Copy
Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.
Beste imker,

De aanstelling van de Lector Bijengezondheid per 15 september is een goed moment om stil te staan bij de stand van zaken rondom het thema Bijensterfte. Met de al jaren zeer hoge wintersterftes in de V.S., een hoger dan acceptabele wintersterfte in vele landen en regio’s in Europa, de zeer sterke toename van broedziektes (AFB) en problemen met de koninginnen is er geen reden om het probleem te ontkennen.

Ondanks het vele onderzoek sinds 2007 is nog geen oplossing in zicht. Er is alle reden om het probleem eens op een andere manier te bekijken.

Diagnose
Om tot een oplossing te komen voor de problemen in de bijensector (verdwijnen, doodgaan, reproductieproblemen) is het belangrijk dat er een degelijke, juiste en ondubbelzinnige diagnose van deze systeemziekte is. Bij een diagnose hoort niet alleen een beschrijving van de ziektebeelden en de ziekteverwekkers, maar ook een nauwkeurige analyse van de ziekteprocessen.

Systeemziekte
Bijensterfte is een systeemziekte, omdat hiervan over de hele wereld sprake is, in zeer uiteenlopende omstandigheden. De symptomen, bijvoorbeeld lege kasten, problemen met de reproductie (onvruchtbaarheid van darren en koninginnen), wintersterfte, komen overal ter wereld voor.

Overal aanwezige factor
Omdat de symptomen overal hetzelfde zijn, of ongeveer hetzelfde, moet er een achterliggende factor zijn, die overal aanwezig is. Wij gaan er van uit dat dit de stoffen zijn, die uit de lucht neer komen.
Met name de combinatie van NOx en mangaan achten wij fundamenteel de belangrijkste, meest bepalende en overal ter wereld voorkomende factor.

Ferro-Bee®
Voor u als imker is het belangrijk iets van die processen te weten. Want onder vochtige omstandigheden beginnen de processen, die op een later tijdstip leiden tot verdwijnen of doodgaan. Om deze redenen adviseren wij om in ieder geval bij vochtig weer Ferro-Bee® aan uw bijenvolken toe te dienen. Bekijk onze website voor een nadere uitleg van de processen »

In de volgende nieuwsbrief zullen wij in detail uitleggen hoe bepaalde bacteriën ervoor zorgen dat varroa zich handhaaft en zich in bijenvolken vermeerdert.
Wat is Ferro-Bee®?
Ferro-Bee® is een ijzerbevattende formulering. Het bevat ook componenten om de ijzeropname te bevorderen. Ferro-Bee® is ontwikkeld op basis van recent verkregen wetenschappelijke inzichten in de processen, die leiden tot bijensterfte en het verdwijnen van bijen. Lees meer over Ferro-Bee® »
Blomswaard 35
1391 VB Abcoude
The Netherlands
T +31 (0)294 285 165
E info@science-in-water.com
www.science-in-water.com
Geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik hier om u af te melden.