die wij in Nederland misschien 30 jaar geleden als nieuw konden beschouwen. En op dat moment besef ik dat de Nepalezen misschien heel wat jaren achterlopen, maar ook dat wij Nederlanders van dit Nepal nog heel veel kunnen leren.


*) Beter ter Been heeft een bijdrage in de reiskosten gedaan.

Tijdens hun reis hebben vader en dochter Van Dalen veel kunnen zien van de projecten die door Beter ter Been gefinancierd zijn en de mogelijkheden die er zijn voor verdere samenwerking. De [projectbezoeken hebben aan  Beter ter Been de nodige inzichten verschaft over de stand van zaken op dit moment en leermomenten voor de toekomst.

 

REISVERSLAG

Schoenmakerij van Hariram Bogati
Op de eerste dag na aankomst hebben René en Jeanine op het kantoor van Karuna Nepal Rameshwor en zijn vader ontmoet. Hariram Bogati, vader van Rameshwor, bezit een schoenmakerij in Kathmandu. In deze schoenmakerij maakt hij zowel collegeschoenen als orthopedisch schoeisel. Rameshwor heeft in deze schoenmakerij dan ook zijn eerste ervaringen en leermomenten opgedaan. Hariram vertelt dat in sommige gevallen de overheid meebetaalt aan de orthopedische schoenen, maar dat deze in het algemeen uit eigen zak betaald moet worden. Daarom helpt hij graag (arme) mensen door ze te financieren. Hij vertelt ook dat er nog lang niet aan de vraag voor orthopedisch schoeisel is voldaan binnen Nepal en Kathmandu. Het is voor Hariram moeilijk om zijn schoenmakerij staande te houden omdat er maar een beperkt aantal uur op een dag elektriciteit in Nepal is. En helaas is er onvoldoende zicht op de hoeveelheid orthopedisch schoeisel die nodig is.

Die middag hebben René en Jeanine ook een bezoek gebracht aan de schoenmakerij van Hariram, waar René nog een paar schoenen cadeau kreeg. Hier links een impressie van de schoenmakerij van Hariram.  
                                        
Rameshwor Bogati
Diezelfde midag spreken ze Rameshwor, de schoenmaker die de schoenmakerij in Sunsari gaat starten voor Beter ter Been. Rameshwor vertelt over de dingen die hij als lastig heeft ervaren tijdens de training, zoals de taalbarrière en het moeten leren over de orthopedische kant van de voet, en hoeveel hij in Vietnam heeft geleerd. Ook vertelt hij dat hij klaar is voor de vervolgstap die hij gaat maken en het opzetten van het project in Sunsari.

HRDC Banepa
Later die dag vertrekken ze naar HRDC, het Hospital and Rehabilitation centre for Disabled Children, in Banepa. Dit is een welvarend ziekenhuis met moderne machines. Alle voorzieningen die nodig zijn waren aanwezig en voor Nepaleze maatstaven zag dit er dan ook keurig uit! In dit ziekenhuis zijn twee schoenmakers door Beter ter Been opgeleid.

HRDC Chitwan
Na een busrit van 280 kilometer die ongeveer 10 uur in beslag nam, kwam het duo aan in Chitwan. Hier hebben ze het HRDC van Chitwan bezocht. Van de twee schoenmakers die Beter ter Been opgeleid heeft in HRDC Banepa is er één gaan werken in Chitwan. Dit ziekenhuis opereert zelf niet , wel worden hier orthopedische schoenen gemaakt. Door middel van een gipssysteem, zoals te zien op de foto, kunnen kinderen tot en met vijf jaar van hun klompvoeten verholpen worden. De toekomst van dit project is helaas, door beperkte middelen, nog onzeker.

                                                                   
 


 
Er wordt gips om dit meisje haar benen gedaan om, zonder operatie, klompvoetjes tegen te gaan.


Huisbezoeken
Na een binnenlandse vlucht hebben René en Jeanine Biratnagar bezocht. In Biratnagar is er, door mede-financiering van Beter ter Been, een CBR opgebouwd. Vanwege  dit CBR kan er plaatselijk en ter plekke gekeken worden of er mensen zijn die behoefte hebben aan orthopedisch schoeisel en kan dit via huisbezoeken alsnog in gang gezet worden.

