Copy
Uitnodiging Dialoog- en Doorpakweken Stimuleringsbeleid
Bekijk deze e-mail in uw browser

Uitnodiging Sportcafé

Van 30 januari tot 10 februari houden we de Dialoog- en Doorpak-weken in Duiven. Daarbij nodigen we inwoners, verenigingen, initiatieven en kleine en grote ondernemingen uit om met ons in gesprek te gaan over een eigentijds stimuleren en ondersteunen. We willen u als sportvereniging van harte uitnodigen om met ons in gesprek te gaan: 


Wanneer & waar

Datum: zaterdag 4 februari
Tijdstip: 13.30 - 16.00 uur
Waar: leeg winkelpand Pastoriestraat 15
Inloop: 13.00 uur


Het maatschappelijk perspectief van sport

Sport is een belangrijk middel: het draagt positief bij aan de fysieke en geestelijke gezondheid van onze inwoners, aan de ontwikkeling van onze jeugd, het bevorderen van zelfredzaamheid, aan ontmoeten en aan participatie van allerlei groepen in onze Duivense gemeenschap. Sport biedt ruim kansen voor het bereiken van maatschappelijke doelen en is breed van betekenis voor onze buurt-, wijk- en dorpsgenoten. Op zaterdag 4 februari willen we het in het Sportcafé met u hebben over welke maatschappelijke kansen er liggen in Duiven, hoe we deze kansen steviger kunnen oppakken en wat daarvoor nodig is.
 

Aan thema-tafels willen we met u in gesprek over kansen voor de sport en wat er nodig is om deze kansen ook optimaal te ontwikkelen en benutten in onze gemeente. In groepjes van 4-6 personen schuift u aan aan een tafel waar u in 30 minuten meepraat over de vraag: hoe kunnen we in onze eigen gemeente doorpakken op kansen?

  • wat doen/kunnen we (al) zelf,

  • wat doen/kunnen we samen?

  • wat kunnen (professionele) ondersteuners betekenen?

  • en wat moet/kan de gemeente hierin oppakken en hoe?

U rouleert aan de tafels en werkt aan meerdere thema's, samen met de andere partners in de sport.
 

Thema’s aan de tafels zijn onder andere:

  • De kansen-tafel: wat ziet u als kansen en hoe kunnen we die concreet oppakken?

  • BOSS & combi-functionarissen: wat kunnen we er mee?

  • Werk door de sport, werk voor de sport: kansen van de nieuwe participatiewet voor sportverenigingen

  • Uniek Sporten: kansen voor inwoners met een beperking;

  • Stoom afblazen: wat gaat er goed & wat kan er beter in de samenwerking met de gemeente?

 
De middag wordt ingeleid door Joke Roeterdink. Zij is werkzaam bij de Gelderse Sport Federatie. Zij onderkent het brede maatschappelijke belang van sport als geen ander. Joke is altijd op zoek naar mogelijkheden en ondersteunt projecten om sport in de huidige samenleving beter en vernieuwend neer te zetten, met als doel iedereen aan sport te verbinden.

 
Waarom de dialoog- en doorpakweken?

Doel van de gemeente is door te pakken op nieuwe manieren van steun en stimulans en in juni 2017 te komen tot een nieuw, eigentijds stimuleringsbeleid. De gemeente subsidieert sinds jaar en dag zo’n honderd instellingen. Instellingen die vooral veel zelf doen en daarbij steunen op gedreven, talentvolle mensen. In de Dialoog- en Doorpakweken willen we verder met u verkennen wat u als instelling zelf kunt, wat u samen kunt doen als verenigingen of met andere partners in onze gemeenschap, waar u meer ruimte, ondersteuning en houvast nodig hebt en waar de gemeente een rol kan spelen als mede-mogelijk-maker. Daarbij gaat het – naast traditionele subsidies –ook om meedenkkracht, accommodatie, informatie, contacten, en meer rek in regels. En het gaat erom om het subsidiegeld dat er is, samen zo slim mogelijk in te zetten om met elkaar doelen te bereiken. Het gaat dus niet om een bezuiniging.

 
Welkom

Graag verwelkom ik u op 4 februari. Kom met een brede delegatie: bestuur, kader en leden, zodat iedereen mee kan praten voor de toekomst. Geef u voor de avond op via mijn mail-adres: a.sommers@duiven.nl.


Met vriendelijke groet,
namens wethouder Johannes Goossens

Ans Sommers

 

 This email was sent to M.Splithof@unieksporten.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente Duiven · Koning Willem-Alexanderplein 1, Duiven · Duiven, GE 6921 ES · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp