Copy
Hoog Tijd voor Andersom ziet ontwikkelingswerk als het versterken van eigen verantwoordelijkheden, immers elk mens is eigenaar van zijn eigen toekomst. We houden u graag op de hoogte van onze inspanningen.

     
Nieuwsbrief, april 2016

 
Ruim 300 kinderen telt de Buriangi School. Sinds onze eerste contacten in 2011 is dat een vertienvoudiging van het aantal leerlingen.
De langdurige en hevige regenval door El Niño vertraagt de bouw van de twee toiletblokken en de 3 ECD-klassen voor de allerjongsten. De gegraven schachten zijn door de wateroverlast ingezakt en het wachten is op de daling van de waterstand.
 
Met veel plezier werken de leerkrachten met de meegebrachte spel- en leermiddelen;
het is hen duidelijk hoe deze bijdragen aan (ruimtelijk) inzicht en sociale vaardigheden.
En de kinderen zelf? Ze stortten zich juichend op de lego, het teken- en nieuwe lesmateriaal.
 
Nils Huiden is inmiddels afgestudeerd op de verschillende toegepaste bouwtechnieken; we bespreken zijn adviezen binnen het bestuur en zullen deze daar waar mogelijk implementeren. Als belangrijk aandachtspunt geeft Nils aan dat het essentieel is om de samenwerking binnen de gemeenschap te bevorderen. Wij ondersteunen dit van harte en nemen het op in de deskundigheids-bevorderingsplannen die in samenwerking met Pamoja Child Foundation ontwikkeld worden.
 
Bij het Rangala Baby Home is een nieuw kalf geboren: haar naam is Helma en het is hilarisch dat er naast een Helma’s Hilton, een klein meiske met dezelfde naam nu ook een koe naar me vernoemd is. Op de plantage zijn de eerste bananen zijn geplukt; naast eigen consumptie worden ze verkocht aan het naastgelegen meisjesinternaat en op de lokale markt. Met de oogst van mais en andere gewassen gebeurt hetzelfde. William Okello is de drijvende factor voor verdere ontwikkelingen.
Discussies over de aanschaf van een tractor, het fokken van konijnen of geiten: het gaat voor Zr. Mary Esther soms net iets te snel. We volgen hun ontwikkelingen met grote belangstelling en zijn in afwachting van de komst van 2 koeien.
 
We bezochten Gabriël, één van de weesjes van het Rangala Baby Home. Ruim 4 is ie nu en sinds kort is hij ondergebracht bij zijn oudste zus en haar gezin. Het blijmoedige ventje geniet van zijn 2 neefjes met wie hij optrekt alsof het zijn broertjes zijn. Hij glundert als hij zijn nieuwe schooluniformpje laat zien; volgens zijn zus, die hij “mum” noemt, gaat het hem goed. Wij zijn dan ook blij met een jaarlijkse donatie voor hem, zodat hij zich op gelijke voet kan ontwikkelen met zijn nieuwe broertjes.
 
Intussen zijn we gestart met trainingen aan de 18-koppige Chiela groep. De vrouwen leven van de vishandel en kunnen met de inkomsten hun families onderhouden.
Omdat de vis duur betaald wordt (het project heet niet voor niets ‘no sex for fish’) ligt de nadruk op onderhandelen en ‘de nieuwe samenwerking’ met de vissers. Wanneer seks als ruilmiddel verdwijnt zal ook het aantal hiv/aids patiënten verminderen. Er is een lange weg te gaan, zowel voor vrouwen, als mannen, als voor hen beiden om gezamenlijk op te trekken tegen aids en naar hun ontwikkeling van zelfredzaamheid.
 
Hartelijke groet, Helma Nijssen
voorzitter
                      
Copyright © 2016 Hoog Tijd voor Andersom, All rights reserved.

Ons bankrekeningnummer is IBAN NL92ABNA0470371692
Email Marketing Powered by Mailchimp