Copy
Billedtekst
Læs denne e-mail i din browser

SMS Nyhedsbrev Maj 2017

Forår med god støtte


Kære læsere og støttere. Solen skinner, og den skinner især på SMS. Hvordan, vil vi fortælle mere om her i nyhedsbrevet. 

Y’s Men Region Danmark støtter SMS-Bangladesh
 

af Christian Alnor

Vi får en stor hjælp til at realisere vores udviklingsprojekt for skolerne i Bangladesh fra y’s Men i Danmark. Organisationen, som er KFUM &K’s ”voksenafdeling”, har besluttet at vi bliver et af deres to regionsprojekter i støtteåret 2017-18. Helt konkret har vi fået lovning på 700.000 kr, som vil blive brugt til at bygge en ny skole i Pirganj. Her har skolen til huse i lejede bambusbygninger, som er alt for varme om sommeren og for kolde om vinteren. Efter planen skal der også blive penge til at lave en legeplads. Standard i en dansk skolegård – men det er det ikke i Bangladesh.

 

 

Y’s Men er en international organisation, startet i 1922. I Danmark har organisationen ca. 3500 medlemmer i godt 140 klubber. Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde og socialt udviklingsarbejde både i Danmark og i udlandet. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.  Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, samt udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag

 
En ny skole i Pirganj

Af Christian Alnor

 
Som nævnt er gaven fra Y’s Men beregnet til et opføre en ny skolebygning i Pirganj. Vi købte for nogle år siden en grund tæt på den nuværende skole takket være en generøs gave fra vores trofaste støtte i Flensburg Ole Rinneberg. Vi er først i starten af planlægningsfasen nu, men har fået de første udkast til tegninger: en toetagers bygning med i alt 7 klasseværelser, lærerværelse, kontor, bibliotek osv.
Planen er, at fundamentet skal lægges til vinter, og så skal resten af bygningen opføres i 2018 når regntiden er overstået. Vores grund er på ca. 800 m2 – ikke stor efter Dansk målestok. Men man bor som bekendt tæt i Bangladesh. Der lever ca. 160 mio. menneske på et areal der er ca. 3 gange så stort som Danmark.
 

Opdaterede elevtal for de tre skoler

Af Filip Engsig-Karup

 

På grund af en fejl kom hele teksten om de nye elevtal desværre ikke med i sidste Nyhedsbrev. Men her er den manglende tekst:

2017 tallene for elevoptagelsen på de tre skoler er nu kommet, og vi kan klart se, hvordan lærernes indsats overfor forældrene, som vi skrev om sidst, har båret frugt:

A. Det samlede drop-out tal er faldet til under halvdelen. Nogen vil altid skifte skole, f.eks. fordi forældrene forflyttes, og det er helt i orden. Men hvor 19% af eleverne i 2016 forlod St. Mathews, er vi for 2017 nede på bare 9% - og tendensen er særlig tydelig i de to ældste klasser, hvor kun 12 elever skiftede skole. Det tegner godt for fremtiden. – Vi bemærker, at 60% af dem, der forlod vores skoler, forlod skolen i Pirganj. Vi ved ikke hvorfor, men vi tror på, at når rygtet om den nye skolebygning i Pirganj for alvor spreder sig, så skal de nok komme tilbage. Alle forældre ønsker, at deres børn går i en ”rigtig” murstensskole – og det får de nu i Pirganj!

B. Der er også blevet optaget flere nye elever end i 2016: 92 nye elever imod 71 i 2016 – en stigning på over 25%. Og hvis vi blandt forældrene kan opbygge en kultur om, at når et barn én gang er optaget på St. Mathews School, så fortsætter det naturligvis til og med 5. klasse, så vil vi være nået langt.

C. Det samlede elevtal er nu 357 elever. I 2016 var der 313 elever, så det er en stigning på 14%. Det er fint og meget tilfredsstillende. Men vi har faktisk plads til mange flere. I Pirganj vil vi have plads til 210 i den nye bygning, mens vi naturligvis har lidt dårligere plads de to andre steder. Men målet er 600 elever i de tre skoler. Og med det elevtal vil vores mål om, at den daglige drift skal dækkes lokalt, være rykket meget tættere på.  

Støt arbejdet: klik her!
Copyright © 2017 SMS Bangladesh, All rights reserved.