Er zijn fysiotherapeuten van CBR aanwezig die bij de cliënt thuis het werk kunnen doen. Dit is voordelig  en vaak efficiënter omdat het vanuit de dorpen  en dag en een nacht reizen kan zijn voordat het ziekenhuis in Biratnagar bereikt is. Voor de bevolking  in de afgelegen dorpen is reis en verblijf meestal te prijzig en daarom zien ze vaak af van een consult en oplossing.

                                                                                                       René en Jeanine hebben hier drie huisbezoeken gedaan. Zo konden ze zien hoe de algemene tevredenheid was bij de Nepaleze kinderen en welke de eventueel verbeterpunten waren. Bij de CBR's leren de ouders ook de fysiotherapie met het eigen kind te doen (foto), zo is er nog meer vooruitgang zichtbaar.

Zodoende is er een algemene indruk gekregen wat betreft de kwaliteit van de schoenen en de tevredenheid van de bevolking. Klaarblijkelijk is het in Nepal ook gebruikelijk dat wanneer er een gast in het dorp komt het hele dorp zich verzamelt.

Gesprek met community
Ook is er een gesprek geweest met de partijleiders van de partijen in het dorp. Zo kon er gepeild worden wat de vraag is naar orthopedisch schoeisel en welke problematiek zich voordoet wat betreft gezondheid in het algemeen. Ze hebben zich positief uitgelaten voor de hulp die er geboden wordt door Beter ter Been maar gaven wel nog tips en aanmerkingen op de schoenen.

 
Het hele dorp komt kijken, bezoek van René & Jeanine. 

CBR Biratnagar
Vervolgens heeft het tweetal het hoofdkantoor van CBR Biratnagar bezocht. Hier kregen ze een uitgebreide evaluatie van het afgelopen jaar. Binnen CBR Biratnagar zijn er in de afgelopen jaren zo’n 10.000 mensen geholpen! Wel kan de bereikbaarheid van dit project nog wat verbeterd worden en kan er nog meer geadverteerd worden om zoveel mogelijk mensen kennis te geven van het bestaan van CBR en de mogelijkheid van huisbezoeken (dorpen bezoeken).
 
CONCLUSIE
Deze reis had vooral als doel om te controleren hoe de voortgang bij de door Beter ter Been gefinancierde projecten is. Het Bestuur heeft naar aanleiding van deze bevindingen kunnen concluderen dat we de projecten in Biratnagar en Banepa, zoals gepland, niet verder zullen financieren. Deze projecten zijn daarom inmiddels afgerond.

Het volgende project, in Sunsari, zal vanaf nu in Nepal al onze aandacht krijgen. We hopen hiermee een nieuw concept te ontwikkelen. Het was erg aangenaam dat we als Stichting door gesprekken met Karuna Nepal, Rameshwor en Hariram en de lokale gemeenschappen nog heel veel hebben kunnen leren en verbeteren.
 
 

 

Modulaire schoen

De drie groepjes van  studenten aan het UMCG hebben begin 2016 een korte presentatie gegeven en ideeën gepresenteerd  ten aanzien van de modulaire schoen. Helaas zijn niet alle suggesties  realiseerbaar of  toe te passen op het concept van Beter ter Been. Een van de studenten heeft nu in haar master het orthopedisch schoenontwerp opgepakt  en kan mogelijk een verdieping inbrengen.
Orthopedische schoenen vergen maatwerk tot op de millimeter en naast vakmanschap ook de broodnodige kennis  over materialen, over de 'biologie' van de voeten en het juist gebruik van materialen. De ontwikkelingen in 3D gaan nu zo hard, we proberen die op mogelijkheden te volgen. Wie weet wat we in co- creatie met opleidingsinstanties nog kunnen versnellen of realiseren....

  
 

Schenkingen en donaties

Regelmatig willen wij een schenking of donatie eruit lichten en  benoemen.
Graag willen wij hier BARON, schoenmakerij  te Drachten expliciet bedanken  voor de zeer gulle donaties aan  Beter ter Been in het afgelopen jaar. Het vier man sterke team schoenmakers en podologen maakt regelmatig vanuit de ‘blauwe spaarpot voor Beter ter Been’ een bijdrage over voor projecten . <<www.schoenmakerijbaron.nl >>

Stichting De Drie Wassende Manen heeft een grote schenking gedaan van welk  bedrag wij  vervoer van de container met inventaris (van hamers tot leer, van spijkers tot grote slijpmachines) kunnen financieren van Rotterdam naar Nepal (project Sunsari). <<Email: driewassendemanen@gmail.com, geen website>>

Naast het eind 2015 verkregen legaat waarvan de schenker anoniem wenst te blijven, maar wij wel affiniteit met onze doelen vernomen hebben, mochten wij in 12 maanden tijd zo’n 400 euro onvangen  van bedrijven, kerkgemeentes en particulieren. In de volgende nieuwsbrief willen we  een toelichting geven hoe wij met een donatie omgaan van ontvangst tot bestemming. 

