Copy
Billedtekst
Læs denne e-mail i din browser

Nytårshilsen 2019/2020

SMS ønsker alle følgere et godt nyt projektår. 

Tilbageblik på 2019


Året startede med en festlig begivenhed, som mange havde arbejdet hårdt for at nå frem til. D. 13. Januar kunne vi byde lærere, elever, forældre, bestyrelser og andre gæster til en farverig indvielse af den nye skole i Pirganj. Den nye flotte skole er resultatet af et samarbejde mellem SMS og Y´s Men i Danmark, som havde udvalgt SMS som årets regionsprojekt i 2018. Lidt usædvanligt blev projeketet gennemført samtidig med at Y´smen samlede ind til projektet. Så det betød at de kunne følge nøje med i byggeriet.

D. 13. Januar kunne hele projektet afrundes og skolen indvies med taler fra den daværende regionsleder Kresten Grysbæk, direktøren for SMS i Bangladesh Nagend Bormon og flere adskillige andre der havde noget på hjerte ang. denne nye skole. Det er et projekt der vækker mange glade følelser både i Bangladesh og i Danmark. For at kunne fremvise en flot ny skole med plads til 210 elever, med gode handicapvenlige forhold er noget der er med til at styrke SMS Bangladesh´s image og grundlag i Bangladesh. 

Grundlag og image er også noget vi har tænkt over i den danske styregruppe i SMS i løbet af 2019. Vi havde i januar en dag sammen en konsulent fra virksomheden Facilitator, som skulle hjælpe os frem til hvordan SMS kan blive en stærkere og mere bæredygtig organisation. Hovedpointerne fra den da var at vi skulle blive klarere på vores mål og styrke vores kompetencefelter. Vi har bla. forsøgt at imødekomme det ved at invitere flere med i vores arbejdsfællesskab, nogle som besidder nogle særlige kompetencer. De kompetencer vil vi løfte sløret for senere i dette nyhedsbrev....
 

Nytårshilsen fra direktør Nagend Bormon


Dear honorable Supporters , Merry Christmas and Happy New Year 2020 to all of you. We have could served and completed this year through Social Motivation Service by your unconditional supporting. All of you are very good person who help us to serve the poor people in Bangladesh so I always remember you in my every enjoyful time. Thank you very much and please keep me in your prayer. Best regards. Nagen

Kære ærede støttemedlemmer. Glædelig jul og godt nytår anno 2020 til jer alle. Vi kunne ikke have udført vores opgave dette år i Social Motivation Service (SMS) hvis det ikke var for jeres betingelsesløse støtte. I er alle meget gode mennesker, som hjælper os med at tjene det fattige folk i Bangladesh, så jeg husker jer altid i mine gladeste stunder. Tusind tak og tag mig med i jeres bønner. De bedste hilsner Nagend. 

 

Julen 2019 julekalender

Traditionen tro støtter DR´s julekalender et ulandsprojekt. Overskuddet fra julekalenderen i 2019 gik til Planfondens skoleprojekt i Dhaka i Bangladesh. 

Planfonden har et skoleprojekt der er meget lig vores i SMS, og har nogle af de samme kerneværdier. De skriver om baggrunden for deres projekt: "

Bangladesh er et af verdens fattigste lande, og det er samtidig et af verdens mest tætbefolkede. Alligevel begynder 98 procent af alle børn i første klasse. Men det er desværre stadig kun halvdelen af dem, der gennemfører de syv års grundskole og ender med at få en eksamen.

Frafaldet er særlig stort i de fattige slumområder i megabyen Dhaka.

Her bliver flere end 50 procent af pigerne nemlig gift, før de fylder 18 år. Og over en tredjedel af alle 10-14-årige drenge og piger arbejder i farlige og nedslidende jobs med en arbejdsuge på op til 60 timer. Både tidligt ægteskab og fuldtidsarbejde betyder, at det er slut med at gå i skole.

Derved frarøves disse børn  muligheden for at skabe sig en bedre tilværelse for dem selv og for kommende generationer. For skolegangen er ikke alene en basal menneskeret, det er også en afgørende nøgle til bæredygtig udvikling." 

Dette udmundet i et undervisningsmateriale "Trækfuglen" som kan bruges i landets folkeskoler, med forskellige forløb, der har til formål at informere danske elever om forholdene for deres jævnaldrende kammerater i Bangladesh. Vi i SMS er lykkelige for at der kommer et mere landsdækkende fokus på folket i Bangladesh. 

2020 byder på.....

 

Legepladser:
 

Vores arbejde i 2020 er starter med endnu et lille projekt. En dansk gruppe bestående af tidligere volontører og et af styregruppens medlemmer rejser til Bangladesh i slutningen af januar, for at bygge legepladser til vores elever. 
 

En klassisk bengalsk legeplads består mest af jernrør og der er ikke den samme sikkerhedsgodkendelse, som vi kender herhjemmefra. 
SMS vil gerne have at legepladserne på samme måde som undervisningen skal lægge sig op af danske standarder.  
Så det er et projekt der forløber i årets første måneder og gerne skulle bringe glæde mange år frem. 

Resten af år 2020 projekter vil vi informere om undervejs, så læs med!: 

Nye kompetencer


Som tidligere nævnt, er der kommet nye kompetencer ombord på SMS- vognen. 

Den ene er Ole som vil give SMS´s hjemmeside en gevaldig renovering. 

Den anden er Sofie der står for de sociale medier. Snart vil der komme direkte opdateringer fra Bangladesh,når Sofie rejser til Bangladesh i starten af februar.  Følg med på fb siden her
Følg os på Instagram på her
 
Støt arbejdet: klik her!


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SMS Bangladesh · Færøvej 5 · Middelfart 5500 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp