Copy
Billedtekst
Læs denne e-mail i din browser

Ny dato for generalforsamling i SMS Bangladesh

Generalforsamling i SMS Bangladesh 


Vi har lige som resten af landet måtte sande at covid-19 nok har fat i os længere tid end først antaget. Derfor har vi valgt at flytte vores generalforsamling til d. 17 Maj 2020 kl 12. 

 Generalforsamlingen afholdes på Søndermarksvej 314, Billund. 

Vi starter dagen med en frokost og afholder derefter den mere officielle del. Vi lover et hyggeligt selskab og god stemning, samt gode opdateringer fra det gyldne Bangladesh. 
 

Denne ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første halvår med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse og forslag til budget

4. Valg af styregruppemedlemmer og revisor, jf. § 5. pkt. 1

5. Behandling af indkomne forslag fra styregruppen og/eller medlemmer.

6. Eventuelt.

Punkter, der ønskes behandlet under pkt 5 skal være formanden i hænde senest  2/5  pr mail ca@middelfart-gym.dk


Af hensyn til spisning bedes I tilmelde jer til Oluf Christensen på oluf314@gmail.com. senest d. 13/5 

VI håber at se jer. 

Kærlig hilsen styregruppen SMS Bangladesh. 
 
Støt arbejdet: klik her!
Copyright © 2020 SMS Bangladesh, All rights reserved.