Stage Rameshwor 

Wij hebben u vorig jaar verteld over de opleiding in Vietnam waaraan Rameshwor Bogati uit Nepal deel heeft genomen. De opleiding die mede ondersteund werd door Hogeschool Fontys en het Lepra Fonds, heeft als doel om schoenmakers uit diverse landen op te leiden tot orthopedisch schoenmaker.

Tijdens dit opleidingstraject heeft onze stichting financiële ondersteuning geboden aan Rameshwor die later dit jaar als orthopedisch schoenmaker van start gaat in een nieuw (demo)project in het Noordoosten van Nepal. Dit project wordt grotendeels door Beter ter Been gefinancierd.(zie hiernaast)

Gedurende de opleiding (anderhalf jaar) in Vietnam heeft Rameshwor kennisgemaakt met de orthopedische schoentechniek, materiaal- en machines. Verder is er veel aandacht besteed aan anatomie, pathologie en orthopedie. De docenten waren afkomstig uit zowel Vietnam als vele andere landen o.a. Nederland.

Wij hebben Rameshwor nu voor enkele maanden a.s. zomer uitgenodigd om onder begeleiding van ons bestuurslid Toos Rook, in een orthopedische schoenmakerij in Noord Nederland de fijne kneepjes van het vak te leren. Bovendien kan hij kennis maken met ons bestuur, voordat hij van start gaat in ons nieuwe project later dit jaar. Wij wensen Rameshwor een leerzame stagetijd toe!.Rameshwor Bogati met bestuurslid Jeanine van Dalen

 


Toekomst projecten Nepal

Zoals elders in deze nieuwsbrief vermeld, is ons eerste project in Nepal afgerond. Eigenlijk was dit een tweedelig project van drie jaar waar we vanaf 2012 mee bezig zijn geweest. We kijken met gemengde gevoelens terug op de resultaten die hier geboekt zijn. Voor Beter ter Been was dit misschien een te groot en duur project omdat we niet zelf op alle uitwerking continue controle konden voeren. Met deze kennis en ervaring in one hoofden gaan we dan ook positief kritisch en vastberaden het volgende project tegemoet. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief(dec 2015) verteld, zijn Beter ter Been en Karuna Nepal bezig met het opzetten van een nieuw meerjarenproject in Oost-Nepal (Sunsari). In deze regio willen we, gezamenlijk, stimuleren dat de opgedane vakkennis verspreid wordt. En dat kan Rameshwor natuurlijk niet alleen. We starten daarom met tien medewerkers die door Rameshwor getraind zullen worden tot orthopedisch schoenmaker. En we vertelden u ook dat we dit nieuwe project als demo-project in de oostelijke regio willen lanceren, met een methodiek die we dan later efficiënt kunnen dupliceren in andere regio’s. 

Machines en materialen worden sinds februari ingekocht en opgeslagen om straks verscheept te worden, zodra de overeenkomsten door beide partijen getekend zijn. Beter ter Been betaalt de inventaris en materialen voor de werkplaats. De machines zullen vanuit Nederland met een 20ft container naar Nepal worden opgestuurd.  Dit is mede mogelijk dankzij de donatie van st.De Drie Wassende Manen. Rameshwor zal tijdens zijn Nederlandse leerwerkstage getraind worden met vergelijkbare te verschepen machines en materialen te werken en vooral veel praktijktips, toepasbaar voor de Nepaleze situatie verwerken.

Om dit alles te kunnen realiseren zijn  een contract en voorwaarden geformuleerd. Wat willen we als Beter ter Been doen en in welke vorm bijdragen en waarin niet (!) en aan welke eisen en bijdragen dient Karuna Nepal te voldoen? Daar hebben we pittige discussies en veel overleg over gehad. Het project zal gedurende drie jaar ondersteund worden en dient  daarna zelfvoorzienend te zijn.

Copyright © 2016 Stichting Beter ter Been, All rights reserved.