Copy
Arbejdet på rismarkerne tager form 
Læs denne e-mail i din browser

Nyt fra Bangladesh  

.. på godt og ondt!

Varmegraderne stiger i Bangladesh, men arbejdet på markerne skal alligevel gøres. Inden der snart går sommerferiestemning i det danske folk, skal I have en opdatering på arbejdet i Bangladesh. I dette nyhedsbrev kan læse lidt om de forfærdelige begivenheder, der finder sted i Bangladesh i disse dage. Oven på dette skal vi have humøret op med en lille solstrålehistorie og dernæst et lille indblik i generalforsamlingen.

God læselyst!

Your text caption goes here

Mord i Bangladesh - igen igen

af Filip Engsig-Karup


Så skete det igen. En totalt sagesløs kristen, en katolsk købmand, blev forleden hakket ihjel for øjnene af rædselsslagne vidner. Han er blot den seneste i en efterhånden lang række borgere, der bliver slagtet af (formodentlig) fundamentalistiske islamister. Ikke bare landets egne, men også udlændinge. Og jeg møder nu ofte spørgsmålet, om Bangladesh er ved at blive fundamentalistisk. Mordene taler jo deres tydelige sprog, ikke?

Men nej – Bangladesh er ikke ved at blive fundamentalistisk. Det ligger så dybt forankret i bangladeshisk kultur, at man først og fremmest er bengaler og dernæst muslim eller hindu eller buddhist eller kristen. Det betyder for den alt overvejende del af befolkningen er, at vi nok er forskellige, men vi skal alle have lov til at være her. Vel er der ting hos ”de andre”, man ikke bryder sig om, og derfor omgås man dem måske ikke så meget og så gerne som ”sine egne”. Men den indstilling kan vi jo heller ikke sige er specielt fremmed for danskere.

Men ligesom vi gør, mener de allerfleste i Bangladesh, at de andre også har lov til at være her – og landet er stolt af, at de forskellige religiøse samfund trods alt lever i fredelig sameksistens. Derfor bryder folk i almindelighed sig heller ikke om ekstremister. Hverken politiske ekstremister, der spreder terror og rædsel som led i den stadige kamp mellem Sheik Hashina’s parti Awami League og Khaleda Zias oppositions parti BNP, eller religiøse fanatikere og yderligtgående islamister, som holder til i Jamati Islami og inspireres fra Islamisk Stat og andre terrorgrupper. Og da slet ikke, når det går ud over udlændinge. Det strider i den grad imod bangladeshisk gæstevenskabs kultur at det trodser enhver beskrivelse. Alle er chokerede og inderligt frastødte og tager voldsomt afstand fra den slags begivenheder. Islam og muslimer i Bangladesh er ikke som i Pakistan eller Afghanistan, hvor der er en stående kamp mellem moderate og ekstremistiske kræfter og hvor det til tider kan knibe med at tro på, at de moderate vil sejre i det lange løb. I Bangladesh ser det anderledes ud. Her er Islam og muslimer langt overvejende moderat og velvilligt indstillet overfor Vesten, og alle udlændinge mødes med gæstfrihed og respekt. Endda i en grad, som tit sanker gloende kul på vi udlændinges  hoveder.

Bangladesh’ grundlov fra 1972 slår fast, at staten bygger på 4 søjler: Nationalisme, socialisme, demokrati og sekularisme. Man kan nok diskutere, hvor stærk nationalitetsfølelsen er, når alt udenlandsk anses som godt og så mange som muligt sender deres børn på uddannelse og arbejde i udlandet for aldrig at vende tilbage. Socialismen er det også som så med, når man betænker kapitalens og pengene magt i et gennemkorrupt samfund, hvor man kan bestikke sig til alt muligt. Demokratiet er formelt i orden og der holdes valg ca. hvert 5. år, men nepotisme, bestikkelige dommere og mord på politiske modstandere får demokratiet til at knirke fælt i fugerne. Men sekularismen opretholdes faktisk. Størstedelen af de 90% muslimer føler sig utvivlsomt religiøst overlegne i forhold til de andre religioner. Og der kan være lokale stridigheder imellem religiøse grupper, men der er ingen systematisk forfølgelse af religiøse minoriteter. Og myndighederne fastholder, at de religiøse samfund lever side om side og i harmoni, hvilket også er sandt. Det er ganske vist indføjet i grundloven, at landets love ikke må gå imod islam, men der foreligger ikke nogen definition af, hvor de to ”regimer” skiller, så der er ikke nogen seriøse tilløb til, at sekularismen skal udskiftes med islamiske love. Det vil et stort flertal af indbyggerne i Bangladesh aldrig gå med til.

Så Bangladesh er et land, der har mange udfordringer. Men det har allerede formået – imod mange odds – at udvikle sig på mange områder og scoret gode sejre – bl.a. socialt og økonomisk. Og det kæmper videre og tager de forskellige kampe undervejs. Således også udfordringen fra islamistiske fundamentalister, der prøver at destabilisere den siddende regering og samfundet som helhed. Det vil tage mange, mange årtiers målrettet indsats og meget mere end en halv eller hel snes mord at ændre 170 mil. menneskers kultur, grundlæggende værdier og identitet. Så det får islamisterne ikke held med i Bangladesh. Og det vil den store nabo Indien heller ikke tillade. Indien kan ikke leve med fundamentalistiske regimer i både Pakistan og Bangladesh. Og Indien har mange strenge at spille på, når de vil have nabolande til at makke ret. Så også af den grund vil Bangladesh ikke for alvor udvikle sig til et fundamentalistisk styre.

