Copy
Billedtekst
Læs denne e-mail i din browser

Nyhedsbrev Februar 2017

Vi har gode nyheder, ideer og datoer linet op til jer!
Fastelavnsboller bagt i Bangladesh, uden videre begejstring. Bengalerne synes det var for snaskede.

Generalforsamling 19/3 2017

af Christian Alnor


Generalforsamling 19/3 i Billund
Vi indkalder hermed til generalforsamling i Foreningen til støtte for St. Mathew´s Schools – SMS-Bangladesh søndag 19/3 kl. 15.00-17.00 hos Oluf Christensen, Søndermarksvej 314
Billund.
Dagsorden iflg. vedtægterne er:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse og forslag til budget
4. Valg af styregruppemedlemmer og revisor, jf. § 5. pkt. 1
5. Behandling af indkomne forslag fra styregruppen og/eller medlemmer.
6. Eventuelt.

Eventuelle forslag til behandling kan indsendes til formanden på ca@middelfart-gym.dk. Regnskabet for 2016 vil blive lagt på vores hjemmeside i god tid inden generalforsamlingen. 
 

OBLIGATORISK TILMELDING til generalforsamlingen til Oluf på 4052 4028 el. 4219 2925 senest 15. marts.


 

Udvikling af skolerne i Bangladesh

af Christian Alnor

 

Som bekendt fik vi i 2015 på en partnerskabskonference i Birganj udarbejdet en strategiplan for 2015-20 for hele SMS-organisationen i Bangladesh. Senere på året udarbejdede vi så en handleplan til realisering af strategien. Et kernepunkt i strategiplanen er udviklingen af skolerne, så at de på lidt længere sigt bliver selvfinansierende og (mere) uafhængige af støtte fra Danmark. For at det skal kunne lade sig gøre skal vi give bygningerne i de 3 byer et ordentligt løft. Især i Pirganj er der behov for bedre bygninger.

Drømmen er at bygge en helt ny skolebygning. Vi har for nogle år siden takket være en meget generøs donation fra en af vores trofaste bidragydere kunnet erhverve en grund til formålet. Nu har vi så været så heldige, at vi har fået tilsagn om at Ys Men Denmark har valgt vores skoleudviklingsprojekt som det ene af sine to regionsprojekter 2017-18. Vi har fået lovning på ikke mindre end 700.000, og det er nok til at bygge en ny skole i Pirganj, give de to andre skoler et tiltrængt løft og til at komme i gang med efteruddannelsen af lærerne.

Vi vil i de kommende nyhedsbreve kunne berette meget mere om denne fantastiske udvikling. Og vi glæder os til at komme i gang. Filip tager til Bangladesh 20. februar for at starte forberedelserne med Nogen.

 

Mobilepay

af Filip Engsig-Karup


Her kommer en vigtig meddelelse til jer, der bruger MobilePay. Vi har nu lavet en aftale med VIVA om, at vi kan benytte nedenstående mobil nummer til MobilePay indbetalinger til SMS. Man skal bare huske at skrive ”SMS Bangladesh” i feltet for meddelelser til modtageren. Ellers går de til VIVA’s øvrige arbejde. Det er naturligvis også udmærket og nødvendigt, men det var ikke lige det, der var meningen med et bidrag til SMS. Nummeret er  4023 1133. Prøv det – og se om ikke det virker udmærket J

HUSK bare lige at mærke med ”SMS Bangladesh”.

Efterlysning

af Filip Engsig- Karup


Når der nu er så gode visum-muligheder for at komme ud som volontører, så vil vi meget gerne høre fra folk, der godt kunne tænke sig at komme ud. Det må være unge eller ældre, det må være studenter eller færdiguddannede fagfolk, det må være byggesagkyndige eller sundhedsfaglige, sprogkyndige eller pædagoger og lærere – endda efterlønnere og aktive pensionister! J Vi vil gerne høre fra jer allerede nu – så kan vi tage en første snak over en kop kaffe og blive enige om en slagplan.

Og I kan henvende jer enten til os eller til IMPACT – I kan se kontakt detaljerne på hjemmesiden.

Flere gode nyheder fra Bangladesh

Af FIlip Engsig-Karup

 

Vi lovede jer i sidste nummer af Nyhedsbrevet, at vi ville give jer gode nyheder her i februar. Og en af de gode nyheder er, at projektet i Bangladesh nu har modtaget forhånds godkendelse af vores aktiviteter derude for ikke blot 1 år, men for hele 4 (FIRE!) år. Det betyder, at folkene derude kan spares for en masse administrativt arbejde med at søge hvert eneste år. Nu er godkendelsen i hus lige fra 1. januar 2017 og til 31. december 2020. – Og ikke nok med at aktiviteterne er godkendt. Samtidig har vi også fået tildelt arbejdstilladelser for ikke mindre end 16 volontører fordelt over de 4 år – altså 4 om året – og hver tilladelse gælder for 6 måneder.

Så kommende volontører kan altså uden problemer opholde sig i Bangladesh et halvt år, før de behøver at tænke på forlængelse. Alle de tidligere volontører vil sikkert tænke tilbage på alt deres besvær med forlængelser, fornyelser og rejser til både Dhaka og landene udenom Bangladesh og måske misunde kommende volontører en smule. Men al udvikling står jo på ryggen af dem, der har været der før – så TAK til jer, der alligevel holdt ud og GJORDE jeres store indsats derude!


 
Støt arbejdet: klik her!
Copyright © 2017 SMS Bangladesh, All rights reserved.