Copy
Hoog Tijd voor Andersom ziet ontwikkelingswerk als het versterken van eigen verantwoordelijkheden, immers elk mens is eigenaar van zijn eigen toekomst. We houden u graag op de hoogte van onze inspanningen.
 
 

 
 
 
 
December 2015
 
De St.Peter’s School in Buriangi groeit! Het aantal leerlingen staat op 312 en dit jaar is een gebouw met 4 volwaardige klassen gerealiseerd. Nils Huiden, student van Avans Hogeschool heeft de bouw begeleid en zijn kennis overgedragen.
Het (te) kleine, golfplaten lokaal voor de allerjongsten wordt begin 2016 vervangen, tegelijkertijd met de bouw van 2 toiletunits.
De locatie van het grondwater is vastgesteld en per maart, aan het einde van de droge periode, verwachten we de installatie van de waterpomp aan te leggen. Een dakgoot, een kleine watertank en waterzuiverings-attributen zorgen voor de eerste (veilige) watervoorzieningen.
Nu de bouw in lijn met de planning verloopt bereiden we deskundigheids-trainingen voor in samenwerking met Edukans en de Pamoja Child Foundation. Daarmee hopen we in de loop van 2016 te kunnen starten.
 
Het Rangala Baby Home heeft sinds kort een afgestudeerde ‘farmer’ tot zijn beschikking. William Okello heeft op 4 december zijn diploma behaald aan het Baraka college in Nakuru. Met lof. Het weeshuis heeft al enige tijd profijt van zijn nieuw verworven inzichten. De plantage heeft zijn eerste bananen opgeleverd, de opbrengst van de door hem aangelegde groenten-tuin is met 70% toegenomen, de 300 leg- en broedkippen hebben zichzelf al 2x terugverdiend; de 100 nieuwe eendagskuikens groeien gestaag. De nieuw aangeplante gewassen voor de koeien zijn bijna toereikend voor 2 koeien die binnenkort worden aangeschaft onder leiding van SaCK, de lokale organisatie waar we mee samenwerken. Okello gaat zich in 2016 bezig houden met de uitbouw van de farm. Het Rangala Baby Home wordt daarmee steeds meer zelfvoorzienend;  de kinderen zijn inmiddels verzekerd van dagelijks verantwoorde maaltijden.
 
De 2e oogst van de papaja-plantage is gestart: 4000 vruchten voor de verkoop. Op de markt van Mundika zelf worden ze al verkocht en op de regionale markten zijn potentiele afzetmarkten gevonden. De eerste oogst van 2014 heeft nog onze volledige aandacht. Die problemen zijn nog niet opgelost. Nu de pastoor en de community chief zich ermee bemoeien lijkt er schot in de zaak te komen. Er is in elk geval veel beroering, en na een tijd van radio-stilte, betekent dat er nu beweging is. De trainingen over sales & marketing, over eigenaarschap en management lijken vruchten af te werpen. Het onderlinge vertrouwen lijkt zich te herstellen; een essentiële voorwaarde voor het vervolg van samenwerking.  
 
De Odeso groep heeft de pech dat het door hen zelf aangelegde leidingensysteem door de overheid tijdens wegwerkzaamheden beschadigd is. Enige compensatie door de overheid voor de aangerichte schade laat op zich wachten.
De groep heeft nu zelfstandig een nieuwe waterput geslagen van waaruit water verkocht wordt. De onderbreking van de business heeft geleid tot een vertraging van terugbetaling van de door hen aangegane lening. We hebben veel vertrouwen in deze groep: ze zijn pro-actief en hun plantage levert binnenkort winsten op door de verkoop van de te verwachten oogst.
 
De uitstaande kleinschalige leningen worden met enige regelmaat terugbetaald. We merken dat het succes in lang niet alle gevallen vanzelfsprekend is. Ze zijn niet gewend om geld voor herinvestering opzij te leggen: winst wordt direct omgezet in ‘food on the plate’  Ook voor deze leningen geldt: door meer kennis betere kansen.
Dat wordt dan ook ons motto voor 2016.
 
We willen al onze sponsoren hartelijk danken: jullie financiële support kunnen wij werk maken van hun toekomst.
 
We hopen elkaar in 2016 weer te ontmoeten!
 
Helma Nijssen, voorzitter
 
 
 
 
Copyright © 2016 Hoog Tijd voor Andersom, All rights reserved.

Ons bankrekeningnummer is IBAN NL92ABNA0470371692
Email Marketing Powered by Mailchimp