Vi i SMS er faktisk med i denne kamp, idet vi bevidst og konsekvent arbejder sammen med hinduer, kristne og muslimer for at styrke det bangladeshiske samfund. Det har vi været fra SMS’s start i 2005 og det vil vi altid være. Og TAK til alle jer, der igennem Støtteforeningen for SMS bidrager til at uddanne børn og unge og gøre dem til aktive og bevidste borgere i deres land, så de også kan bidrage til, at nationalisme, demokrati og sekularisme kan vinde over mord, terror og fundamentalistisk mørke.

(Inspireret af Tahamima Anam, The Guardian, 16. Maj 2016 - læse artikel her)

Nød lærer nøgen kvinde at spinde – eller sy
 

af Gitte Hjul Andersen 

 
I år er der blevet sat et ambitiøst mål. Fattigdommen skal være udryddet på verdensplan i år 2030, og for at kunne nå målet, er der blevet opsat 17 delmål. Det femte af disse mål lyder: Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinder og pigers rettigheder og muligheder.

Dette mål taler lige til SMS, da det er en af vores ambitioner i flere af projekterne. På skolerne er pigernes uddannelse prioriteret ligeså højt som drengenes, og de klarer sig mindst lige så godt. Derudover er skrædderprojektet GIRLS en mulighed for at uddanne kvinder, der ingen anden uddannelse har. Her modtager de undervisning, og danner sig praktisk erfaring med at fabrikere tøj. Efter uddannelsen får de mulighed for at købe en symaskine, så de kan fortsætte arbejdet og tjene deres egne penge, og måske endda starte deres egen lille skrædderbutik, og derved bidrage økonomisk til husholdningen eller forsørge sig selv.

På et af de efterhånden mange hold, slog en gruppe gæve kvinder sig sammen efter forløbet, og begyndte at spare op til, at kunne købe en forretning, og derved iværksætte deres egen virksomhed og styrket deres fremtidige muligheder – uafhængigt af en mand. En af de iværksættende kvinder fortalte med et smil på læben, at hun tjente mere end hendes mand og derved måtte forsørge ham. Det må da siges at være i verdensmålenes ånd.
 
Markederne i Bangladesh er fyldt med spændende grøntsager, frugter, krydderier og meget mere. Det hele er årstidsbestemt, så det er med at udnytte de forskellige afgrøder mens de er der. Lige nu er mangoerne i flor, og hvem kunne ikke ønske sig væk til dem? 

Et blik på generalforsamlingen 2016
 

Af Anne Cathrine Lykkegaard Pedersen

 
D. 21. maj blev der afholdt generalforsamling for SMS Bangladesh i Middelfart. Dette var en dag med drøftelser, samvær og gode snakke.

Formand Christian Alnor kunne i sin beretning henvise tilbage til generalforsamlingen i 2015, hvor det blev annonceret, at styregruppen ville intensivere arbejdet med at indsamle støttemidler. Et privat firma blev hyret til at lave en rundringning til organisationens givere. Dette gav ganske vist lidt, men ikke så meget som der var håbet på. På baggrund af dette blev der fremsat et forslag til en ændring af vedtægterne om, at medlemmerne fremover betaler 100 kr. om året. Nu tilstræber vi så, at de faste givere skal blive så mange, at vi selv kan varetage registreringen ift. SKAT, som vi i dag betaler os fra.

Den vigtigste begivenhed i 2016 er uden tilnærmelse, at vores aktiviteter og organisation i Bangladesh nu er fuldt godkendt. Nu kan vi lettere overføre penge til Bangladesh, og vi kan også få lettere adgang til at søge længerevarende visum til vores volontører. 

Netop volontørstatussen er vigtig, da vi ikke har haft udsendt volontører siden 2013. Dette har både grund i den politiske situation i landet, der i perioder har været urolige, og dels fordi der ikke er blevet fundet volontører til vores projekt. Af denne grund har styregruppen påbegyndt en undersøgelse af alternative muligheder for samarbejde med en ekstern organisation, der kan hjælpe os med at finde og udsende volontører til vores skoler.

På generalforsamlingen i 2015 kunne styregruppen berette om den Strategiske plan for udvikling af organisationen i Bangladesh, som blev udarbejdet på partnerskabskonferencen i marts 2015. Siden da har vi i samarbejde med folkene derude og vores konsulent i projektet, udarbejdet en handleplan, der meget konkret beskriver hvad der skal gøres for at føre strategien ud i livet. Denne er også blevet omsat til, hvad styregruppen kan gøre i Danmark. Det overordnede mål er, at skolerne i Bangladesh skal blive mere uafhængige af støtte fra Danmark til deres almindelige drift, så der på sigt kan blive kanaliseret flere midler til de sociale projekter. Med en udvikling af de fysiske rammer, skolens pædagogiske praksis og organisation, samt med en målrettet indsats for at synliggøre skolernes kvaliteter i lokalområdet er det målet, at elevtallet bliver så stabilt, at forældrebetalingen kan dække den ordinære drift af skolerne. Støttegruppen vil finde midlerne til denne udvikling, og vi er i gang med at søge større fonde om midler til en realisering af strategien over 5 år.

Efter formandens beretning blev det reviderede regnskab fremlagt og godkendt, indkomne forslag blev behandlet, og til sidst kunne dirigenten takke for god ro og orden. Det fulde referat kan findes på vores hjemmeside.

Det fulde referat kan læses på vores hjemmeside, eller via dette link.
Støt arbejdet: klik her!
Copyright © 2016 SMS Bangladesh, All rights reserved.